Alle stadsbussen volgend jaar elektrisch

De streeklijnen blijven vooralsnog wel rijden met dieselbussen. Deze zijn naar verwachting in december van 2026 emmissievrij.  

“De komst van 44 elektrische bussen in onze stad is een grote stap op weg naar schoon en stil vervoer. Minder uitstoot en minder geluid is wel zo prettig voor onze inwoners.” Aldus Rik Grashoff, wethouder mobiliteit. 
In andere steden is gebleken alleen inwoners voordeel hebben bij elektrische bussen. Ook reizigers in een elektrische bus ervaren meer comfort. De bussen (geproduceerd door VDL) zijn voorzien van een volledig lage vloer en hebben meer open ruimte, zodat ze toegankelijker zijn voor mindervalide gebruikers en reizigers met een buggy of rollator.  

Wijkagenda geeft info over opgaven in dorpen en wijken

De wijkagenda’s zijn er omdat de gemeente het belangrijk vindt om van inwoners, partners en ondernemers te horen wat nodig is om de leefbaarheid in wijken, dorpen en buurten te verbeteren en wat daar samen aan gedaan kan worden.

Verbinding

In de agenda’s wordt enerzijds de verbinding gelegd tussen de wijk of het dorp, en de gemeente. En anderzijds tussen de diverse thema’s die spelen in het gebied. Omdat opgaven in een gebied continu kunnen veranderen, wordt de agenda regelmatig bijgesteld.

Bekijken

Deze wijk- en dorpsagenda’s kunnen inwoners online bekijken via de pagina ‘wijkagenda’ op deze site tilburg.nl. In de agenda’s staat meer over de projecten en ideeën die er zijn voor een dorp, wijk of gebied voor de middellange en lange termijn. Het zijn projecten en ideeën die de partners in de stad en de gemeente willen realiseren, eventueel samen met de inwoners. Tilburg heeft 14 wijk- en dorpsagenda’s.

Onderwerpen

Welke onderwerpen voorbij komen in de wijkagenda’s? Wat voor maatregelen er genomen moeten worden om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen bijvoorbeeld. En wat er gedaan kan worden om een gebied groener te maken of de veiligheid in een bepaald gebied te vergroten. Ook plannen die betrekking hebben op kinderen en jongeren staan in de wijkagenda’s. De wijkagenda’s verschillen van elkaar, het gaat om maatwerk per dorp of wijk. Bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden van onderwerpen. Ze komen niet in alle wijkagenda’s terug.  

Meedenken?

Inwoners die mee willen denken over wijk- en dorpsagenda  kunnen contact opnemen met de wijkregisseur of omgevingsmanager van hun wijk of dorp. Wijkregisseurs houden zich vooral bezig met praktische zaken zoals o.a. overlast en bemiddelen tussen gemeente en burgers. Omgevingsmanagers met de plannen voor de lange termijn. Inwoners kunnen op de pagina ‘wijken’ op deze site zien wie de wijkregisseur of omgevingsmanager is voor hun dorp of wijk. 

Naambord voor Kevin van de Rijdt onthuld

Het Ministerie van Defensie ontwikkelde in 2019 samen met het Veteranen Platform en met medewerking van Rijkswaterstaat een plan om bruggen en viaducten in Nederland te vernoemen naar militairen die tijdens hun inzet voor buitenlandse missies zijn omgekomen. Twee militairen, en inwoners van onze gemeente kwamen niet thuis van een missie: Eerste Luitenant Tom Krist en Korporaal Kevin van de Rijdt.

Blijvende herinnering

De gemeente ondersteunt het initiatief van harte en heeft toestemming gegeven om twee bruggen de namen van Tom Krist en Kevin van de Rijdt te geven. Het gaat om de ‘brug Heukelomseweg’ (kreeg de naam Eerste Luitenant Tom Krist) en de ‘brug Abcoven’ (kreeg de naam Korporaal Kevin van de Rijdt). In 2020 zijn de naamborden op de bruggen bevestigd. Zo bieden de bruggen een blijvende en passende herinnering aan hen die zich voor de veiligheid van anderen onvoorwaardelijk hebben ingezet.

