3 Lintjes in Berkel-Enschot

Burgemeester Noordanus heeft op het stadhuis van Tilburg
heeft op het stadshuis 34 mensen onderscheiden met een lintje.

Hier van komen 3 mensen uit Berkel-Enschot
het zijn:
de heer H.H. (Henk) Granneman (63)
– wonende te Berkel-Enschot
– Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Granneman heeft in zijn functie als coördinerend hoofd kindergeneeskunde bij het TweeSteden
Ziekenhuis in Tilburg baanbrekend werk verricht. Hij heeft zorggedragen voor ondersteuning en begeleiding
van een omvangrijke reorganisatie. De heer Granneman heeft door zijn creativiteit grote invloed gehad op de
inrichting van kinderafdelingen in algemene ziekenhuizen in Nederland. Het ging om het creëren van een
kindvriendelijke omgeving waarin ook de ouders alle gelegenheid hadden om bij hun kind te zijn. De
ontwikkeling die hij heeft ingezet (babysuites, waarbij moeder, vader en kind in een ruimte verblijven) is
revolutionair en grensverleggend te noemen. Naast zijn baan heeft de heer Granneman diverse vrijwillige
verdiensten op zijn naam staan. Zo is hij sinds 2006 actief binnen de dorpsraad Berkel-Enschot waar hij met
name de laatste 2 jaar vele uren heeft besteed aan de voorbereidingen voor de viering van het 800-850 jarig
bestaan van respectievelijk Berkel en Enschot. Voor de scouting Berkel-Enschot is hij sinds 1988 actief, waarvan
hij 19 jaar een bestuursfunctie heeft bekleed. Hij heeft zich daarnaast 14 jaar ingezet al verpleegkundige tijdens
de regionale vakantieweken van de regio Tilburg van de Zonnebloem. Het ging dan om verpleegkundige
(technische) zorg en ook om emotionele zorg en ondersteuning.
—————————————————————————————————-
de heer J.A.M. (Jos) Oprins (70)
– wonende te Berkel-Enschot
– Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Oprins zet sinds 2000 zijn financiële en bestuurlijke kennis in voor zeer uiteenlopende
maatschappelijke organisaties. Ook heeft hij 10 jaar lang een aanzienlijk aantal uren besteed aan de inzet van
zijn financiële en bestuurlijke kennis voor een groot aantal ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en de
agrarische sector voor de Stichting Ondernemersklankbord. De heer Oprins heeft veel van deze ondernemers
weer op het goede spoor gezet. Hij heeft steeds ruimschoots zijn eigen accountantservaring en uitgebreide
netwerk ingezet. De heer Oprins heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van
succesvol ondernemerschap. Hij werd vanuit alle regio’s gevraagd organisaties met specifieke vragen op hetgebied van financiën te ondersteunen. Opmerkelijk is dat hij na zijn afscheid bij de Sesam Academie de
ondersteuning van de maatschappelijke organisaties gewoon heeft gecontinueerd. Verder is de heer Oprins
sinds 2008 betrokken bij de Stichting Jong Ondernemen, die tot doel heeft studenten op MBO- en HBO-niveau
kennis te laten nemen van ondernemersvaardigheden. Studenten moeten hierbij in groepsverband gedurende
een jaar een studentenbedrijf oprichten, runnen en liquideren. Decorandus is een financiële begeleider, die elk
jaar 2 bedrijven onder zijn hoede neemt. Naast de inzet van zijn financiële expertise voor de Stichting AED
Tilburg en Asta Nielsen doet hij dat ook voor de Stichting Mentorschap Nederland. Voor deze stichting
vertegenwoordigt hij wilsonbekwamen als mentor bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen of waar zij verblijven
———————————————————————————————————

de heer W.J.H.G. (Wim) Bertens (61)
– wonende te Berkel-Enschot
– Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Bertens staat al jaren klaar voor iedereen en heeft ervoor gezorgd dat verschillende dorpsactiviteiten
tot ontwikkeling zijn gekomen. Het meest in het oog springend is zijn intensieve betrokkenheid bij de
Galgenloop, die jaarlijks wordt gehouden en waar honderden atleten aan mee doen. Hij is initiatiefnemer en
zorgt er al jaren voor dat alles perfect is geregeld (parcours uitzetten, deelnemers opvangen, controles,
voortdurend aanpassingen in de maanden voorafgaand aan de Galgenloop). Ook stelt hij kosteloos materialen
beschikbaar. Daarnaast heeft hij veel betekend voor de Carnaval. Zo was hij zeer intensief betrokken bij de
bouw van de Carnavalswagen in de loods van zijn bedrijf. Hij stelde hiervoor belangeloos materialen
beschikbaar. Verder was hij actief bij Ruitersportvereniging De Cavalieren, was hij jarenlang sponsor en coach van touwtrekteam Hobe en stak hij als voorzitter van een commissie veel energie in de organisatie van
festiviteiten voor het 800 en 850 jarig bestaan van Berkel en Enschot.