Weinig berichten op de website

Op onze website verschijnen helaas nog maar weinig berichten
dit komt mede nadat onze provider er mee gestopt is
en e..e.a niet meer optimaal werkt
op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/berkelEschot
vindt uw met laatste actuele nieuws over
berkel-enschot


Afsluiting dit weekend Spoorwegovergang Raadhuisstraat

Let op: Vanaf vanavond (vrijdag 9 april) 19.00 uur is de spoorwegovergang aan de Raadhuisstraat (Berkel-Enschot) afgesloten vanwege werkzaamheden van Prorail. Overgang De Kraan (zie foto) is wel open. De werkzaamheden duren tot zondagavond 11 april 19.00 uur. Daarna is de spoorwegovergang Raadhuisstraat weer open.
(dit is anders dan in de schakel vermeld stond)
bron: Gemeente Tilburg

Verkiezingen in Berkel-Enschot


Bij de verkiezingen Jl Woensdag brachten 7025 peronen
hun stem uit in Berkel-Enschot

hier van was de locatie Alu hal de Schalm de grootste locatie
met in totaal 3976 stemmen uit gebracht incl Maandag en Dindsdag

overzicht uitgebrachte stemmen berkel-enschot:
Sporthal t”Ruiven 1392 uitgebrachte stemmen
Dansschool van Opstal 989 uitgebrachte stemmen
gymzaal berkelseweg 668 Uitgebrachte stemmen
Alu-hal de Schalm op 15/3 552 op 16/3 563 en 17/3 2860

de meeste stemmen gingen vaan de vvd daarna naar D66
iedereen kreeg in berkel-enschot tenminste 1 stem met uitzondering van nida en de partij voor de eenheid

omdat de briefstemmers apart zijn geteld hebben wij geen goed overzicht van de totaal resultaten per partij in Berkel-enschot

Straatnamen vast gesteld voor plan Koningsoord tussen de Kraan en Winkelcentrum

de Commissie naamgeving heeft de namen van de wegen
in plan Koningsoord deel plan 4 vast gesteld

dit is globaal tussen de Kraan, Koningsoordlaan
en Proosdijstraat. ( de weg bij het grote parkeertrein winkelcentrum)

Ook tussen de Mettestraat en de kraan is aan naamgeving gedaan
hieronder de tekst
Met daaronder een situatie tekening
voor de duidelijkheid blijft de Mgr Poelstraat doodlopend
en krijgt geen aansluiting op Koningsoord.

A. Toe te kennen de volgende namen aan straten behorende tot het grondgebied van Berkel-Enschot:

1. Refterstraat

De straat lopende vanaf De Kraan noordoostwaarts, parallel aan de Koningsoordlaan, doodlopend tot de Proosdijstraat.

2. Paramentenstraat

De straat lopende vanaf de Brevierstraat noordwestwaarts, met een aftakking oostwaarts waarna zuidwaarts doodlopend en inclusief parkeerterrein achter de woningen aan de Refterstraat en de Proosdijstraat, tot de Refterstraat.

B. Te wijzigen de loop van straten verspreid over het grondgebied van de gemeente:

3. Boekbinderijstraat

De straat lopende vanaf de Mettenstraat zuidwestwaarts waarna zuidoostwaarts, met een aftakking zuidoostwaarts doodlopend, waarna zuidwestwaarts tot De Kraan.

in de 161e aanvulling wordt gesproken over het toekennen van de straatnaam aan het grondgebied van Tilburg, echter de volgende straatnaam behoort tot het grondgebied van Berkel-Enschot:


Fietsovergang de kraan afgesloten

De fiets overgang bij de kraan wordt afgesloten van
19 Oktober t/m 27 November 2020

Dit is i.v.m. werkzaamheden aan dit deel plan
en de afbraak van het pand De kraan 84.
er is een omleiding via de fietstunnel
en de fietspad langs de manege.

Fietspad afgesloten
fiets ondergang
fietspad afgesloten

Fietsers voortaan via fietstunnel naar Manage en Udenhout

Binnen kort moeten fietsers  voortaan via de fietstunnel
richting manage en het gedeelte de Kraan over de overweg

i.v.m met bouw werkzaamheden tussen de Kraan
en het Winkelcentrum wordt deze doorgang gesloten

er komt later een weg  en fietspad te liggen
als deze nieuwe wijk klaar is

dekraan
de kraan
de kraan
de kraan

Winkelcentrum Eikenbosch bijna afgebroken.