Officiële onthulling

In het bijzijn van de ouders van Kevin van de Rijdt, familie, vrienden, oud-collega’s van Kevin en medewerkers van Defensie, Veteranen Platform en Rijkswaterstaat vond op 19 oktober de officiële onthulling plaats. Het programma startte in de Raadszaal van het Stadhuis. Burgemeester Weterings, Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen en voorzitter Veteranen Platform, luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven hielden een toespraak. Daarna ging het gezelschap naar het Vrijheidspark waar Luitenant-Kolonel Gijs Tuinman sprak en burgemeester Weterings samen met Karin Hermans (moeder Kevin van de Rijdt) en kleindochter Jaimy het naambord van Korporaal Kevin van de Rijdt onthulden. Aan het eind van de bijeenkomst vloog, als eerbetoon aan Kevin van de Rijdt, een Apache-gevechtshelikopter over.

Laat uw bandenspanning controleren

Inwoners kunnen gratis laten meten of er genoeg lucht in hun band/banden zit. ‘Band op Spanning’ is een van de acties van de gemeente Tilburg om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De mensen van ‘Band op spanning’ controleren de banden en waar nodig vullen zij ze gratis bij. Bijna elke zaterdag en een aantal vrijdagen tot en met 17 december staan ze op het parkeerterrein bij de Hornbach of bij de AaBee Fabriek.

Waar en wanneer?

Op deze dagen zijn medewerkers van 10.00 tot 17.30 uur aanwezig.

Parkeerterrein AaBee Fabriek: Wethouder van Ierlantstraat 33

 • 22 en 29 oktober
 • 19 november
 • 2 en 3 december   

Parkeerterrein Hornbach: Hestiastraat 1    

 • 12 en 26 november
 • 10, 16 en 17 december                    

Besparen

In 2019 was de laatste bandenspanningsactie in Tilburg. Toen bespaarden Tilburgers naar schatting 4.521 liter brandstof, 17 ton CO₂ en ruim 20 duizend euro . In totaal zijn 1.238 auto’s gecontroleerd. Bij 1.022 auto’s (83%) waren de banden niet op spanning en zijn de banden opgepompt. Een gemiddelde besparing van 16,58 euro per auto.

Hoe werkt het?

Medewerkers van ‘Band op Spanning’ vragen auto-eigenaren zelf of zij hun banden willen laten controleren. U kunt ook zelf naar ze toe stappen. Vervolgens leggen zij een flyer onder de ruitenwisser. Alleen auto’s die zijn voorzien van een flyer worden gecontroleerd. Naast het controleren van de bandenspanning, worden de banden indien nodig opgepompt tot de, door de fabrikant, geadviseerde spanning. Inwoners hoeven zelf niks te doen. Na controle vinden inwoners een kaartje onder de ruitenwisser met zowel de oude als de nieuwe bandenspanning en informatie over wat ze besparen. Meer informatie op: bandopspanning.nl.

Eerste elektrische vrachtwagens van het BAT in gebruik

In het begin rijden ze alleen in en rond de binnenstad, later volgt de rest van de gemeente. Iedereen die in Tilburg woont, werkt, onderneemt en verblijft kan bijdragen aan een schone lucht in de gemeente. Bijvoorbeeld door bewust stil te staan bij het soort vervoer, het delen van vervoer en te kiezen voor schoon vervoer zonder uitlaatgassen. Ook de gemeente neemt hierin stappen, door voor het eigen wagenpark te kiezen voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Vuilniswagens BAT

Het vervangen van de vuilniswagens door elektrische wagens als een van de eerste gemeenten in Nederland, is een grote stap. De eerste 3 elektrische vrachtwagens rijden nu al rond, maar vanaf 2025 zijn het alleen nog elektrische wagens die bedrijfsafval en huishoudelijk afval inzamelen in het centrum en de omliggende wijken. Daarmee is het BAT voorbereid op de nul emissie zone, die in en rond het centrum ingaat op 1 januari 2025. Een nul emissie zone betekent dat hier alleen (bedrijfsmatige) vrachtauto’s, bestelbussen, taxi’s en (mogelijk ook) touringcars zonder uitstoot kunnen rijden.

Gemeentebreed

Stapsgewijs volgt daarna de rest van het wagenpark en gaat het BAT ook in andere wijken met elektrische wagens rijden. Het BAT wil kapitaalvernietiging voorkomen en vervangt een voertuig daarom pas als het is afgeschreven. Stap voor stap werkt de gemeente zo aan een schoon, gezond en duurzaam Tilburg.

Winnaars vrijwilligersprijzen Tilburg 2022

De ‘jongerenvrijwilligersprijs’ ging dit jaar naar maar liefst 2 jongeren: Evi Hendriks en Aniso Kariye. Het was de 25e keer dat in Tilburg de vrijwilligersprijzen zijn uitgereikt.

