Europese subsidie voor Tilburg

In totaal kunnen de binnenhavens de komende 3 jaar rekenen op 7 miljoen euro voor onderzoek en maximaal 120 miljoen euro subsidie voor de uitbreiding. Dat is  bekendgemaakt tijdens de Europe Connecting Days in het kader van Connecting Europe Facility (CEF), een subsidieregeling van de Europese Commissie. 

De bedrijven op de 6 binnenhavens investeren in totaal 14 miljoen euro in onderzoek naar de doorontwikkeling van de havens. Hiervan wordt 50% vergoed door de EU-subsidie. De onderzoeken moeten binnen drie jaar leiden tot een aanvraag voor uitvoering waarvan eveneens 20% tot 50% vergoed wordt door de EU. In totaal is het bedrijfsleven van plan 240 miljoen euro te investeren in de 6 binnenhavens.

Wilhelminakanaal en Loven

Tilburg vroeg voor de eerste keer subsidie aan en werkte daarbij nauw samen met de Provincie Limburg. Mede dankzij de inspanningen van deze provincie is de subsidie aan Tilburg toegekend. De 6 binnenhavens zijn onderdeel van de Goederenvervoercorridor Zuidoost. Hieronder vallen verschillende (deel)projecten, waaronder Wilhelminakanaal Sluis II, Wilhelminakanaal fase 1,5 en Trimodaal Loven. Trimodaal wil zeggen dat het knooppunt is aangesloten op de weg, het spoor en het water. Bij deze 3 projecten wordt samengewerkt met de Provincie Noord-Brabant. Ze leveren een bijdrage aan het versterken van het knooppunt Tilburg en het verduurzamen van het goederenvervoer, een gedeelde ambitie van zowel Tilburg als de provincie.

De Tilburgse wethouders Rik Grashoff (Klimaat, Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit) en Bas van der Pol (Stedelijke ontwikkeling en Economie) zien in de toekenning van de CEF-subsidie een enorme stimulans voor het Wilhelminakanaal en Trimodaal Loven: “De subsidie vanuit Europa laat het belang van Tilburg als binnenhaven zien. Nadat eerder het Rijk al prioriteit gaf aan het Sluis II project, kunnen we met de CEF gelden samen met ondernemers stappen zetten en de circulaire economie in stad en regio een verdere impuls geven.” 

Binnenhavens kunnen fungeren als circulair transportknooppunt, als opslaglocatie voor circulaire doeleinden en als vestigingslocatie voor circulaire industrie.