Gemeente plaatst borden tegen mogelijk overlast bouwverkeer

De gemeente heeft de afgelopen week diverse borden geplaatst,
tegen mogelijk overlast van bouwverkeer rond de verbouwing van het klooster

De gemeente heeft o.a bij de druiventros borden geplaatst om het bouwverkeer de goede weg op te sturen
dit is het zelfde als voor de hoge hoek , via de Kreitenmolenstraat, Heikantsebaan en de Hoolstraat

Verkeer dat door het dorp gaat zal worden terug gestuurd zo staat op de borden telezen.
koningsoord2

Irepair opent pand in de kerkstraat

Na 2 sluitingen brengen we nu goed nieuws
vanaf morgen ( 3 Oktober) huurt irepar een pand aan de Kerkstraat 7b
zij gaan Smartphones en dergelijke repareren
kijk op de site www.irepair-berkelenschot.nl voor meer informatie.
wij wensen ze veel succes

20161001_085744

Tiwos begint met oplevering Berkengaarde

Verhuurder Tiwos begint deze week met het verhuren van de woningen op berkengaarde.
De woningen waren al eerder klaar, maar door het achterlopen van de aanleg van nuts voorzieningen ( openbarenweg ,verlichten etc.) moest dit even worden uitgesteld.
1

Nu de gemeente bijna klaar klaar met de aanleg van deze openbare voorzieningen
kan de verhuur beginnen daar waar alles gereed is.
4

de tiwos hoopt alles huizen in de loop van Oktober verhuurt te hebben.
23

2 Zwaar bij ongeval op Enschotsebaan

Rond Kwart voor 3 zijn 2 jongens zwaar gewond geraakt, nadat de auto waar in ze reden een boom raakte.

De jongens die waarschijnlijk uit de richting Tilburg kwamen vlogen in de laatste bocht ter hoogte van de kruising met de elstar uit de bocht ,
waarbij een persoon uit het voertuig is geslingerd, een 2 de persoon is door mensen die als eerste ter plekke waren uit het voertuig gehaald,
omdat deze begon te roken.

Gezien de aard van landen er een traumaheli op industrieterrein Enschot nabij Bowls en dishes
de politie hoopt aan de hand van getuigen verklaringen en technisch onderzoek de oorzaak van de crash te achterhalen

meer info volgt……
,20160911_031004

Groenten en fruit speciaalzaak van den Gevel gestopt

Groenten en Fruit speciaalzaak van de Gevel heeft per direct zijn deuren gesloten.
de speciaalzaak die vooral zijn bekend staat om zijn heerlijke rauwkosten,
heeft waarschijnlijk door diversen oorzaken besloten,
het pand waar zij bijna vanaf het begin hebben gezeten te sluiten.
20160817_094034

Eerder maakte Kado drogisterij Vekkemans al bekend ,
haar deuren te sluiten op 9 Oktober.

Wat er in beide panden komt is ons niet bekend,
ook niet zo de sluitingen verband houden,
met de plannen voor het nieuwe winkelcentrum wat nu in de planning ligt.
20160817_094027

Druk bezochte info avond Koningsoord

Op 12 juli was er een druk bezochte info avond over Koningsoord.

20160712_200432

Naar aanleiding van het gezegde , zijn er veel vragen gesteld. Dit kon zowel mondeling als schriftelijk bij vertegenwoordigers van Heijmans en van de gemeente Tilburg. Er waren diversen hoeken ingericht die elk een aspect van het plan Koningsoord belichten
20160712_200940

Een kleine greep uit wat er verteld is:

Er komen meerdere deel plannen met gemiddelde 100 a 150 woningen (totaal 760-800 woningen). Om het verkeer van en naar het dorp te laten rijden wordt een nieuwe weg aangelegd direct langs het spoor. Deze gebiedsontsluitingsweg sluit aan op de Koningsoordlaan bij Hoge Hoek en bij de Rauwbraken, waardoor het verkeer niet door het dorp hoeft te rijden maar ontsloten wordt via de Burgemeester Bechtweg. Deze ontsluiting zal gefaseerd worden aangelegd. Wanneer alles klaar is dan zal de overweg De Kraan zijn afgesloten en kunnen alleen fietsers en voetgangers nog gebruik maken van de overweg aan de Raadhuisstraat. Het afsluiten van de spoorwegen wordt gedaan zodat een verkeersveilige situatie ontstaat, ook op het spoor, en om sluipverkeer door het buitengebied te voorkomen.
20160712_203230

Boven op het winkelcentrum komen ongeveer 130 appartementen. De bouw weg vanuit Koningsoord naar de Burg bechtweg zal met de huidige bouwplanning van Heijmans naar verwachting niet klaar zijn als met de bouw gestart wordt. Vanuit het dorp heeft het een hoge prioriteit om de bouwweg gereed te hebben voor de start van de bouwwerkzaamheden.