Arjen Pijfers

Arjen is sinds 1994 vrijwilliger bij Willem II. Dankzij zijn initiatief startte Willem II in 2018 als 1e club in Nederland met Football Memories: supporters en oud-spelers die te maken hebben met ouderdom, dementie, geheugenverlies of eenzaamheid halen tijdens tweewekelijkse bijeenkomsten in het stadion samen herinneringen op. Ook hun mantelzorgers zijn hierbij betrokken. Op initiatief van Arjen is dit een landelijk project geworden. Er doen 17 clubs aan mee.

Stichting Social Kids Tilburg

Stichting Social Kids Tilburg zet zich in om eenzaamheid onder jongeren tussen de 8 en 17 jaar tegen te gaan door het organiseren van laagdrempelige activiteiten in de wijk Reeshof. Er komen jongeren die om verschillende redenen weinig tot geen sociale contacten hebben. Vaak zijn dit jongeren met b.v. autisme en/of adhd. Maar ook kinderen die op school weinig aansluiting hebben. Alle activiteiten zijn gratis zodat ze ook de jongeren bereiken die financieel minder bedeeld zijn.

Jongerenvrijwilligersprijs

In dit jubileumjaar koos de jury voor het eerst 2 jongeren voor de Jongerenvrijwilligersprijs: de 14-jarige Evi Hendriks en de 22-jarige Aniso Kariye.

In 2019 stapte Evi Hendriks zelf naar Woonzorgcentrum de Herdgang met de vraag of ze vrijwilligerswerk mocht komen doen. Vanaf die tijd ondersteunt ze wekelijks de bewoners met bingo, koken en bakken, doet ze een spelletje of maakt een praatje. Evi is als 14-jarige al erg sociaal betrokken en inspireert met haar enthousiasme andere leeftijdsgenoten om ook vrijwilligerswerk te gaan doen.

Aniso Kariye is al ruim anderhalf jaar actief in het project WeSpeak: 10 jongeren uit Tilburg West komen elke week samen om te inspireren, motiveren en adviseren. Ze zijn een stem van de wijk en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de netwerkpartners in West. Aniso is vanaf het begin erg betrokken en motiveert jongeren in de wijk om mee te denken en te doen. Ze is een drijvende kracht in dit succesvolle project.

Onmisbaar

Wethouder Esmah Lahlah: “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze stad en dorpen. Ze zijn het smeermiddel van onze samenleving, omdat zij zich belangeloos inzetten voor anderen en zorgen voor de grote sociale samenhang in onze gemeente. Daar zijn we dan ook enorm trots op. Zonder vrijwilligers zouden er veel minder initiatieven van de grond komen. Om maar wat voorbeelden te noemen: er zouden veel ouderen vereenzamen, nieuwkomers zouden onze taal niet zo goed leren en veel sportverenigingen zouden niet bestaan. Kortom, de stad kan niet zonder hen. Daarom bieden we als gemeente Tilburg graag, samen met andere betrokken organisaties en sponsoren, de vrijwilligers een gezellige avond en een erkenning in de vorm van een prijs. Dat is wel het minste dat we kunnen doen.”

Stemmen

De Tilburgse Vrijwilligersprijzen worden georganiseerd door VrijwilligersTilburg in opdracht van Gemeente Tilburg en in nauwe samenwerking met Interpolis, Rabobank Tilburg en omstreken, Brabants Dagblad, communicatie- en marketingbureau PEP en Gewoon Cin. De winnaars in de categorieën ‘Vrijwilliger’ en ‘Organisatie’ zijn bepaald door inwoners uit de gemeente Tilburg (2/3 deel) en een vakjury (1/3 deel). In totaal zijn er zo’n 2.000 digitale stemmen uitgebracht. Bij de Jongerenvrijwilligersprijs zijn geen genomineerden, de voordrachtjury kiest uit de inzendingen direct de winnaar(s).

Kuiperstraat krijgt nieuw groen

Daarnaast ziet meer groen er een stuk leuker uit. En door meer groen zakt er bij hevige regenbuien meer water in de grond. Dat is goed voor planten en er is minder kans op een overbelast riool.