Tiwos tekent exploitatieovereenkomst voor de bouw van 26 huurwoningen achter de kraan 37

Op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt bekendgemaakt dat het collegevan burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg op 17 februari 2020 een overeenkomstheeft gesloten met Tiwos, de Tilburgse Woonstichting. Het gaat om een overeenkomst over grondex- ploitatie, als bedoeld in artikel 6.24 Wro. Het doel van deze overeenkomst is dat het bouwen van 26woningen (25 huurwoningen en 1 vrije sector woning) en het omzetten van de bestaande bedrijfswoningin een reguliere woning op zodanige wijze ten uitvoer gelegd kan worden, dat het kostenverhaal inverband met deze ontwikkeling en realisering naar maatstaven van de Wro anderszins is verzekerd. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Berkel-Enschot, sectie A, nummers5466, 5467, 5086, 5089, 5463 en 4276, plaatselijk bekend De Kraan 37 te Berkel-Enschot.

Ontmanteling oude winkelcentrum begonnen

Vandaag is begonnen met de ontmanteling van het meeste oude gedeelte van winkelcentrum Eikenbosch

in deze fase worden de winkels verder ontmanteld
en worden leidingen verwijderd

Afsluiting Enschotsebaan i.v.m verkeersveiligheid

Op 10 februari is begonnen met de veiliger maken van de Enschotsebaan
onderstaande brief is naar de bewoners gestuurd.

Waar wordt gewerkt?
Het project omvat werkzaamheden die benodigd zijn om de verkeersveiligheid van de Enschotsebaan en fietsoversteek Bollekenspad te verbeteren.
Wat wordt er gedaan?
Fase 1, het plaatsen van extra bebording en kappen van bomen is nu gereed.
In deze nieuwe fase (fase 2a en 2b) gaan we aan de slag met de verkeersremmende maatregelen in de rijbaan van de Enschotsebaan. Vervolgens voeren wij aanpassingen uit aan het voet- en fietspad (Bollekenspad) nabij Basisschool St. Caecilia.
Wanneer wordt er gewerkt?
Fase 2a begint op 12 februari met het herstellen van het fietspad langs de Enschotsebaan (het gedeelte ter hoogte van huisnummer 35) en het aanbrengen van enkele verkeersdrempels in de Enschotsebaan op meerdere locaties; ook ter hoogte van de fietsoversteek Bollekenspad.

Op 17 februari starten wij fase 2b met het aanpassen van het fietspad Bollekenspad- Enschotsebaan. Deze werkzaamheden hopen wij 28 februari af te ronden. De uitvoering vindt plaats op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur.  
Wat betekent het werk voor u?
Omdat de werkzaamheden in fase 2 op de rijbaan en het fietspad uitgevoerd worden zult u gedurende de werkzaamheden van fase 2 voor een korte periode een andere route moeten nemen om uw bestemming te bereiken. Bestemmingsverkeer heeft ten allen tijd doorgang.
In fase 2a wordt de Enschotsebaan afgesloten; autoverkeer volgt de omleiding over de Boscheweg, en verder via industrieterrein Loven / Jules Verneweg, en in Berkel-Enschot de Torenhoekstraat / ’t Zwaantje.
In fase 2b sluiten we het Bollekenspad af. Fietsverkeer, dat normaliter het Bollekenspad gebruikt om de Enschotsebaan over te steken, volgt in deze fase de omleiding via Klaproosstraat-Akelei en aan de overzijde van de Enschotsebaan de Zwartrijt en Knippersven.  
Deze tijdelijke verkeersmaatregelen leiden tot extra reistijd, maar zijn nodig om de veiligheid van u als weggebruiker, maar ook van onze werknemers te kunnen waarborgen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Nood- en hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten de bewoners en bedrijven in de buurt ook tijdens de werkzaamheden goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de aangegeven parkeervakken. Alle werkzaamheden zijn doorgenomen met de nood- en hulpdiensten waardoor zij volledig op de hoogte zijn. Ook tijdens de uitvoering houdt Van Gelder contact met de nood- en hulpdiensten om mogelijke afwijkingen op tijd door te geven.