Mogelijke vergoeding voor schade door werk in openbare ruimte

0 0
Read Time:2 Minute, 6 Second

De gemeente Tilburg ontwikkelt zich. Dat betekent dat er regelmatig werkzaamheden zijn in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het opknappen van het wegdek. Inwoners en ondernemers hebben daar last van. Voor een ondernemer kan het ook betekenen dat hij minder omzet omdat zijn onderneming tijdelijk niet goed bereikbaar is.

Ondernemersrisico

Voor een deel valt deze schade onder het zogenoemde maatschappelijk- of ondernemersrisico. Maar er kan ook zoveel schade van bijvoorbeeld werkzaamheden in de straat zijn, dat er een vorm van compensatie mogelijk is. Bijvoorbeeld als een straat voor een lange periode is afgesloten en winkels of bedrijven lastig bereikbaar zijn. In de verordening nadeelcompensatie staat in welke gevallen een ondernemer recht heeft op compensatie vanuit de gemeente en hoe die vergoeding aangevraagd kan worden.

Wanneer mogelijk recht op vergoeding?

Ondernemers hebben mogelijk recht op een vergoeding als:

  • De schade veroorzaakt is door rechtmatig en publiekrechtelijk handelen van de overheid
  • De schade niet het gevolg is van een gebonden beschikking (dit is een besluit waarbij precies in de wet staat in welke gevallen de gemeente een bepaalde beslissing moet nemen. De gemeente heeft bij deze besluiten geen ruimte om tot een eigen afweging te komen. Een voorbeeld is het verlenen van een kapvergunning.)
  • Het gaat om een schadeoorzaak die een ondernemer niet kon zien aankomen toen hij besloot zich op de locatie te gaan vestigen of bij overname van een onderneming die al op die locatie gevestigd was. Een ondernemer krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als bij het sluiten van het huurcontract van het bedrijfspand al bekend was dat de weg voor het pand op enig moment opengebroken zou gaan worden.
  • De schade hoger is dan de drempel voor het maatschappelijk- of ondernemersrisico (2-8% van de voorafgaande jaarbrutowinst of 4% van de voorafgaande waarde van een pand).

Afhandeling verzoeken

De afdeling Juridische Zaken van de gemeente beoordeelt de nadeelcompensatieverzoeken die bij de gemeente binnenkomen en handelt ze af. Eerst wordt gekeken of de schade niet voorzienbaar was, en of de schade boven het maatschappelijk- of ondernemersrisico uitkomt. Als dat het geval is, gaat het verzoek meestal naar een onafhankelijke deskundige. Na een hoorzitting waarbij een ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld om het verzoek toe te lichten(meestal op locatie) volgt een advies. Dat wordt gecontroleerd door Juridische Zaken en gaat ter besluitvorming naar het college.

Een verzoek indienen kan via mailadres: juridische.zaken@tilburg.nl. Voor vragen en meer informatie: 013 – 542 89 72.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Verkeershinder rond binnenstad door werkzaamheden

0 0
Read Time:3 Minute, 40 Second

Er zijn werkzaamheden in de volgende straten:

Bredaseweg; 29 augustus tot eind maart 2023

Project: Vervanging gasleidingen tussen de Noordhoekring en Ringbaan West door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Bredaseweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf de Noordhoekring richting Ringbaan West). 

Ringbaan West: 17 augustus tot half december 2022

Project: Gedeeltelijke herinrichting, vervanging verkeerslichten, werkzaamheden aan de riolering (gemeente Tilburg), verleggen kabels en leidingen (Enexis).
Verkeershinder: Op de Ringbaan West ter hoogte van de Wandelboslaan is er in beide richtingen slechts 1 rijstrook beschikbaar. De Wandelboslaan is vanaf de Ringbaan West tot aan de Reitse Hoevenstraat afgesloten. Ook de Kwaadeindstraat is tussen de Ringbaan West tot en met de Arke Noëstraat afgesloten. 

Veldhovenring: Duur 4 maanden; startdatum najaar 2022

Project: Vervangen gasleidingen Veldhovenring (Wilhelminapark tot Besterdring) door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Veldhovenring alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf het Wilhelminapark richting de Besterdring). 