Ontsteent

Kort geleden is er ruim 160 m2 aan openbare ruimte ‘ontsteent’ in de Kuiperstraat en is er ruimte gekomen voor meer groen. Daarom hebben de leerlingen van groep 7 van basisschool De Vijfhoeven, samen met wethouder Rik Grashoff en initiatiefneemster mevrouw Van Huijgevoort en de aannemer Groen Xtra, op vrijdag 14 oktober plantjes gezet in de nieuwe plantenvakken. De Kuiperstraat staat nu mooi in bloei en oogt een stuk groener.

Gi-Ga-Groen

In het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘Gi-Ga-Groen’ kregen de kinderen eerst les over het belang van groen in de wijk om zo hittestress te verminderen en wateroverlast te voorkomen. Op het schoolplein hebben de kinderen met zogeheten ‘oppervlaktemeters’ de temperatuur gemeten van stenen, zand, gras en eventuele andere ondergronden. Met behulp van film, proefjes en een quiz maakten ze zo kennis met het ontstaan van overmatige hitte of samenstromen van teveel regenwater in een stenige omgeving. Ook is vertelt over de manieren waarop groen kan zorgen voor lagere temperaturen en betere opname van regenwater. Dit sluit ook aan bij het vergroenen van alle schoolpleinen in Tilburg.

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige stad?

Kijk op duurzamertilburg.nl voor maatregelen die u zelf kunt nemen en de subsidies die u bij de gemeente kunt aanvragen op het gebied van klimaatadaptatie.

Scanauto’s controleren in de milieuzone

Er rijden in en rond het centrum van Tilburg al scanauto’s, die controleren of er parkeergeld is betaald voor geparkeerde voertuigen. Dezelfde scanauto’s gaan nu ook vrachtwagens controleren of zij in de milieuzone mogen zijn. Zo hoeft de gemeente niet te investeren in extra (vaste) camera’s voor de controle van de milieuzone. De scanauto scant kentekens van voertuigen. Alleen de kentekens van dieselvrachtwagens die niet aan emissieklasse 6 voldoen worden gebruikt voor deze controle. Kentekens van voertuigen die mogen rijden in de milieuzone worden direct automatisch verwijderd.  

Vanaf 1 januari 2025 emissievrije zone 

Op 1 januari 2025 gaat de gemeente een stap verder en geldt er een emissievrije milieuzone binnen de ringbanen. Dat betekent dat vanaf dan alleen vrachtauto’s, bestelbussen, en later taxi’s en mogelijk ook touringcars zonder uitstoot binnen de zone kunnen rijden. Dus alleen voertuigen die elektrisch zijn of op waterstof rijden. 

Informatie voor ondernemers

Heeft de invoering van de emissievrije zone gevolgen voor u als ondernemer? Lees op opwegnaarzes.nl over de gevolgen en financiële mogelijkheden van emissievrije stadslogistiek voor uw bedrijf. Hier vindt u ook een handige rekentool om een eerste inzicht te krijgen wat elektrisch rijden voor uw bedrijfsvoering betekent. Staat u binnenkort voor de keuze om een vervoersmiddel aan te schaffen? Of wilt u een adviesgesprek over de mogelijkheden rondom emissievrij rijden in Tilburg? Bel dan met Michiel de Voogd, beleidsmedewerker Luchtkwaliteit gemeente Tilburg, op 06 – 53 81 84 33.

Ruimte voor 2 nieuwe coffeeshops in Tilburg

De nieuwe coffeeshops moeten voldoen aan een aantal criteria:

 • een coffeeshop mag niet binnen een afstand van 250 meter liggen van scholen, andere coffeeshops, jeugd- en jongerencentra, centra voor daklozen- en / of verslaafdenopvang;
 • de locatie moet een horecabestemming hebben of kunnen krijgen;
 • de locatie mag niet in een woonstraat liggen;
 • de locatie mag niet binnen de ringbanen liggen;
 • de locatie mag niet in het buitengebied liggen;
 • de locatie mag niet op bedrijventerreinen liggen;
 • er moet voldoende parkeergelegenheid zijn in de directe omgeving.

Vervolg

Na 15 januari 2023 worden de ingekomen verzoeken getoetst en beoordeeld. Als de door belangstellende ingediende gegevens volledig en juist zijn, komt de belangstellende in aanmerking voor de volgende stap. Dat is een openbare loting waarbij 2 belangstellenden worden gekozen. Zij kunnen vervolgens een aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop indienen.

Vanaf 1 december 2022 is het ook mogelijk om via deze webpagina een adviesverzoek in te dienen.