sloot tussen Craenweide en Elstar blijft voorlopig in beheer van de gemeente

Functie sloot
In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente u een bewonersbrief gestuurd
over de sloot achter uw percelen.
Daarin stond dat de gemeente de sloot in ieder geval tot 1 januari 2016 in beheer zou houden.
De gemeente zou ook monitoren of de sloot een functie heeft bij het opvangen
en afvoeren van regenwater.
sloot_resize

De gemeente heeft de indruk dat de sloot geen functie heeft.
Het onderzoek gaf echter geen uitsluitsel hierover.

Besluit gemeente

De gemeente houdt de sloot daarom voorlopig nog in beheer. De sloot wordt enigszins ge√ęgaliseerd om het
beheer eenvoudiger te maken. De gemeente maait twee keer per jaar het groen rondom de sloot.
Omwonenden kunnen meehelpen met het onderhoud, als ze dat willen. Dit kan bijvoorbeeld door het groen te
maaien, te snoeien of afval op te ruimen.

Sloot in eigen beheer

De gemeente is bereid om de sloot in eigendom over te dragen aan de eigenaren van de aangrenzende
percelen. Een voorstel van alle betrokken eigenaren is een voorwaarde voor zo’n overdracht.
Mocht u als de nieuwe beheerder vervolgens de sloot willen dempen, dan moet u hiervoor toestemming vragen bij het waterschap De Dommel.