Maatregelen tegen jongerenoverlast bij Bochtakker

De gemeente Tilburg kreeg diverse meldingen binnen over jongerenoverlast aan de Bochtakker. Jongerenwerk R-newt heeft de afgelopen periode gesproken met jongeren, politie en bewoners om de problematiek goed in beeld te brengen. De meest genoemde problemen zijn geluidsoverlast, te hard rijdende scooters, zwerfafval en het gebruik van softdrugs en alcohol op het plein. In deze brief leest u wat de gemeente, de politie en jongerenwerk R-newt gaan doen om de overlast te beperken. Leef- pleinregels Jongerenwerk R-newt heeft in overleg met de jongeren een aantal afspraken gemaakt. Dit zijn de leefpleinregels voor de Bochtakker: 1. Beperk scootergebruik: niet onnodig op en neer rijden. Denk ook aan spelende kinderen. 2. Hangtijden jongeren: ma-do tot 22.00 uur, vrij-zon tot 23.00 uur. 3. Rommel in de vuilnisbak. Spreek elkaar hier op aan. 4. Geen alcohol en/of drugsgebruik op het plein. 5. Geen vernielingen. Fietssluizen Bewoners van Bochtakker 1 tot en met 31 ervaren veel overlast van scooters die met hoge snelheden op het trottoir rijden. De gemeente plaatst daarom fietssluizen aan beide kanten van het appartement. Toezicht en handhaving De politie surveilleert regelmatig tijdens de avonduren. Jongeren die op het plein aanwezig zijn worden gecontroleerd op strafbare feiten. Ervaart u overlast? Maak dan een melding bij de politie (0900-8844) of bij het Centraal Meldpunt van de gemeente via www.tilburg.nl/centraalmeldpunt of bel 14 013.

Grote brand aanmaakblokjes fabriek Oisterwijk

foto+1

foto+2

foto+3

Rond half vijf is een grote brand uitgebroken bij het bedrijf Fire-Up in Oisterwijk.

Kort na het uitbreken van de brand zijn de vrijwilligers van brandweer Berkel-Enschot terplaatse gegaan om de vuurzee te bestrijden.

Hulpdiensten en gemeente adviseren inwoners van Oisterwijk ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer verwacht de hele dag nodig te hebben om de brand volledig te doven.

Weekendafsluiting. A65 Tussen knooppunt Vught en oprit 3 Tilburg-Noord

Vrijdag 21 juni 21.00 uur tot maandag 24 juni 05.00 uur Rijkswaterstaat voert van vrijdag 21 juni 21.00 uur tot maandag 24 juni 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de N65. Er wordt nieuw asfalt gelegd en de voegovergangen van viaducten worden vervangen. Ook legt Rijkswaterstaat een faunapassage aan tussen Helvoirt en Vught. In verband met deze werkzaamheden is de N65 afgesloten tussen knooppunt Vught en oprit 3 Tilburg-Noord, in de richting van Tilburg. Houd rekening met omleidingsroutes, extra reistijd en onverwachte drukte. Afsluitingen • N65 tussen knooppunt Vught en oprit 3 Tilburg-Noord richting Tilburg • Oprit 1 Ring ’s-Hertogenbosch naar de N65 richting Tilburg • Oprit Rembrandtlaan (A65/Vught) naar de N65 richting Tilburg • Zonneweilaan (Vught)/N65 richting Tilburg • Van Houwelingenplantsoen (Vught)/N65 richting Tilburg Z.O.Z. • Viselaan (Vught)/N65 richting Tilburg • Julianastraat (Helvoirt)/N65 richting Tilburg • Mgr. Zwijssenstraat (Haaren)/N65 richting Tilburg • Heusdensebaan (Oisterwijk)/N65 richting Tilburg • Kreitenmolenstraat (Udenhout)/N65 richting Tilburg • Oprit 2 Berkel-Enschot naar de A65 richting Tilburg De kruispunten zijn wel open voor overstekend verkeer en/of voor verkeer naar de N65 richting ’s-Hertogenbosch. Omleidingsroutes Verkeer op de A2 vanuit ’s-Hertogenbosch richting Tilburg Volg de A2 richting Eindhoven tot knooppunt Ekkerswijer. Verder op de A58 richting Tilburg tot knooppunt De Baars. Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Bron:rijkswaterstaat

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in De Hoge Hoek

Deze week hebben woningcorporatie Tiwos, vastgoedontwikkelaar Novaform, de Vereniging De Hoge Hoek Berkel-Enschot en de gemeente Tilburg hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst die collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in het project Hoge Hoek in Berkel-Enschot mogelijk maakt. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de bouw van 17 koopgarant- en koopwoningen in de prijsklasse tussen de 150.000 en 275.000 euro. In Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ‘De Hoge Hoek’ werken deelnemers uit Berkel-Enschot samen met als doel hun eigen woningen te realiseren. Door collectief te bouwen is het mogelijk om betaalbare woningen in verschillende (prijs)segmenten te realiseren, waaronder starters. “Het heeft even geduurd, maar we zijn er samen met de corporatie, ontwikkelaar en initiatiefnemers gelukkig goed uitgekomen”, aldus wethouder Berend de Vries van Wonen, die de overeenkomst namens de gemeente Tilburg ondertekende: “Dit is een belangrijke stap om een groep enthousiaste bewoners van Berkel-Enschot de ruimte te geven om samen invulling te geven aan hun woonwensen. Daarmee spelen we in op de wens van bewoners en dragen we bij aan een uitgebalanceerde woningvoorraad”. CPO Hoge Hoek Het plan Hoge Hoek is al enige tijd in uitvoering. Novaform is ontwikkelaar van dit gebied. In het plan is ruimte gereserveerd om collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk te maken. Dit wordt nu ingevuld met de bouw van maximaal dertien koopgarant- en vier koopwoningen, die in prijs variëren tussen 150.000 tot 275.000 euro. Tiwos biedt de starters de mogelijkheid om een woning met koopgarant (lagere vrij-op-naamprijs) te kopen. De gemeente en de provincie ondersteunen dit project voor collectief particulier opdrachtgeverschap door het beschikbaar stellen van een subsidie. Wonen in CPO De Hoge Hoek is uniek te noemen, omdat de woningen met en voor de toekomstige bewoners zijn ontworpen. Zij hebben zelf, samen met Keeris Architecten BNA en adviseur Bouwen In Eigen Beheer (BIEB), meegedacht over zaken als de architectuurstijl, de gevelafwerking en de indelingen van de woningen. Dit zorgt uiteindelijk voor een sfeervolle en dorpse uitstraling. Afgesproken is dat de bouw uiterlijk in oktober van dit jaar start. De geplande oplevering van de 17 woningen staat uiterlijk oktober 2014 gepland, waarna in de eerste helft van 2015 het gebied woonrijp wordt opgeleverd. Meer informatie over CPO Hoge Hoek is te vinden via www.facebook.com/CpoDeHogeHoek of op www.tiwos.nl(http://www.tiwos.nl). Informatie over het plan Hoge Hoek is te vinden op: www.hogehoek.nl.