Schrijf een wenskaart in het Stadhuis op 16 december

0 0
Read Time:35 Second

Tilburg wil een inclusieve gemeente zijn. Een gemeente waar we op iedereen letten. Met aandacht voor elkaar. Daarom wil de gemeente inwoners die zich eenzaam voelen een hart onder de riem steken. Laat je zien dat je aan iedereen denkt? Kom dan op 16 december naar het stadshuis om een wenskaart te schrijven voor eenzame Tilburgers. Je kunt binnenlopen tussen 10:00 en 17:00 uur. De burgemeester en de wethouders ontvangen je graag. De gemeente zorgt voor de kaarten en voor iets te eten en te drinken. Inwoners die dat willen, mogen ook een eigen kaart meenemen. De gemeente zorgt dat de kaarten op de juiste plek terechtkomen. Meer aandacht voor elkaar! Juist tijdens de feestdagen.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Ruimte gevonden voor verhuizing Onderwijscentrum Leijpark

0 0
Read Time:1 Minute, 19 Second

De gemeente onderzocht of die plek geschikt is voor nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark (OCL). Dat blijkt haalbaar. Het Onderwijscentrum Leijpark wil uitbreiden omdat het aantal leerlingen stijgt. Groeien is op de huidige plek niet mogelijk. De huidige bezoekersparkeerplaats van het ziekenhuis biedt wel de ruimte om een groter gebouw neer te zetten. De nieuwbouw gebeurt in twee fases. Over een paar jaar de eerste verhuizing naar een gebouw dat geschikt is voor de helft van de leerlingen. Over 10 jaar moet het hele OCL verhuisd zijn. Voor de verhuizing is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente gaat daarvoor in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen. Het huidige gebouw van het OCL blijft in gebruikt totdat de 2e fase van de nieuwbouw klaar is. Wat er daarna met het gebouw waar de school nu in zit gebeurt, is nog niet bekend.

Verbouwing

Bij de verhuizing van het ETZ locatie Elisabeth verhuist de hoofdingang op termijn naar de achterkant van het huidige ziekenhuis. Daar komt voor bezoekers ook een parkeergarage. Voor de plannen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de vaststelling gaf de gemeenteraad ook opdracht om te onderzoeken of het Onderwijscentrum Leijpark (OCL) op termijn kan verhuizen naar de huidige bezoekersparkeerplaats van het Elisabeth Ziekenhuis.

Voorwaarden

De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden voor de verhuizing. Zo wil de gemeente dat het nieuwe gebouw over voldoende parkeerplaatsen beschikt en dat de verkeersafwikkeling op de Professor van Buchemlaan niet leidt tot opstoppingen. Ook wil de gemeente de bestaande bomenlanen en een groot deel van het bestaande groen behouden.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Onderwijscentrum Leijpark verhuist in de toekomst

0 0
Read Time:1 Minute, 18 Second

Het Onderwijscentrum Leijpark (met o.a. de Mytylschool) heeft vanwege de stijgende leerlingaantallen een uitbreidingsbehoefte die niet mogelijk is op de huidige locatie.

Verbouwing ETZ locatie Elisabeth

In de komende jaren gaat het ETZ locatie Elisabeth ingrijpend verbouwen. De hoofdingang verhuist op termijn naar de achterzijde van het huidige ziekenhuis. Daar komt voor bezoekers ook een parkeergarage. Voor de plannen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad ook opdracht gegeven om te onderzoeken of het Onderwijscentrum Leijpark (OCL) op termijn kan verhuizen naar de huidige bezoekersparkeerplaats van het Elisabeth Ziekenhuis.

Door de nieuwbouwplannen van het ETZ locatie Elisabeth is in de toekomst het huidige bezoekersparkeerterrein voor een groot gedeelte niet meer nodig. Een verhuizing van OCL naar de huidige bezoekersparkeerplaats ligt voor de hand. Het onderwijscentrum verhuist in fasen. Over enkele jaren de 1e fase met ongeveer de helft van de leerlingen.  Op de lange termijn (meer dan 10 jaar) het gehele centrum. Rond 2032 is het nieuwe centrum volledig in gebruik. 

Voorwaarden

De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden voor de verhuizing. Zo wil de gemeente dat het nieuwe gebouw over voldoende parkeerplaatsen beschikt en dat de verkeersafwikkeling op de Professor van Buchemlaan niet leidt tot opstoppingen. Ook wil de gemeente de bestaande bomenlanen en een groot deel van het bestaande groen behouden.

Totdat de nieuwbouw van de 2e fase van OCL gereed is (over 10 jaar) blijft het huidige onderwijsterrein in gebruik. Wat er daarna met de huidige locatie van OCL gaat gebeuren is nog niet bekend.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Aanleg fietsroute Leijpark komend voorjaar

0 0
Read Time:1 Minute, 28 Second

Sinds 2017 is de gemeente met vele belanghebbenden in gesprek over de fietsverbinding. Het plan kent vele voorstanders, maar ook tegenstanders. Een meerderheid van de raad sluit zich aan bij het voorstel van het college. Hierna nam de raad afgelopen dinsdag, 29 november, het definitief besluit. 

Goede verbinding

Al lange tijd heeft het college de ambitie om een goede en veilige fietsverbinding te maken tussen het zorgcluster en het centrum van Tilburg. Als de nieuwbouw van het ETZ locatie Elisabeth klaar is, komt er vanaf ongeveer 2035 een fietsroute tussen de Hilvarenbeekseweg, via het ETZ terrein, de Kempenbaan en de Koningshoeven. Maar ook voor de komende jaren wil de gemeente een betere fietsverbinding. In de afgelopen periode ontving de gemeente een toenemend aantal klachten over het gebrek aan een fietsverbinding met verlichting. Naar aanleiding daarvan zijn alle belangen opnieuw afgewogen en is gezocht naar een compromis. 

Minimale impact 

Het college wil een nieuw asfaltpad van 130 meter in het Leijpark aanleggen. Samen met de bestaande paden ontstaat daardoor een goede fietsroute tussen het zorgcluster en het centrum. De route loopt van de voet/fietsbrug bij de Leyhoeve tot aan de Ringbaan Zuid, ter hoogte van de kruising met de Wethouder Baggermanlaan. Langs het nieuwe pad en het bestaande pad komt verlichting die aanspringt zodra er fietsers of wandelaars passeren. De ecologische gevolgen voor het Leijpark zijn zeer beperkt. Er hoeft geen enkele boom te worden gekapt en de impact voor de aanwezige diersoorten is minimaal.   

Inloopmoment

Op maandag 12 december a.s. is er voor omwonenden en belangstellenden tussen 18:30 en 20:00 uur in Wijkcentrum Koningshaven een inloopmoment over het besluit. Er zijn tekeningen te zien en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Subsidie voor het inruilen van je bromfiets 

0 0
Read Time:51 Second

De gemeente wil het aantal brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor in de stad verminderen. Hiermee willen we geluid- en geurhinder verminderen, zorgen voor schonere lucht en inwoners stimuleren om te fiets te pakken. Ook hopen we dat de verkeersveiligheid verbetert. Bij verkeersongevallen is namelijk het aandeel brom-/snorfietsers relatief hoog.

Extra subsidie aankoop fiets

Deelnemers kunnen een extra subsidie van maximaal 300 euro aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands fiets. Dit mag een gewone fiets zijn of een elektrische, gekocht bij een bedrijf dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Deze subsidie is achteraf aan te vragen. Dus niet vóór de aankoop. En let op: wie beide subsidies wil aanvragen, moet dat in één keer doen.

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze subsidie?
Kijk dan op de pagina ‘Subsidieregeling inruilen brom- en snorfiets met verbrandingsmotor’.
Hier staat meer informatie over de voorwaarden en u kunt er direct de subsidie aanvragen. Voor overige vragen of informatie, stuur een mail naar bromfietseruit@tilburg.nl

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Fiets stallen voor het goede doel

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

Het gaat om het stallen van je fiets in 1 van de 4 fietsenstallingen in het centrum. Het opgehaalde geld helpt stadsgenoten die het financieel moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een mooie kerstgedachte dus. U kunt kiezen uit 2 goede doelen: de stichting Tilburgse Voedselbank en de Quiet. De fietsenstallingen zijn in december feestelijk aangekleed, dus het is ook nog eens gezellig om daar je fiets te stallen. Bovendien is fietsen gezond en een fiets stallen is gratis. Kom daarom in december met de fiets naar de stad en help anderen. 

Fietsenstallingen die meedoen zijn die op de Heuvel, de Katterug (Stadhuisplein), het Pieter Vreedeplein en de Concertzaal (Schouwburgring). Meer informatie over de stallingen in Tilburg op de pagina Fietsen in Tilburg op deze site.

