Koningsoordlaan tijdelijk afgesloten i.v.m veiligheid spoor

Vanaf 18 December is de Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en Elvira afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting ongeveer 2 tot 6 maanden.
20151219_123022
De gemeente voert de afsluiting mede uit op verzoek van ProRail, om de veiligheid van gebruikers van de weg én spoorweg te waarborgen.

In de planvorming voor de wijken Hoge Hoek en Koningsoord is afsluiting van de spoorwegovergang in de Raadhuisstraat altijd uitgangspunt geweest. De aansluiting van de Koningsoordlaan op de Raadhuisstraat ligt daardoor dichter bij de spoorwegovergang dan is toegestaan volgens de geldende regelgeving. Aanpassingen aan overwegen kunnen alleen worden uitgevoerd in periodes waarin het treinverkeer is stilgelegd.
20151219_122825

Met het oog op het leefklimaat voor bewoners heeft de gemeente aan ProRail toestemming gevraagd om de Koningsoordlaan toch open te mogen stellen, vooruitlopend op de aanpassing van de spoorwegovergang. ProRail ging daarmee akkoord, onder de voorwaarde dat er een verbod zou worden ingesteld om vanaf de Raadhuisstraat linksaf de Koningsoordlaan in te rijden voor verkeer dat komt uit het buitengebied. Als links afslaande auto’s moeten wachten op recht doorgaand verkeer, bestaat het risico dat er auto’s stil komen te staan op de spoorlijn.

Dit verbod werd massaal genegeerd en het bord dat de gemeente had geplaatst, is vier keer gestolen. Op 10 december jl. heeft een trein een noodstop moeten maken omdat er een auto op de spoorbaan stond.

20151219_123118

Om de veiligheid te waarborgen, was de gemeente genoodzaakt maatregelen te nemen. De beste optie die op korte termijn kon worden uitgevoerd, was om het fysiek onmogelijk te maken vanaf de Raadhuisstraat de Koningsoordlaan in te rijden

Bron:Gemeente Tilburg

Bomenkap bij Klooster Koningsoord

In voorbereiding om de renovatie van het klooster zijn er diversen bomen gekapt
het betrof vooral jonge bomen en stuiken en wild groei,die door de loop van de jaren is ontstaan.

de monumentale bomen of bomen die in de dicht begroeiing moesten blijven staan
zijn van tevoren met hekken afgezet.

Bomenkap Klooster
Bomenkap Klooster
Bomenkap Klooster
1_resize