Maatregelen Heikantsebaan/Durendaelweg

Vanaf 2 maart starten de werkzaamheden aan de Durendaelweg/Heikantsebaan.
durendaelweg1

De snelheid van 80 km per uur wordt teruggebracht naar 60 km per uur. Er worden onder andere verkeersdrempels aangelegd en de wegmarkering wordt aangepast. Om de aanpassingen toe te lichten, nodigt de gemeente bewoners uit voor een informatieavond.

Informatieavond

De gemeente nodigt u uit voor een informatieavond op:

Dinsdag 3 februari 2015

om 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur

Locatie: De Druiventros

Bosscheweg 11, Berkel-Enschot

durendaelweg2

Tijdens deze avond zijn er meerdere medewerkers van de gemeente aanwezig en iemand van het aannemersbedrijf om uw vragen te beantwoorden.

 

Verslag Vervangen geluidsscherm Puccinilaan en Generaal Eisenhouwerlaan

In december 2014 was er een informatieavond voor bewoners over het vervangen van het geluidsscherm aan de Puccinilaan en Generaal Eisenhowerweg in Berkel-Enschot. Tijdens deze avond zijn er een aantal vragen gesteld en opmerkingen en suggesties gedaan. Hieronder vindt u een overzicht.

pucinilaan

Is het mogelijk om een hoger geluidsscherm te plaatsen?

Ja, dit is mogelijk. Het geluidsscherm is nu 1,80 meter. Dit kan verhoogd worden naar 2,20 meter. Bij de splitlevel woningen blijft de hoogte van 2,40 meter gehandhaafd .

Wordt dezelfde decibel(DB) als geluidsnorm gehanteerd voor het nieuwe geluidsscherm?

Het nieuwe geluidsscherm zorgt minimaal voor dezelfde geluidsreductie als het huidige scherm. Verder laat de gemeente geluidsreductie zwaar meewegen in de keuze voor een aannemer.

Zijn hagen of hogere beplanting effectief voor geluidsisolatie?

Hagen of ander groen heeft gezien de breedte van het groen geen invloed op het verminderen van geluidsoverlast. De gemeente herstelt het groen waar dat nodig is.

Hoe wordt een beslissing genomen over de materiaalkeuze van het geluidsscherm?

Omdat de geluidswand in de bebouwde kom staat, bepaalt de omgevingscommissie welke eisen aan de uitstraling/vormgeving van de wand worden gesteld. Deze eisen zijn inmiddels helder en zijn voorgelegd aan de aannemers. De aannemers leggen hun ontwerp en materiaalkeuze voor aan de omgevingscommissie van de gemeente. De omgevingscommissie kiest welk ontwerp het wordt.

Is het mogelijk om een extra tuin te krijgen?

Dit is niet mogelijk vanwege de aanwezige riolering in de aangrenzende beplantingsstrook.

Welk onderhoud is er de afgelopen jaren door de gemeente aan het geluidsscherm gedaan?

De gemeente controleert elke twee jaar het geluidsscherm. Kleine gebreken worden zo snel mogelijk hersteld. Bij de laatste controle is gebleken dat het scherm aan het wegrotten is. Vervangen van het geluidsscherm is daarom noodzakelijk.

 

Kan er iets gedaan worden aan de geluidsoverlast van de Puccinilaan en de Generaal Eisenhowerweg door bijvoorbeeld geluid reducerend asfalt?

De Generaal Eisenhowerweg en Puccinilaan staan nog niet op de planning voor onderhoud. Naar aanleiding van de bewonersavond is wel gemeld dat bewoners overlast ervaren. Bewoners die geluidsoverlast ervaren kunnen dit melden via www.tilburg.nl/melden of bellen naar telefoonnummer 14013.

Is het mogelijk om een achteruitgangen te maken?

Nee, de gemeente maakt geen achteruitgang. Het scherm blijft een gesloten geheel.

Hoe is het geregeld met het herstel van de tuinen i.v.m. het vervangen van het geluidsscherm?

In de koopakte is opgenomen dat bewoners een strook van 1,5 meter vanaf het geluidsscherm toegankelijk en bereikbaar moeten houden. Op deze strook is erfdienstbaarheid van toepassing. Bewoners dienen deze strook voorafgaand aan de werkzaamheden vrij te maken van objecten en beplanting. Zij worden hierover tijdig geïnformeerd. De aannemer gaat zorgvuldig te werk met herstelwerkzaamheden zoals het terugplaatsen van verharding. De gemeente vergoedt echter geen kosten voor het herstel of vervangen van beplanting en andere objecten binnen deze strook.

Vervolg Zodra bekend is welke aannemer het geluidsscherm gaat plaatsen, nodigt de gemeente u uit voor een nieuwe bewonersavond. Tijdens deze avond kunt u het ontwerp bekijken en krijgt u een toelichting op de werkzaamheden en de planning.

Bron:gemeente Tilburg