Stichting Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, worden aan deze huishoudens verstrekt. Meer informatie op de website van de Tilburgse voedselbank.

Quiet

Quiet lost armoede niet op, maar probeert het wel op alle mogelijke manieren te verzachten. Door ervoor te zorgen dat mensen die in armoede leven ook bijzondere momenten meemaken en zo even kunnen ontsnappen aan de zorgen. Bijvoorbeeld een dagje Efteling voor kinderen of een verjaardagsfeestje kunnen geven. Of een kappersbehandeling of een dagje museum. Quiet vraagt voortdurend aandacht voor armoede in Nederland en geeft armoede een gezicht. Het verhaal achter armoede wordt verteld. Ook worden mensen geholpen weer in hun kracht te staan. Door ze te helpen om vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen en door ze te helpen zich te ontwikkelen. Meer informatie op de website quiet.nl.

De actie loopt tot en met 31 december 2022. Daarna maakt de gemeente bekend welk bedrag is gedoneerd aan de Voedselbank en de Quiet.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Positieve resultaten 1e jaar Huurteam

0 0
Read Time:1 Minute, 40 Second

Wethouder Yusuf Celik (Wonen): “Het team heeft 776 meldingen ontvangen. Daarmee is er voor 400 duizend euro bespaard voor Tilburgse huurders. Het Huurteam voorziet dus in een behoefte. De evaluatie maakt ook duidelijk dat veel verhuurders misbruik maken van hun machtspositie en intimidatie daarbij niet schuwen.  Inmiddels zijn er 274 misstanden geregistreerd en zijn er voor 254 dossiers procedures gestart. De aanwezigheid van het Huurteam trekt de aandacht van verhuurders en zorgt voor reactie. Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen, maar als verhuurders en verhuurbemiddelaars volgens de regels werken, is het Huurteam natuurlijk niet nodig.”

Vervolg

De komende periode onderzoekt de gemeente hoe de doelgroep arbeidsmigranten/internationale medewerkers beter bereikt kan worden. Verder loopt de voorbereiding voor de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap (naar verwachting juli 2023) en maken we hierbij de verbinding met het Huurteam en de mogelijke rol die zij hierbij kunnen vervullen.

Voor de periode tot 1 juli 2023 zijn de kosten voor het Huurteam gedekt. In het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is al benoemd dat het Huurteam ook na deze periode actief blijft. Het voorstel om hier budget voor beschikbaar te stellen, wordt betrokken bij de integrale afweging over de Tussenrapportage 2023.

Huurteam

Huurders ontvangen bij het Huurteam gratis, eerlijke en laagdrempelige juridische informatie en advies met vragen rondom huurprijzen, gebreken aan de woning, servicekosten, huurcontracten en meer. De confrontatie aangaan met hun verhuurder is voor huurders vanwege hun afhankelijke positie in veel gevallen niet prettig. Ook zijn veel huurders niet goed bekend met het huurrecht. Om deze redenen worden te hoge huurprijzen en andere misstanden vaak niet opgemerkt of aangepakt. Betaal je als huurder te veel, dan staat Huurteam Tilburg je bij in het contact met de verhuurder en/of bij de Huurcommissie.

Het Huurteam Tilburg is bereikbaar via mail: info@huurteamtilburg.nl of door het contactformulier in te vullen op de website huurteamtilburg.nl.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Versterken van de top teamsport competities

0 0
Read Time:1 Minute, 9 Second

Het gaat om de sporten handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo. Het programma richt zich op competities van het hoogste landelijke niveau en de clubs die daarin spelen. 

Intentieverklaring

Tijdens de werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’ op 22 november tekenden ruim 20  organisaties een zogenoemde intentieverklaring. De gezamenlijke ambitie is met sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media, de maatschappelijke waarde van top teamsportcompetities, top teamsportclubs en talentvolle teamsporters te vergroten.

Ondersteunen

Wethouder Maarten van Asten (Sport): “In onze stad en in onze dorpen moeten topsporters en talenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat doen we met goede faciliteiten, maar ook door onze sporters waar nodig te ondersteunen. Door het tekenen van deze intentieverklaring laten we zien dat we trots zijn op onze teams en sporters, en investeren we in onze topsporters van de toekomst.”