Textielplein: 5 september tot oktober 2023

Project: Herinrichting Textielplein en omgeving, vervangen riolering en verlichting (gemeente Tilburg), werkzaamheden kabels en leidingen (Enexis).
Verkeershinder: De wegen rond het Textielplein zijn gefaseerd afgesloten tot oktober 2023. De rijbaan tussen de Hasseltstraat en Ringbaan Noord is vanaf medio 2023 weer open.

Broekhovenseweg; 3 oktober tot medio december 2022 

Project: Vervangen gasleidingen aan de Broekhovenseweg (tussen Voltstraat en Ringbaan Zuid) door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Broekhovenseweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf Ringbaan Zuid richting Voltstraat). Verkeer richting de Ringbaan Zuid wordt omgeleid.

Lange Nieuwstraat: 8 augustus tot medio 2023

Project: Gefaseerd vervangen gasleidingen aan de Lange Nieuwstraat door Enexis, herinrichting en vervangen riolering (gemeente Tilburg).
Verkeershinder: De Lange Nieuwstraat is in beide richtingen afgesloten voor verkeer tot medio 2023. 

Nieuwlandstraat: 12 september tot medio februari 2023

Project: Vervangen gasleidingen aan de Nieuwlandstraat door Enexis.
Verkeershinder: De Nieuwlandstraat is in afgesloten voor auto- en fietsverkeer tot februari 2023. De winkels zijn te voet bereikbaar. Eind december – begin januari worden er geen werkzaamheden uitgevoerd en is de straat open voor al het verkeer.

Heuvelring; 29 augustus tot eind december 2022

Project: Vervangen gasleidingen aan de Heuvelring (tussen de Spoorlaan en de Korte Heuvel) door Enexis. 
Verkeershinder: Vanaf de Spoorlaan nog slechts 1 rijstrook beschikbaar richting de Heuvelring. Op de Heuvelring worden fietsers en voetgangers achter de bestaande rijstrookafsluiting geleid.

Willem II-straat: tot en met 9 september 2022

Project: Vervangen gasleidingen (Enexis) en herinrichting straat (gemeente Tilburg).
Verkeershinder: De Willem II straat is afgesloten voor auto- en fietsverkeer. In de week van 12 september is de straat weer open voor het verkeer. 

Een overzicht van alle werkzaamheden en omleidingsroutes staat op de pagina wegwerkzaamheden op deze site.

Bouwen aan de toekomst

Tilburg bouwt de komende jaren nieuwe duurzame woningen. En de stad wordt aangepast aan het veranderende klimaat. Hiervoor moeten wegen en leidingen worden aangepast. De gemeente gaat dit deels samen met Enexis uitvoeren. Dat kan helaas niet zonder verkeershinder.
Enexis vervangt het gasleidingennetwerk, ontwikkelaars werken aan bouwprojecten en de gemeente start met onderhoudswerkzaamheden. Door al deze werkzaamheden verwacht de gemeente de komende periode extra verkeershinder rond de binnenstad.  Waar mogelijk worden werkzaamheden van de gemeente, Enexis en aannemers gecombineerd om de overlast voor de omgeving en het verkeer te beperken. De gemeente zoekt daarbij het evenwicht tussen het zoveel mogelijk verminderen van de hinder en het zo efficiënt mogelijk plannen van de werkzaamheden. Enexis werkt ook in Tilburg aan het vervangen van het verouderde gasleidingnetwerk. Daarvoor geldt een wettelijke deadline van 1-1-2024. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om tegelijkertijd te vergroenen (klimaatadaptatie). Hoe minder asfalt en stenen, hoe beter regenwater kan wegzakken in de bodem. Een groene omgeving warmt ook minder snel op tijdens de zomerperiode. Ondertussen wordt er op veel plekken ook gebouwd aan nieuwe woningen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Op elkaar afgestemd

De werkzaamheden van de gemeente, Enexis en ontwikkelaars in de binnenstad zijn op elkaar afgestemd om zo de bereikbaarheid in de komende maanden te garanderen. Diverse werkzaamheden van de gemeente zijn aangepast of uitgesteld om de hinder te beperken. Zo zijn de werkzaamheden aan de Rueckertbaan (aanleg blauwe ader) tijdelijk stilgelegd vanwege werkzaamheden aan de Ringbaan West / Wandelboslaan / Kwaadeindstraat. De werkzaamheden van Enexis aan de Broekhovenseweg zijn vervroegd naar 2022. Zo ontstaat voldoende ruimte om in 2023 te starten met de ombouw van de cityring.

About Post Author

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %