Bestemmingsplan Winkelcentrum en woningen gaat laatste fase in.

Het bestemmingsplan voor het nieuwe winkelcentrum  incl 139 Appartementen
boven op de winkels zit in de laatste fase van het bestemmingsplan.

De gemeente heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd
voor de nieuwbouw op Koningsoord 1 t/m 180
Er kunnen nog tot eind maart bezwaren worden ingediend ,
hierna kan met de bouw begonnen worden.

Ook is de omgevingsvergunning voor de bouw van 94 woningen ,
aan de Brevierstraat,Laudenstraat,Mettenstraat en de Canaonstraat  goedgekeurd.
ook deze bezwaar periode loopt tot eind Maart.

Tevens zal binnenkort begonnen worden met de kap van bomen langs het spoor tussen de Rauwbrakenweg en de Kraan dit i.v.m de toekomstige aanleg van de Koningsoordlaan.

De weg tussen dit stuk is echter pas in 2019 klaar ivm met de vele werkzaamheden
hieraan zoals  sloot dempen, kunstwerk over fietstunnel sloop woning ed.

Aan het einde van dit jaar  wordt nog wel de Koningsoordlaan verder vanaf de Raadhuisstraat worden aangelegd tot aan de rotonde op het moment de de volkstuintjes  geheel verplaatst zijn naar de nieuwe Locatie.

Er wordt momenteel als hard gewerkt aan diverse nutsvoorzieningen
hier onder enkele foto’s met bijschrift.

Verlenged epandgang rechts parkeerplaatsen daarachter Winkelcentrum
Verlengde pandgang rechts parkeerplaatsen daarnaast Winkelcentrum

 

 

Nieuw dorpspalein daar achter Winkelcentrum
Nieuw dorpspalein daar achter Winkelcentrum
winkelcentrum2
Nieuw Winkelcentrum

 

Woningen Marienkroon
Woningen Marienkroon
Verlengde Kooningsoorlaan t/m nieuwe rotonde
Verlengde Kooningsoorlaan t/m nieuwe rotonde
Bomenkap langs het spoor
Bomenkap langs het spoor
Bomenkap langs het spoor
Bomenkap langs het spoor
Dorpsplein met op de achtergrond ruimte voor nieuw wineklcentrum
Dorpsplein met op de achtergrond ruimte voor nieuw wineklcentrum

.