Automobilist schaart op N-65 bij Berkel-Enschot

Een 46-jarige automobilist uit ‘s-Hertogenbosch schaarde zondagmorgen 25 augustus 2013 met zijn auto en aanhanger op de N-65.

De man reed rond 08.00 uur met auto en aanhanger over de snelweg. Op de aanhanger stond een motorvoertuig vastgebonden met spanbanden. De spanbanden waren vermoedelijk niet sterk genoeg om de auto voldoende vast te houden. Op enig moment is de aanhanger gaan slingeren. De man verloor daardoor de macht over het stuur. De combinatie schaarde en kwam tegen de vangrail terecht

De automobilist werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Hij had schaafwonden op het hoofd en vermoedelijk een breuk in de omgeving van de schouder. Hij ging later zelfstandig naar het ziekenhuis om foto’s te laten maken. Rijkswaterstaat constateerde lichte schade aan de vangrail

Bron:politie

Mogelijk benzinestation naar Calanwiel zienswijze indienen tot 30 september

Vivaco holding wil aan de Hasselstaart 105 in Tilburg 8 Woningen bouwen met behoud van de bestaande woning hier staat nu nog een benzinen station De gemeente is voornemens om dit te verplaatsen naar de caladnwiel op industrieterein Enschot nabij de rotonde met de Koningsoordenlaan Het zou een onbemand bezinestation moeten worden zonder lpg pomp. er is hier over al vooroverleg geweest met Prorail omdat de pomp dicht bij de spoorlijn komt te liggen naar aanleiding van dit overleg mogen op bepaalde delen van het terein geen licht ontbrandbare stoffen worden opgeslagen. Ook de bedrijven vereniging en het naast gelegen bedrijf zijn ingelicht deze hebben positief gereageerd op de komst van een onbemand benzinestation. zienswijze op deze aanvraag kunen bij de gemeente worden ingediend t/m 30 September zie ook onderstaande link het gaat hierbij om punt :10 http://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?besluitenlijstid=61985

Weekendafsluiting N65 knooppunt De Baars-knooppunt Vught

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 23 augustus 20.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de N65. Er wordt nieuw asfalt gelegd en de voegovergangen van viaducten worden vervangen. Ook rondt Rijkswaterstaat de aanleg van een faunapassage tussen Helvoirt en Vught af. De N65 wordt daarom afgesloten tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught, in de richting van ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes, een langere reistijd en extra drukte.

Afsluitingen

 • ·          N65 tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Oprit 3 Tilburg-Noord naar de A65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Oprit 2 Berkel-Enschot naar de A65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Pannenschuurlaan (Oisterwijk)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Kreitenmolenstraat (Udenhout)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Heusdensebaan (Oisterwijk)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Mgr. Zwijssenstraat (Haaren)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Torenstraat/Molenstraat (Helvoirt)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Boslaan/Vijverbosweg (Vught)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Martinilaan/De Bréautélaan (Vught)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Helvoirtseweg (Vught)/N65 richting ’s-Hertogenbosch
 • ·          Oprit Olmenlaan (Vught)/N65 richting ’s-Hertogenbosch

De kruispunten zijn wel open voor overstekend verkeer en/of voor verkeer naar de N65 richting Tilburg.

Omleidingsroute

Verkeer op de A58 vanuit Tilburg richting ’s-Hertogenbosch wordt als volgt omgeleid:

          Volg knooppunt De Baars de A58 richting Eindhoven tot knooppunt Batadorp.

          Verder op de A2 richting ’s-Hertogenbosch.
Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Alternatief vervoer

Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het VanAnaarBeter-treinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen. Het kaartje is geldig op zaterdag 24 en zondag 25 augustus, op het traject Oisterwijk-Tilburg-’s-Hertogenbosch (in beide richtingen). Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’.

Faunapassage afgerond
Rijkswaterstaat rondt dit weekend de aanleg van een faunapassage onder de N65 af, tussen Helvoirt en Vught. Deze tunnel is bedoeld om amfibieën, kleine zoogdieren, marters en dassen een veilige oversteek te bieden. Zo draagt Rijkswaterstaat bij aan een duurzame leefomgeving en gezonde biodiversiteit. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, legt Rijkswaterstaat de passage aan tijdens weekenden waarin het onderhoud van de N65 gepland staat. In het najaar wordt de beplanting aangelegd die dieren naar de tunnel moet leiden.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel OnderhoudsContract 2013/2014, dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren door aannemers Heijmans, MNO Vervat en BAM. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

Gemeente vervangt duo papier container mogelijk later per ledeging betallen ivm chip

pep_resizeDe bewoners die aan de geslaagde proef heben mee gedaan met het inzamelen van apart papier en plastic krijgen 26 Augustus een nieuwe container de nieuwe duo container is voorzien van een adres sticker en aan een chipgekoppeld deze chip wordt gebruikt voor container registatie en ook om illegale containers te kunen weren bewoners uit de proef wijken krijgen nog een aparte brief met de adres sticker die ze op de container moeten plakken Het schema van ophalen wijzigt niet ( 2 wekelijks op Maandag) Waar het in 2014 voor heel Berkel-Enschot wordt in gevoerd zou dit wel evt kunen veranderen Wij heben bij de gemeente nog de vragen meer gelegd wat er met de bijna nieuwe duocontaiers die ingeleverd wordt wordt gebeurt en of dat de chip later ook kan worden gebruikt om de mensen die veel inzamelen te late betalen hiervoor.

Update 19 Augustus

Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat ons weten dat de duobakken van de proef hergebruikt worden
Het is ook voorlopig nog niet de bedoeling  per ledeging(Diftar) te gaan betallen  maar dit is niet uitgesloten.

de chip zal in eerste instatntie gebruikt worden voor route optimalisatie
tevens wordt de chip gebruikt om illegaal gebruik tegen  te gaan
containers zonder chip zullen niet worden gereinigd maar worden ingenomen.

 

Afsluiting A58 Eindhoven – Breda

Rijkswaterstaat staat voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.
Om dat te bereiken, is het belangrijk dat het wegennet optimaal onderhouden wordt.
Rijkswaterstaat vernieuwt daarom van vrijdag 16 augustus 21.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur Afsluitingen vrijdag 16 augustus 21.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur: ·
A58 vanaf knooppunt Batadorp tot knooppunt De Baars richting Breda · A58
van oprit 11 Tilburg-Centrum West tot afrit 12 Tilburg-Reeshof richting Breda ·
Oprit 7 Best naar de A58 richting Breda ·
Oprit 8 Oirschot naar de A58 richting Breda ·
Oprit 9 Moergestel naar de A58 richting Breda ·
Oprit 11 Tilburg-Centrum West naar de A58 richting Breda

Omleidingsroutes
Verkeer vanuit Eindhoven richting Tilburg wordt als volgt omgeleid: – Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch tot afrit 22 Sint-Michielsgestel. – Neem oprit 22 Sint-Michielsgestel naar de A2 richting Vught. – Op knooppunt Vught verder op de A65/N65 naar Tilburg.
Verkeer vanuit Eindhoven richting Breda wordt als volgt omgeleid: – Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch tot knooppunt Empel. – Verder op de A59 richting Waalwijk/Breda tot knooppunt Hooipolder. – Verder op de A27 richting Breda.
Verkeer vanuit Tilburg richting Breda wordt als volgt omgeleid: – Via de N261, N260 en oprit 12 Tilburg-Reeshof naar de A58 richting Breda.
Verkeer op de A65 vanuit Vught richting Breda wordt als volgt omgeleid: – Volg de A65 tot afrit 3 Tilburg-Noord. Via de N261 en N260 naar oprit 12 Tilburg-Reeshof. – Verder op de A58 richting Breda.
Verkeer vanuit Goirle richting Breda wordt als volgt omgeleid: – Via Blaakweg, Baronielaan, Bredaseweg en N260 naar oprit 12 Tilburg-Reeshof. – Verder op de A58 richting Breda.

Let op: ook werkzaamheden aan A50 Van vrijdag 16 augustus 21.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur werkt Rijkswaterstaat ook aan de A50. Op de A50 is van knooppunt Ekkersweijer tot afrit 6 Ekkersrijt in de richting van Helmond/Nijmegen slechts één rijstrook beschikbaar.

Alternatief vervoer Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het VanAnaarBetertreinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen tussen Eindhoven en Breda (in beide richtingen). Het kaartje is geldig op zaterdag 18 augustus, zondag 19 augustus, zaterdag 7 september en zondag 8 september. Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Regulier onderhoud Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel OnderhoudsContract 2013/2014, dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren door aannemers Heijmans, MNO Vervat en BAM. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker. Meer informatie? Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

Geen straatnaam bordjes in de Hoge hoek deel 2

In antwoord op onze vragen waarom er nog geen straatnaam bordjes staan in de hoge hoek laat de gemeente ons weten dat dit bij de ontwikkelaar ligt Die legt alles aan waar na de gemeente het overneemt dit zou in het kader van integrale gebiedingd ontwikkeling gaan Tvp raadslid Loes Dielissen laat ons echter weten dat dit door de gemeente afgedwongen is en niks met intergrale gebiedsontwikkeling te maken heeft van de klokgroep of navaform hebben wij nog niks gehoord Wordt vervolgd

Geen straatnaam bordjes in de Hoge hoek Bezoekers zoeken zich te pletter

In het nieuwbouwplan de hoge Hoek ontbreekt het nog steeds aan straatnaambordjes dit heeft al geregeld geleid dat bezoekers of leveranciers van deze uitbreidings wijk zich te pletter zoeken om in de goede straat te komen in de uitbreidings wijken Echt Enschotsebaan en de Brink in Enschot staan er ondanks te soms gering aantal woningen Al wel plaats naam bordjes Waneer de gemeente de straatnaam bordjes gaat plaatsen is ons niet bekend.