Archive for pdebrouwer

Zand van werkzaamheden en droog weer zetten geldautomaat Rabobank buitenwerking

Al enige tijd is de geldautomaat van de Rabobank aan de Eikenboschweg
regelmatig buitenwerking en nu zelfs helemaal buiten gebruik,

Een woordvoersterster van de Rabobank Laat ons weten,
dat de geldautomaat last heeft van de stof/zand die omhoog komt,
bij de werkzaamheden aan de weg en het aanhoudende droge weer,
waardoor er zand in de geldautomaat komt en deze op storing slaat.

Daarom is besloten de automaat tijdelijk buiten gebruik testellen,
de geldautomaat van de ABN bank verder op heeft hier geen last van ,
omdat hij verder op het terrein staat en onder de overkapping.

20180728_142743

 

Zo zag uw de Eikenboschweg nog nooit

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de Eikenboschweg.
Hier worden o.a nieuwe nuts voorzieningen aangelegd
een apart fietspad aan de kant van het Winkelcentrum
en een rotonde bij de ingang naar de Kapitellenlaan

1

2

3

Project Koningsoord overgedragen aan nieuwe wethouder

JL Vrijdag is de Officiële start van Project Koningsoord geweest.
In dit gedeelte wordt nu gestart met de bouw van het nieuwe winkelcentrum en woningen.

tevens droeg wethouder Mario Jacobs,
die de afgelopen 4 Jaar samen met zijn team heeft gezorgd dat dit project van de grond kwam.
het over aan dorpswethouder Erik de Ridder die Project Kooningsoord verder zal gaan begeleiden.

1 Juni start bouw nieuw winkelcentrum en woningen

Op Vrijdag 1 Juni start de bouw van het nieuwe winkelcentrum en Woningen.
op vrijdag 22 Juni is er een officiële handeling .

Ondertussen wordt er nog hard gewerkt aan de laatste kleine dingen
Meer info volgt.
Foto1 : Eerste blok Winkelcentrum met o.a Kruitvat, Hema en Snackbar Eikenbosch.
Foto2 : Door getrokken weg Pandgang de zandheuvel wordt Parkeertrein
foto3: Terrein voor fase 1 woningen zo goed als klaar.
winkelcentrum1

wegenaprkeerplaats2

woningen1

Start Renovatie Eiekenboschweg en aanleg sterner Fietsroute

Maandag is begonnen met de renovatie van de Eikenboschweg
en aanleg van een sternetfietsroute.
Inmiddels is het kruispunt afgezet met heken om ongevallen tevoorkomen .
Ook op het parkeerterrein wordt extra ruimte gemaakt in de bochten.
de werkzaamheden vanaf het kruispunt t/m de Kapitellenlaan duren tot aan de zomervakantie.

20180517_142128

20180517_142205

1

4

3

2

J&R Trucking bouwt nieuwe hal op Bedrijvenpark Enschot

Voor J&r Trucking uit Den Bosch is bkm Bouw gestart
met de bouw van een nieuwe hal op Bedrijvenpark Enschot.
20180128_154311

Het transport bedrijf is gespecialiseerd in dedicated transport
voor diverse klanten , Ook bieden zij Chauffeurs diensten aan.
Naar verwachting wordt het pand rond de zomer opgeleverd
20180211_123150

Herinrichting grasveld Antonie van Dycklaan

Ruim een jaar geleden is gestart met het maken van een nieuw ontwerp voor het grasveld aan de Antonie van Dijkcklaan.
De buurt en de school waren ontevreden over de inrichting van het veld.
De dorpsraad heeft samen met een afvaardiging van bewoners, gemeente Tilburg, basisschool Rennevoirt en Brouwers groenaannemers een nieuw ontwerp gemaakt.
Het nieuwe ontwerp is in september 2017 gepresenteerd aan de buurt.
vandijk1

Werkzaamheden

Aan de rand van het veld worden 3 bomen gekapt,
zodat er meer licht valt op de planten die onder de bomen groeien.
Voor deze bomen is reeds een kapvergunning verleend.
Het achterste deel van het veld (aan de kant van Eben Haëzer) wordt beplant,
het voorstel deel (aan de kant van basisschool Rennevoirt) wordt ingericht
als speelgedeelte voor kinderen.

De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het gras wordt in het voorjaar hersteld.
vandijk2

Mogelijke overlast

Tijdens het verwijderen van de bomen kunt u mogelijk (geluids)overlast ervaren.

Veel stormschade in Berkel-Enschot

De Westerstorm heeft voor veel stormschade gezorgd in Berkel-Enschot.
hier onder een klein overzicht.

storm_2

storm_3

storm_4

storm_5

storm_6

storm_7

storm_1

Mannen met de witte pakken in Berkel-Enschot

Vanmiddag kwamen wij de mannen in de witte pakken tegen.
3

Er wordt daar gewerkt i.v.m. de asbest sanering van de voormalige St.Ceciliaschool.
2

Na de sloop worden er door de Tiwos 19 Sociale huurwoningen gebouwd
incl pakeerplaatsen
3

Toch bomenkap toegestaan op Koningsoord

Er is een kap vergunning afgegeven voor de kap van 54 Bomen op Koningsoord
in een vorige aanvraag waren dit er nog 82,
maar 28 bomen bleken al niet meer op het terrein aanwezig tezijn.
Koningsoord bomen
het gaat nu ook weer om 26 bomen in de hoek Dr arienen/Dr Schaepmanstraat .
en een bomenopstand achteraan daar waar de Koningsoordenlaan moet komen.
3
de Kap van de 9 Notenbomen die eerst nog geweigerd waren,wordt gekoppeld aan de uitgifte omgevingsvergunning voor de bouw van het winkelcentrum
dit houdt ik dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een omgeveingsvergunning voorde bouw van het winkelcentrum is
Koningsoord bomen
er dit later herplant plaats tevinden op het terrein van Koningsoord zelf.