Er wordt gestart met bouwen van woningen tussen het nieuwe winkelcentrum en de bestaande kern van Berkel-Enschot. Als alle procedures goed en voortvarend verloopt hoopt men in 2018 het nieuwe winkelcentrum te kunnen openen.

20160712_201419

Spoorwegovergang Raadhuisstraat nog open tot eind 2018

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente het verkeersbesluit genomen om de spoorwegovergang in de
Raadhuisstraat af te sluiten voor autoverkeer.
Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend en er is een rechtszaak geweest.

Uitspraak
De rechter heeft geoordeeld dat de overweg niet afgesloten had mogen worden, omdat de gemeente
onvoldoende onderzoek had gedaan voor het nemen van dit verkeersbesluit.
De rechter heeft de gemeente daarom opgedragen de spoorwegovergang weer te openen voor het verkeer.
De gemeente moest eerst een besluit nemen op de ingediende bezwaren.
spoor1_resize

Beoordeling onafhankelijk bureau

In april zijn alle bezwaarmakers over hun bezwaarschrift gehoord door de Commissie voor de bezwaarschriften.
Tijdens deze hoorzitting is toegezegd dat een onafhankelijk bureau wordt ingeschakeld om de verkeersituatie bij de spoorwegovergang Raadhuisstraat te beoordelen.
Hiervoor is het bureau Arcadis ingeschakeld door de gemeente.

De conclusies van Arcadis zijn:

– In de eindsituatie (aanleg Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en Rauwbrakenweg) is het afsluiten
van de overweg voor autoverkeer de beste oplossing voor de veiligheid op de weg en het spoor en de
verkeersafwikkeling. De overweg blijft wel open voor voetgangers en fietsers;
– Totdat dit deel van de Koningsoordlaan is aangelegd is er wel een veilige oplossing.
Door het plaatsen van een extra ‘ontruimingslicht’ is het voor weggebruikers duidelijker dat ze (de omgeving van) de overweg moeten vrijmaken.
Deze maatregel geldt maximaal voor een periode van ongeveer twee jaar en bij gelijk blijvende verkeersdrukte.

Op basis van dit advies heeft de gemeente besloten om:

– Het verkeersbesluit om de overweg af te sluiten voor autoverkeer in te trekken;
– Een ontruimingslicht te plaatsen bij de overweg;
– Zodra de Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en Rauwbrakenweg is opengesteld (naar verwachting
eind 2018), gaat de gemeente alsnog de overweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en daar dan een
verkeersbesluit voor nemen.
Concreet betekent dat:

– de overweg blijft de komende jaren open voor alle verkeer;
– de gemeente heeft opdracht gegeven aan ProRail om het ontruimingslicht te plaatsen.
Naar verwachting duurt het nog twee maanden voordat dit uitgevoerd is;
– de aansluiting van de Koningsoordlaan tussen de Molenstraat en de Raadhuisstraat blijft afgesloten voor autoverkeer totdat het ontruimingslicht is geplaatst.
spoor2_resize

Route bouwverkeer

Omdat er inmiddels veel bouwverkeer door het dorp reed, heeft de gemeente aan de ontwikkelaar van het
klooster (Roozen-Van Hoppe) toestemming gegeven om de Koningsoordlaan wel te gebruiken voor
bouwverkeer van en naar het klooster.
Verkeersregelaars zorgen er voor dat alleen bouwverkeer op een veilige manier van deze route gebruikt

U kunt het besluit van het college en de onderliggende rapporten nalezen via www.dorpsraadberkelenschot.nl

Koningsoordlaan Berkel-Enschot open voor bouwverkeer vanaf 13 Juni

Vanaf maandag wordt de aansluiting Koningsoordlaan/Raadhuisstraat opengesteld voor bouwverkeer voor het klooster Koningsoord.
De aansluiting tussen de Koningsoordlaan en de Raadhuisstraat is afgesloten om te voorkómen dat er gevaarlijke situaties ontstaan op de dichtbij gelegen spoorwegovergang.
Omdat het bouwverkeer voor de renovatie van het klooster Koningsoord toeneemt en voor overlast in het dorp zorgt, zijn de gemeente Tilburg en ontwikkelaar Roozen-van Hoppe overeen gekomen dat de aansluiting voor bouwverkeer open mag. Om er voor te zorgen dat alleen bouwverkeer op een veilige manier van de weg gebruik maakt worden verkeersregelaars ingezet.
De gemeente verwacht binnen twee weken een besluit te nemen over een definitieve oplossing voor de situatie.
(bron en tekst :Gemeente Tilburg)
20151219_123118

Deltafil bouwt nieuwe bedrijfshal op Industrieterein Enschot

Deltafil is sinds 1895 actief in de textielindustrie en levert veelal uit voorraad aan tal van afnemers door heel Europa en daarbuiten. Service, langdurige relaties en een aangename, persoonlijke manier van zakendoen kenmerken haar manier van werken.
bouw

Op zoek naar een flexibele leverancier van zaknaaigaren, industriëel garen en naaigaren, garen voor jachttouw (o.a. schootlijnen) en zelfkantgaren of andersoortig gereedschap/hulpgaren? Een betrouwbare, flexibele partner, die uit voorraad levert? En die het een uitdaging vindt om voor uw specifieke uitdagingen een oplossing te vinden? Met Deltafil hebt u ‘m gevonden!
(bron tekst bedrijvenparkEnschot.nl)

Nieuwe inrichting Prinssenbuurt start Dindsdag

Dinsdag 17 mei 2016 begint aannemer Broeren bv in opdracht van de gemeente Tilburg aan het opnieuw
inrichten van de Prinsessenbuurt in Berkel-Enschot.
De Prinsessenbuurt bestaat uit de straten ilhelminaplantsoen, Koningin Emmastraat, Prinses Christinastraat, Prinses Bernardstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Irenestraat en de Willem de Zwijgerlaan.
prinses1_resize

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van bestrating, werkzaamheden aan het riool, kappen en
planten van bomen en ook werkzaamheden aan de gasleiding in de Willem de Zwijgerlaan.
Werkzaamheden aan het gas worden uitgevoerd in opdracht van Enexis, door een aannemer van Enexis.
In deze brief meer informatie over de fasering, eventuele overlast

Overhangend groen snoeien

Om de werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen, willen wij u vragen om overhangende takken en
struiken terug te snoeien.
Indien u dat niet zelf doet dan zal de aannemer dit doen omdat zij anders hun werkzaamheden niet uit kunnen voeren.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De planning
daarbij is als volgt:

. Fase 1: Wilhelminaplantsoen (westzijde) en Prinses Irenestraat (zuidzijde) 17-5 t/m 27-5
. Fase 2: Koningin Emmastraat en Prinses Irenestraat (noordzijde) 30-5 t/m 10-6
. Fase 3: Wilhelminaplantsoen (oostzijde) en Prins Bernardstraat (westzijde) 22-6 t/m 1 -7
. Fase 4: Prinses Christinastraat (oostzijde) en Prins Bernardstraat (oostzijde) 4-7 t/m 8 -7
. Fase 5: Prinses Christinastraat (westzijde) en Willem de Zwijgerlaan (westzijde) 11-7 t/m 15-7
. Fase 6: Wilhelminaplantsoen (noordzijde) en Willem de Zwijgerlaan (oostzijde) 18-7 t/m 22-7
. Fase 7: Prinses Beatrixstraat en Prinses Margrietstraat 25-7 t/m 29-7
. Fase 8: Mogelijk uitloop werkzaamheden en restpunten oplossen 1-8 t/m 5-8

Hoewel de planning zo zorgvuldig mogelijk tot stand is gekomen kan deze in praktijk nog wijzigen.
U wordt van de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte gehouden door de aannemer.
Zo krijgt u altijd enkele dagen van te voren een brief van de aannemer wanneer er werkzaamheden in uw straat gaan plaatsvinden.

Informatie tijdens het werk

De gemeente Tilburg heeft de aannemer gezocht die naast een goede uitvoering van het werk ook op een
zorgvuldige manier met de belangen van de bewoners en ondernemers omgaat.
De aannemer wil u dan ook de ans geven om vragen over de werkzaamheden te kunnen stellen voor en gedurende het project.

Spreekuur

Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer ook ‘spreekuur’. Iedere dag van 12:00 uur tot 13:00 uur is er
gelegenheid om met de omgevingsmanager van de aannemer te spreken over de werkzaamheden.
Indien nodig zal de aannemer de gemeente Tilburg betrekken.

Mogelijke overlast

De straten zijn tijdens de uitvoering ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten.
Hierdoor kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om de auto voor de deur te parkeren.
Bedrijven en woningen worden tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar gehouden.
De aannemer zal contact opnemen met de bedrijven om afspraken te maken over de bereikbaarheid.
U kunt zelf ook contact opnemen met de aannemer via e-mailadres: administratie@broerenbv.nl.

Er wordt veel gedaan om de overlast te beperken.
Zo wordt er gewerkt met korte werkvakken, wordt er een tijdelijk parkeerterrein aan het Wilhelminaplantsoen aangelegd
en worden waar nodig loopschotten neergelegd met ribbelprofiel met schoenborstels bij het begin en einde van de loopschotten.

Ondanks alle zorgvuldige voorbereiding zal er altijd overlast blijven bestaan.
Wij vragen daarvoor uw begrip.

Afvalcontainers

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn
via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.