Fiets stallen voor het goede doel

Het gaat om het stallen van je fiets in 1 van de 4 fietsenstallingen in het centrum. Het opgehaalde geld helpt stadsgenoten die het financieel moeilijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een mooie kerstgedachte dus. U kunt kiezen uit 2 goede doelen: de stichting Tilburgse Voedselbank en de Quiet. De fietsenstallingen zijn in december feestelijk aangekleed, dus het is ook nog eens gezellig om daar je fiets te stallen. Bovendien is fietsen gezond en een fiets stallen is gratis. Kom daarom in december met de fiets naar de stad en help anderen. 

Fietsenstallingen die meedoen zijn die op de Heuvel, de Katterug (Stadhuisplein), het Pieter Vreedeplein en de Concertzaal (Schouwburgring). Meer informatie over de stallingen in Tilburg op de pagina Fietsen in Tilburg op deze site.

Stichting Tilburgse Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, worden aan deze huishoudens verstrekt. Meer informatie op de website van de Tilburgse voedselbank.

Quiet

Quiet lost armoede niet op, maar probeert het wel op alle mogelijke manieren te verzachten. Door ervoor te zorgen dat mensen die in armoede leven ook bijzondere momenten meemaken en zo even kunnen ontsnappen aan de zorgen. Bijvoorbeeld een dagje Efteling voor kinderen of een verjaardagsfeestje kunnen geven. Of een kappersbehandeling of een dagje museum. Quiet vraagt voortdurend aandacht voor armoede in Nederland en geeft armoede een gezicht. Het verhaal achter armoede wordt verteld. Ook worden mensen geholpen weer in hun kracht te staan. Door ze te helpen om vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen en door ze te helpen zich te ontwikkelen. Meer informatie op de website quiet.nl.

De actie loopt tot en met 31 december 2022. Daarna maakt de gemeente bekend welk bedrag is gedoneerd aan de Voedselbank en de Quiet.

Positieve resultaten 1e jaar Huurteam

Wethouder Yusuf Celik (Wonen): “Het team heeft 776 meldingen ontvangen. Daarmee is er voor 400 duizend euro bespaard voor Tilburgse huurders. Het Huurteam voorziet dus in een behoefte. De evaluatie maakt ook duidelijk dat veel verhuurders misbruik maken van hun machtspositie en intimidatie daarbij niet schuwen.  Inmiddels zijn er 274 misstanden geregistreerd en zijn er voor 254 dossiers procedures gestart. De aanwezigheid van het Huurteam trekt de aandacht van verhuurders en zorgt voor reactie. Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen, maar als verhuurders en verhuurbemiddelaars volgens de regels werken, is het Huurteam natuurlijk niet nodig.”

Vervolg

De komende periode onderzoekt de gemeente hoe de doelgroep arbeidsmigranten/internationale medewerkers beter bereikt kan worden. Verder loopt de voorbereiding voor de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap (naar verwachting juli 2023) en maken we hierbij de verbinding met het Huurteam en de mogelijke rol die zij hierbij kunnen vervullen.

Voor de periode tot 1 juli 2023 zijn de kosten voor het Huurteam gedekt. In het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is al benoemd dat het Huurteam ook na deze periode actief blijft. Het voorstel om hier budget voor beschikbaar te stellen, wordt betrokken bij de integrale afweging over de Tussenrapportage 2023.

Huurteam

Huurders ontvangen bij het Huurteam gratis, eerlijke en laagdrempelige juridische informatie en advies met vragen rondom huurprijzen, gebreken aan de woning, servicekosten, huurcontracten en meer. De confrontatie aangaan met hun verhuurder is voor huurders vanwege hun afhankelijke positie in veel gevallen niet prettig. Ook zijn veel huurders niet goed bekend met het huurrecht. Om deze redenen worden te hoge huurprijzen en andere misstanden vaak niet opgemerkt of aangepakt. Betaal je als huurder te veel, dan staat Huurteam Tilburg je bij in het contact met de verhuurder en/of bij de Huurcommissie.

Het Huurteam Tilburg is bereikbaar via mail: info@huurteamtilburg.nl of door het contactformulier in te vullen op de website huurteamtilburg.nl.

Versterken van de top teamsport competities

Het gaat om de sporten handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo. Het programma richt zich op competities van het hoogste landelijke niveau en de clubs die daarin spelen. 

Intentieverklaring

Tijdens de werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’ op 22 november tekenden ruim 20  organisaties een zogenoemde intentieverklaring. De gezamenlijke ambitie is met sport, onderwijs, overheden, bedrijfsleven en media, de maatschappelijke waarde van top teamsportcompetities, top teamsportclubs en talentvolle teamsporters te vergroten.

Ondersteunen

Wethouder Maarten van Asten (Sport): “In onze stad en in onze dorpen moeten topsporters en talenten het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat doen we met goede faciliteiten, maar ook door onze sporters waar nodig te ondersteunen. Door het tekenen van deze intentieverklaring laten we zien dat we trots zijn op onze teams en sporters, en investeren we in onze topsporters van de toekomst.”

Investeren in talent en topsport

In Tilburg werkt de gemeente met diverse partijen aan het creëren van een goed topsportklimaat. De Stichting Topsportopleiding biedt talentvolle sporters op de middelbare school de mogelijkheid hun sportopleiding te combineren met school. Met partners uit de stad werkt #TeamTilburg aan een platform voor topsport en talentwikkeling. Sinds 2021 bestaat het Topsportfonds. Met dit fonds ondersteunt de gemeente topsporters en sporttalenten in de stad. 

Meer informatie

Meer informatie over het programma ’topteamsport’ staat op de website van NOC*NSF.

Toekenning subsidies evenementen

Evenementenorganisatoren kunnen ieder jaar subsidie aanvragen. Met de evenementensubsidie wil de gemeente evenementen stimuleren die bijdragen aan verbinding, talentontwikkeling, goed zijn voor de economie en die nationaal of internationaal opvallen. Wethouder Maarten van Asten: “Door de evenementensubsidies een impuls te geven, willen we beeldbepalende evenementen die passen bij het DNA van onze stad naar een (nog) hoger niveau tillen. We vinden het belangrijk om nieuwe initiatiefnemers de kans te geven om een evenement te organiseren in Tilburg. Daarnaast vinden we de evenementen in de wijk belangrijk: kleinschalig en gericht op de mensen die in de directe omgeving wonen.”

Nieuwkomers en bekende namen

In 2023 zijn er 5 nieuwe evenementen die subsidie krijgen: Festival Kumba Kumusha, Kleur het Stadsforum, Tilburgs Comedy Festival, Tweedehands het Festival en Wij zijn 13. Daarnaast krijgen een aantal typisch Tilburgse evenementen die beeldbepalend zijn voor de stad wederom een bijdrage: Kaapstad, Draaimolen en de Meimarkt. Onder de ontvangers van de evenementensubsidie zijn ook evenementen met een sterk wijkgericht karakter, waaronder Biezenmortel Bruist, Festival GloBe, Dorpsquiz Berkel-Enschot, Sint Job Pleinfeest, en Wilhelminapark viert de zomer.

De Evenementenkalender 2023 staat vanaf eind december op tilburg.nl. 

Veel tegels uit de tuin gewipt tijdens NK Tegelwippen 

Meerdere inwoners hebben nu een kleurrijk geveltuintje, veel tuinen zijn veranderd in een plantenparadijs en kinderen kunnen voortaan spelen op hun groene schoolpleinen. Ook ondernemers hebben hun steentje bijgedragen. Zo heeft Capi Europe een groot deel van hun parkeerplaatsen vervangen door een mooi groen ‘tapijt’.

Tilburgse Tegeltaxi

De Tilburgse Tegeltaxi reed dit jaar voor het eerst. Het bleek een succes. De Tegeltaxi haalde maar liefst 10.000 stoeptegels (30×30 cm) op bij inwoners die hun tuin hebben vergroend. De tegeltaxi wordt mede mogelijk gemaakt door aannemer JvESCH. Wie zelf een geveltuin wil gaan aanleggen of de tuin groener wil maken, kan zich volgend jaar aanmelden voor de tegeltaxi. Voor actuele info zie de pagina ‘Tilburg, natuurlijk’ op deze website. De gemeente haalt de tegels gratis op.

Gi-Ga-Groen

Het thema van de kinderboekenweek was dit jaar Gi-Ga-Groen. Een schoolklas heeft aan het einde van de week zo’n 160 m2 tegels vergroend in de openbare ruimte, op de Hoek kuiperstraat Tjeuke Timmermanspad. Met de nieuwe plantenvakken ziet het er een stuk groener uit.

Deelnemers bedanken

De gemeente bedankt alle tegelwippers voor hun deelname. Met het verruilen van tegels voor groen hebben zij niet alleen hun tuin opgefleurd, maar geven zij ook regenwater de kans om in de bodem te zakken. Daarnaast werkt een groene tuin verkoelend in warme perioden en is het een fijne plek voor insecten en vogels. Bovendien voelen mensen zich in een groene omgeving gezonder. Volgend jaar is er weer een NK Tegelwippen.

Zelf aan de slag

Wie inspiratie wil opdoen, kan eens langsgaan bij Stadskas013 op het StadsBalkon in de LocHal. Tips om de eigen omgeving te vergroenen, staan ook op de pagina ‘een groene omgeving’ op duurzamertilburg.nl.

Vernieuwde Emmapassage geopend

Tilburg heeft een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren en waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Door het opnieuw inrichten is het kernwinkelgebied een aangename plek, zijn straten en pleinen beter met elkaar verbonden en ontstaan logische looproutes. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting. Rondom de binnenstad liggen bijzondere gebieden zoals de Piushaven en de Spoorzone. Al die gebieden dicht bij elkaar maken van Tilburg een aantrekkelijke plek om te winkelen, te recreëren en langer te verblijven. 

De binnenstad van Tilburg ontwikkelt zich de komende jaren verder door woningbouw, meer ruimte voor groen, cultuur en evenementen en divers horeca-aanbod waardoor de binnenstad een fijne, leefbare, levendige en bereikbare plek blijft voor iedereen. 

Kijk voor meer informatie op de pagina Binnenstad op deze website.

Informatiemarkt ontwikkeling gebied Oostflank

De Oostflank is het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel. In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor om te ondernemen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. De gemeenten gaan ook met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een zogenoemd Koersdocument.

In gesprek

Geïnteresseerden kunnen op de informatiemarkt spreken met medewerkers van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk en met  ze in gesprek gaan over de diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken. Bezoekers zijn van harte welkom in ’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1. Ze kunnen binnenlopen op een moment dat het schikt. Meer informatie over de ontwikkeling staat op de pagina Oostflank op deze website.

Orange the World: aandacht voor geweld tegen vrouwen 

Geweld tegen vrouwen en meisjes komt in veel vormen voor, ook in Nederland. Zo heeft meer dan de helft van de vrouwen ervaring met seksuele straatintimidatie. Is 1 op de 5 vrouwen ooit fysiek mishandeld en is 1 op de 10 vrouwen ooit verkracht. Toch blijft geweld tegen vrouwen een onderbelicht probleem. Tijdens Orange the World wordt  aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. 

Bijeenkomst Cinecitta 30 november

Op 30 november is in bioscoop Cinecitta (Willem II-straat 29) een Orange the World bijeenkomst. Die is georganiseerd door de gemeente, stichting Feniks en Sterk Huis. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op geweld tegen vrouwen.Bijvoorbeeld welke hulp is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en wat is straatintimidatie precies? Stichting Stop Straatintimidatie is aanwezig met een Virtual Reality- bril, zodat deelnemers straatintimidatie kunnen ervaren. Ook is er een sneak preview van de documentaire ‘Belaagd’ te zien. Ervaringsdeskundigen  op het gebied van geweld gaan met elkaar in gesprek. Meer informatie op de website orangetheworld.nl.

Voor wie is het?

Voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van geweld, voor iedereen die een meisje of vrouw in zijn/haar/hun omgeving heeft die slachtoffer is (geweest) van geweld en voor iedereen die meer wil weten of wat wil doen aan dit probleem.

Programma

Panelleden zijn  Marijke Naezer (genderstudies-wetenschapper), Angelique Lautenslager, Laurens Kleijntjens (Feniks), Marijke Naezer (genderstudies-wetenschapper), Judith Martens (Sterk Huis), Angelique Lautenslager (ervaringsdeskundige) en Hadassah de Boer (moderator). Presentatrice Hadassah de Boer is moderator van het panelgesprek.

Programma

19:00 – 19:30 uur Inloop met stand Stop Straatdiscriminatie
19:30 – 19:35 uur Opening
19:35 – 20:20 uur Documentaire BELAAGD
20:20 – 20:50 uur Pauze
20:50 – 21:15 uur Paneldiscussie met experts

Geen uitpubliek bij derby’s tussen Willem II en NAC

De partijen overlegden dinsdag 15 november in de zogeheten voetbalvierhoek. Na uitvoerig overleg werd besloten om de wedstrijden (11 december in Tilburg en 14 april in Breda) te spelen zonder supporters van de bezoekende club.

Veranderde sfeer

Het niet toelaten van uitsupporters is een maatregel die de betrokken partijen ten zeerste betreuren, maar waartoe men zich wel genoodzaakt voelt omdat de veiligheid niet (voldoende) kan worden gewaarborgd. Sinds de coronapandemie is de sfeer rondom voetbalwedstrijden veranderd. Vuurwerkincidenten, spreekkoren, vandalisme en geweldpleging (soms met stillegging van wedstrijden tot gevolg) zijn meer dan voorheen in en rondom de stadions aanwezig. Goedwillende supporters worden vaker de dupe van het wangedrag van personen die zich niet willen of weten te gedragen.

Veiligheid garanderen

“Geen uitpubliek bij deze derby is een verarming van de beleving. Een voetbalwedstrijd zonder publiek is voor de voetballiefhebber een gemis”, stelt burgemeester Weterings: “Als bestuurder moet ik echter wegen of ik de veiligheid van aanwezigen kan garanderen en of eventueel te treffen maatregelen proportioneel zijn. Dat zou nu niet het geval zijn: de scenario’s laten een beeld zien van minstens 100 politieagenten, omvangrijke fysieke maatregelen en slechts een beperkt aantal bezoekers. De benodigde politie-inzet, de fysieke voorzorgsmaatregelen en de drooglegging van de stadions gaan collega Depla en mij te ver. Ook gegeven de ervaring bij andere clubs in het land, hebben we in de gezamenlijkheid van het overleg besloten dit voetbalseizoen de derby zonder uitpubliek te spelen.”

Burgemeester Depla: “We willen ons blijven inzetten voor de goedwillende supporters die gewoon hun club een potje voetbal willen zien spelen. Zij worden nu de dupe van  een groep kwaadwillende ‘supporters’ die een negatieve stempel drukken op wedstrijden. Hier een persoonsgerichte aanpak op inzetten blijft het uitgangspunt. We zien vaak dat ze in de anonimiteit van de groep opgaan, we doen er alles aan om ze uit die anonimiteit te halen door een groepsgerichte benadering in te zetten. Het resterende seizoen gebruiken we om de kwaadwillende supporters uit de stadions te krijgen. De insteek van burgemeester Weterings en mij is om volgende seizoen weer met uitpubliek te spelen.”

Veiligheid een vereiste

Martin van Geel (Willem II): “De veiligheid van onze supporters, stewards, beveiligers en hulpdiensten tijdens wedstrijden is een absolute vereiste. Zij moeten onder veilige omstandigheden kunnen werken en genieten van het voetbal. De maatregelen die tijdens deze derby nodig zijn om dat te bereiken, roepen de vraag op of dergelijke inzet wenselijk en verantwoord is.”

NAC Breda: “Bij een derby horen natuurlijk supporters van beide clubs in het stadion. Helaas hebben we in het proces van wedstrijdorganisatie moeten constateren dat de veiligheid van onze supporters, beveiligers en stewards niet (voldoende) kan worden gewaarborgd. Spijtig genoeg is het op dit moment niet te realiseren om veilig af te reizen.”