Investeren in talent en topsport

In Tilburg werkt de gemeente met diverse partijen aan het creëren van een goed topsportklimaat. De Stichting Topsportopleiding biedt talentvolle sporters op de middelbare school de mogelijkheid hun sportopleiding te combineren met school. Met partners uit de stad werkt #TeamTilburg aan een platform voor topsport en talentwikkeling. Sinds 2021 bestaat het Topsportfonds. Met dit fonds ondersteunt de gemeente topsporters en sporttalenten in de stad. 

Meer informatie

Meer informatie over het programma ’topteamsport’ staat op de website van NOC*NSF.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Toekenning subsidies evenementen

0 0
Read Time:57 Second

Evenementenorganisatoren kunnen ieder jaar subsidie aanvragen. Met de evenementensubsidie wil de gemeente evenementen stimuleren die bijdragen aan verbinding, talentontwikkeling, goed zijn voor de economie en die nationaal of internationaal opvallen. Wethouder Maarten van Asten: “Door de evenementensubsidies een impuls te geven, willen we beeldbepalende evenementen die passen bij het DNA van onze stad naar een (nog) hoger niveau tillen. We vinden het belangrijk om nieuwe initiatiefnemers de kans te geven om een evenement te organiseren in Tilburg. Daarnaast vinden we de evenementen in de wijk belangrijk: kleinschalig en gericht op de mensen die in de directe omgeving wonen.”

Nieuwkomers en bekende namen

In 2023 zijn er 5 nieuwe evenementen die subsidie krijgen: Festival Kumba Kumusha, Kleur het Stadsforum, Tilburgs Comedy Festival, Tweedehands het Festival en Wij zijn 13. Daarnaast krijgen een aantal typisch Tilburgse evenementen die beeldbepalend zijn voor de stad wederom een bijdrage: Kaapstad, Draaimolen en de Meimarkt. Onder de ontvangers van de evenementensubsidie zijn ook evenementen met een sterk wijkgericht karakter, waaronder Biezenmortel Bruist, Festival GloBe, Dorpsquiz Berkel-Enschot, Sint Job Pleinfeest, en Wilhelminapark viert de zomer.

De Evenementenkalender 2023 staat vanaf eind december op tilburg.nl. 

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Veel tegels uit de tuin gewipt tijdens NK Tegelwippen 

0 0
Read Time:1 Minute, 29 Second

Meerdere inwoners hebben nu een kleurrijk geveltuintje, veel tuinen zijn veranderd in een plantenparadijs en kinderen kunnen voortaan spelen op hun groene schoolpleinen. Ook ondernemers hebben hun steentje bijgedragen. Zo heeft Capi Europe een groot deel van hun parkeerplaatsen vervangen door een mooi groen ‘tapijt’.

Tilburgse Tegeltaxi

De Tilburgse Tegeltaxi reed dit jaar voor het eerst. Het bleek een succes. De Tegeltaxi haalde maar liefst 10.000 stoeptegels (30×30 cm) op bij inwoners die hun tuin hebben vergroend. De tegeltaxi wordt mede mogelijk gemaakt door aannemer JvESCH. Wie zelf een geveltuin wil gaan aanleggen of de tuin groener wil maken, kan zich volgend jaar aanmelden voor de tegeltaxi. Voor actuele info zie de pagina ‘Tilburg, natuurlijk’ op deze website. De gemeente haalt de tegels gratis op.

Gi-Ga-Groen

Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar Gi-Ga-Groen. Een schoolklas heeft aan het einde van de week zo’n 160 m2 tegels vergroend in de openbare ruimte, op de Hoek kuiperstraat Tjeuke Timmermanspad. Met de nieuwe plantenvakken ziet het er een stuk groener uit.

Deelnemers bedanken

De gemeente bedankt alle tegelwippers voor hun deelname. Met het verruilen van tegels voor groen hebben zij niet alleen hun tuin opgefleurd, maar geven zij ook regenwater de kans om in de bodem te zakken. Daarnaast werkt een groene tuin verkoelend in warme perioden en is het een fijne plek voor insecten en vogels. Bovendien voelen mensen zich in een groene omgeving gezonder. Volgend jaar is er weer een NK Tegelwippen.

Zelf aan de slag

Wie inspiratie wil opdoen, kan eens langsgaan bij Stadskas013 op het StadsBalkon in de LocHal. Tips om de eigen omgeving te vergroenen, staan ook op de pagina ‘een groene omgeving’ op duurzamertilburg.nl.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %