Tilburg werkt mee aan onderzoek naar extra geld voor gezinnen in bijstand

Er wordt o.a. onderzocht wat dit extra geld en vertrouwen doet met het welzijn van deze gezinnen? 

150 euro extra

De HvA houdt het onderzoek onder gezinnen met een bijstandsuitkering met minimaal één thuiswonend kind. Een deel hiervan krijgt twee jaar lang iedere maand een extra bedrag van 150 euro. Hieraan zijn geen voorwaarden of tegenprestaties verbonden. De gezinnen bepalen zelf hoe zij dit geld besteden. Bovendien heeft deze extra maandelijkse bijdrage geen gevolgen voor hun uitkering, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of andere gemeentelijke regelingen voor minima. Via vragenlijsten en gesprekken onderzoekt de HvA het effect van dit extra geld op deze gezinnen. Wat doet het met hun mentale, fysieke en sociale welzijn, de (arbeids)participatie van ouders en de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ? De HvA stelt dezelfde vragen ook aan de groep gezinnen die geen extra geld krijgt. Zo kan de HvA de effecten vergelijken en onderzoeken. Het onderzoek in Tilburg start naar verwachting begin 2024. Gezinnen die mee kunnen doen, ontvangen hier vanzelf bericht over van de gemeente en de HvA.

FNO Samen Kansrijk en Gezond betaalt de extra bijdragen en de vergoedingen voor de Tilburgse gezinnen die meedoen aan het onderzoek. 

Helpt extra geld?

Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen ervaren vaker stress, gezondheidsklachten en hebben minder vertrouwen in de toekomst. “We willen onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen om minder stress te ervaren en zich gezonder en gelukkiger te voelen”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid). “De vraag is of extra geld hierbij helpt. Ervaren inwoners hierdoor minder stress? Leidt minder geldstress tot meer rust in de gezinnen en meer kansen? En wat doet het met de kinderen? De uitkomst van het onderzoek kan ons, maar ook de Rijksoverheid belangrijke inzichten geven. We maken dit wetenschappelijke en integrale onderzoek dan ook graag mogelijk in Tilburg.”

Armoede doorbreken

De armoedeproblematiek in Nederland is groot en wordt door de energiecrisis en inflatie steeds groter. Met het onderzoek willen Kansfonds, de HvA, FNO en gemeenten nieuwe kennis ontwikkelen. Zij willen komen tot duurzame oplossingen voor mensen die moeten rondkomen van weinig geld. Op dit moment loopt al een proef van het onderzoek in de gemeente Zaanstad. Programmaleider Bas Pieck van Kansfonds: “We zijn verheugd dat Tilburg na Zaanstad de tweede lefgemeente in Nederland is die meewerkt aan ons onderzoek. We vinden dat het tijd is voor een andere kijk op het armoedevraagstuk. Eentje die uitgaat van vertrouwen, een positief mensbeeld en inzet op bestaanszekerheid.”

Tilburg vanaf 2024/2025 gaststad shorttrack

Het stadion waar de wedstrijden plaatsvinden is het IJssportcentrum Tilburg. Dat is niet alleen de thuishaven van ijshockeyclub Tilburg Trappers, sinds vorig jaar is dit ook het decor van de Challenge Cup/NK Kunstrijden: het grootste kunstrij-evenement van Nederland. Straks komt dus ook de internationale shorttracktop daar zijn wedstrijden rijden.

“We merken aan alles dat Tilburg het schaatsen in zijn volle breedte een warm hart toedraagt”, zegt Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB. “We zijn blij met alle medewerking die we van de gemeente Tilburg krijgen. We zien kansen om de shorttrack-events, die we samen met TIG al naar een hoog niveau hebben getild, weer een stapje verder te brengen.” Maarten van Asten, wethouder Sport van de gemeente Tilburg: “Tilburg wordt steeds meer een ijssport-stad, en de komst van de internationale shorttrackwedstijden naar ons IJssportcentrum is daar een mooie bekroning op. Shorttrack is in de afgelopen tien jaar snel groter geworden, met name ook als kijksport. We zijn er dan ook enorm trots op dat we de komende vijf jaar de thuisbasis mogen zijn van deze topsportevenementen.”

De afgelopen tien jaar vonden alle World Cups en EK’s die Nederland mocht organiseren in Dordrecht plaats. “We zijn Dordrecht en de fans enorm dankbaar voor de gastvrijheid die we de afgelopen jaren hebben ervaren”, zegt Niels Markensteijn, directeur van TIG Sports. “Mede dankzij de positieve energie en medewerking van de stad hebben we succesvolle evenementen kunnen neerzetten. In Dordrecht is de dynamische shorttracksport echt groot geworden met sportief spektakel en passend entertainment. We gaan deze lijn in Tilburg doortrekken, waar iedereen even enthousiast is om de schouders eronder te zetten en shorttrack de volgende impuls te geven.”

Komend seizoen (15 t/m 17 maart 2024) vindt in Rotterdam (Ahoy) het WK Shorttrack plaats. Tickets bestellen kan via de website schaatsen.nl. In het seizoen daarna (2024 – 2025) zal de eerste ISU World Cup-wedstrijd in Tilburg plaatsvinden. De capaciteit van het Tilburgse stadion is vergelijkbaar met die van Dordrecht: er kunnen ruim 3.000 toeschouwers in.

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli a.s. behandelt de Tilburgse gemeenteraad dit onderwerp.

Plannen voor buitengebied Zuidwest flink aangepast

Verder wil de gemeente minder verkeer door het gebied laten rijden, komt er geen dierenspeciaalzaak en mogelijk is er toch ruimte voor dierenpark De Oliemeulen. Door af te schalen blijft het kleinschalige en landschappelijke karakter van het gebied beter behouden. En het college geeft gehoor aan de bezwaren van omwonenden die de plannen veel te fors vinden. Op 6 juli a.s. is het woord aan de gemeenteraad.

Onwikkelen van de plannen

In het buitengebied Zuidwest (ten zuiden van de Bredaseweg en (langs) de Burgemeester Letschertweg) zijn 3 initiatiefnemers bezig met de ontwikkeling van hun plan. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van landgoed ‘De Groene Kamer’ in combinatie met een tuincentrum, een uitbreiding van Thielen Diervoeders en een uitbreiding van loonwerk- en grondverzetbedrijf Van Broekhoven. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen een gezamenlijk principeverzoek en individuele principeverzoeken ontvangen. Op 1 maart en 20 maart 2023 hebben de initiatiefnemers in samenwerking met de gemeente Tilburg hun plannen toegelicht aan vele geïnteresseerden. 

In de afgelopen periode zijn alle opmerkingen en reacties verzameld. Inwoners vonden vooral het tuincentrum veel te groot. Voor de toekomstige Intratuin was 13.520 m2 gereserveerd, maar het college vindt een tuincentrum van maximaal 8.500 m2 beter passen bij de omgeving. Door te verkleinen vermindert ook de hoeveelheid verkeer van en naar het gebied en de parkeerruimte die nodig is.

Plannen aanpassen 

Ondanks een eerder positief collegebesluit over de komst van Landgoed De Groene Kamer uit 2016 besloot het college deze week toch om de kaders te wijzigen. Wethouder Rik Grashoff: “In de afgelopen zeven jaar is er veel veranderd. De ontwikkeling van het Stadsbos013 is gestart. Het gebied ontwikkelt zich steeds meer tot een landschapspark en recreatief uitloopgebied voor de Tilburgers. We willen het buitengebied waar mogelijk meer open houden en zo ook het landelijke karakter behouden. Ook is het draagvlak om in het buitengebied te bouwen afgenomen. Dat vraagt om een nieuwe afweging en dus een koerswijziging, die leggen we nu voor aan de gemeenteraad”.

In gesprek blijven

Omwonenden en andere belanghebbenden konden de plannen in maart 2023 bekijken. Als de raad op 6 juli groen licht geeft, start de voorbereiding van het nieuwe Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dat op zijn vroegst begin 2024 ter inzage gaat. In aanloop naar de procedure wil het college dat de initiatiefnemers in gesprek blijven met de omwonenden. Zodat zij betrokken blijven bij het verdere verloop en goed geïnformeerd zijn over de verder uitwerking van de plannen. 

Voortgang dierenpark De Oliemeulen

Over de komst van De Oliemeulen naar het Buitengebied Zuidwest heeft het college nog geen standpunt ingenomen. Begin 2023 gaf De Oliemeulen bij de gemeente aan dat een verhuizing naar de Bleukweg niet langer financieel haalbaar is. Toch ziet de gemeente kansen voor de Oliemeulen op deze plek in combinatie met het Stadsbos013. De gemeente is dan ook opnieuw in gesprek met de eigenaar en de Oliemeulen over de haalbaarheid van de plannen. Het is nog niet bekend wanneer dit haalbaarheidsonderzoek klaar is.

SSH ondertekent Tilburgs Convenant Studenten- huisvesting

SSH en de gemeente ondertekenden daarvoor vorige week het zogenoemde Convenant Studentenhuisvesting. Met de Trouwhof en Talentsquare heeft SSH op dit moment alleen studio’s en appartementen. In de toekomst wil SSH meer betaalbare, onzelfstandige studentenkamers verhuren. Door de ondertekening verbindt SSH zich aan de afspraken die er in Tilburg zijn over studentenhuisvesting. Dat betekent kwalitatief goede en duurzame studentenwoningen in een leefbare omgeving.

Betaalbare studentenhuisvesting

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Integratie) is blij met de toetreding van SSH tot het Tilburgse convenant studentenhuisvesting: ”Studenten zijn belangrijk voor de toekomst van onze stad. Steeds meer studenten kiezen ervoor na hun studie in Tilburg te blijven wonen en werken. Dit kan alleen als er voldoende en kwalitatief goede woningen voor ze zijn. In ons bestuursakkoord ‘Meer voor Elkaar’ hebben we dan ook uitgesproken om met onze partners als woningcorporaties en onderwijsinstellingen nog steviger in te zetten op meer betaalbare studentenhuisvesting. Met het toetreden van SSH tot het convenant committeren we een partij met veel kennis op dit vlak, zodat we met nog meer vertrouwen de ingezette lijn van Tilburg als studentenstad verder kunnen uitbouwen.”

Rob Donninger, directeur bij SSH: “Bij de SSH zetten wij ons al jaren in voor betaalbare en passende huisvesting voor studenten. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan de het gebrek aan goede studentenhuisvesting in Tilburg. We zijn enthousiast deel te kunnen nemen aan het convenant en kijken uit naar een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.”

Samenwerking

Met de toetreding van de SSH tot het convenant wordt de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterkt en wordt er weer een stap gezet naar betere huisvesting voor studenten in Tilburg.

Paulina Snijders vice voorzitter college van bestuur van Tilburg University: “We zijn erg blij dat de SSH toetreedt tot het Convenant Studentenhuisvesting. We zien uit naar de samenwerking en de inzet van de SSH om honderden extra studenteneenheden te realiseren. Hiermee hopen we eind 2024 het beoogde aantal wooneenheden te halen.”

Over SSH

De SSH is specialist in studenthuisvesting en verhuurt in Utrecht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen ruim 19.000 studentenkamers en -woningen. Meer informatie over SSH staat op hun website.

SSH ondertekent Tilburgs Convenant Studentenhuisvesting

SSH en de gemeente ondertekenden daarvoor vorige week het zogenoemde Convenant Studentenhuisvesting. Met de Trouwhof en Talentsquare heeft SSH op dit moment alleen studio’s en appartementen. In de toekomst wil SSH meer betaalbare, onzelfstandige studentenkamers verhuren. Door de ondertekening verbindt SSH zich aan de afspraken die er in Tilburg zijn over studentenhuisvesting. Dat betekent kwalitatief goede en duurzame studentenwoningen in een leefbare omgeving.

Betaalbare studentenhuisvesting

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Integratie) is blij met de toetreding van SSH tot het Tilburgse convenant studentenhuisvesting: ”Studenten zijn belangrijk voor de toekomst van onze stad. Steeds meer studenten kiezen ervoor na hun studie in Tilburg te blijven wonen en werken. Dit kan alleen als er voldoende en kwalitatief goede woningen voor ze zijn. In ons bestuursakkoord ‘Meer voor Elkaar’ hebben we dan ook uitgesproken om met onze partners als woningcorporaties en onderwijsinstellingen nog steviger in te zetten op meer betaalbare studentenhuisvesting. Met het toetreden van SSH tot het convenant committeren we een partij met veel kennis op dit vlak, zodat we met nog meer vertrouwen de ingezette lijn van Tilburg als studentenstad verder kunnen uitbouwen.”

Rob Donninger, directeur bij SSH: “Bij de SSH zetten wij ons al jaren in voor betaalbare en passende huisvesting voor studenten. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan de het gebrek aan goede studentenhuisvesting in Tilburg. We zijn enthousiast deel te kunnen nemen aan het convenant en kijken uit naar een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.”

Samenwerking

Met de toetreding van de SSH tot het convenant wordt de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterkt en wordt er weer een stap gezet naar betere huisvesting voor studenten in Tilburg.

Paulina Snijders vice voorzitter college van bestuur van Tilburg University: “We zijn erg blij dat de SSH toetreedt tot het Convenant Studentenhuisvesting. We zien uit naar de samenwerking en de inzet van de SSH om honderden extra studenteneenheden te realiseren. Hiermee hopen we eind 2024 het beoogde aantal wooneenheden te halen.”

Over SSH

De SSH is specialist in studenthuisvesting en verhuurt in Utrecht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen ruim 19.000 studentenkamers en -woningen. Meer informatie over SSH staat op hun website.

Hulp bij besparen energie(kosten)

Er is al veel hulp op dit gebied en er komen nieuwe maatregelen aan. “De gemeente gaat door met veel bestaande maatregelen, zoals de Energietoeslag, de vergoeding uit het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF), de Fashioncheques en gratis warmtescans van de voorgevels van woningen. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning van ideeën en initiatieven van inwoners om energie te besparen, zoals de Klimaatklussers. Het aantal energiecoaches en -adviseurs hebben we inmiddels uitgebreid’’, aldus wethouder Yusuf Çelik (Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving). ‘’Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor de isolatie van woningen. Ook start in twee wijken een nog intensievere samenwerking met bewoners en partners om te onderzoeken welke aanpak werkt en welke niet. Op deze manier is maatwerk mogelijk. Zo kunnen we samen nog meer mensen bereiken en helpen om energie(kosten) te besparen.”

Andere nieuwe maatregelen zijn:

Gratis Energiebox mét energieadvies

De gemeente biedt inwoners nog steeds een gratis Energiebox mét energieadvies voor hun woning aan. De box bestaat uit energiebesparende producten, zoals een stekkerdoos met schakelaar en tochtstrips. Met het juiste gebruik van de producten kunnen inwoners tot wel 290 euro per jaar besparen. De energiecoach komt bij inwoners thuis voor een eerste adviesgesprek van gemiddeld een uur. Na afloop ontvangen inwoners een eerste adviesrapport met handige tips voor hun woning. Heeft de inwoner nog vragen over het rapport of over energie(kosten) besparen? Of heeft de inwoner hulp nodig bij het aanbrengen van producten? Dan komt de energiecoach nog een tweede keer langs. 

Witgoedregeling

In het najaar van 2023 komt er een witgoedregeling. Hiermee kunnen inwoners hun oude koelkast, koelvriescombinatie of wasmachine omruilen voor een energiezuiniger apparaat. Dat helpt met het zo laag mogelijk houden van de energierekening. Tilburgers die in de tweede helft van 2023 de landelijke energietoeslag krijgen, hebben recht op de witgoedregeling. Op dit moment is nog niet bekend wie de landelijke Energietoeslag krijgt. 

Samenwerking met partners

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners goed te kunnen bereiken en helpen. Hiervoor werken we samen met partners in de stad, zoals ContourdeTwern en de Tilburgse woningcorporaties. Deze partners staan dichtbij inwoners en hebben vaak rechtstreeks contact. Om ervoor te zorgen dat zij inwoners goed kunnen helpen bij geldzorgen en energie besparen, is een pakket met communicatie- en hulpmiddelen ontwikkeld; de zogenoemde toolbox ‘Hulp bij geldzorgen en energie besparen’.

Meer informatie

•    Meer informatie over de Energietoeslag 2023, Energiebox, Energieadviezen en Klimaatklussers vind je op de website www.werkeninkomentilburg.nl
•    Ideeën van inwoners om (samen) energie te besparen kunnen aangemeld worden op de website duurzamertilburg.nl
•    Meer informatie over de Toolbox ‘Hulp bij geldzorgen en energie besparen’ vind je op duurzamertilburg.nl 

Doe mee met de zonnepanelenactie

Ben je woningeigenaar en wil je zonnepanelen? Waarschijnlijk heb je de brief ontvangen met meer informatie over de zonnepanelenactie. De gemeente organiseert deze actie in samenwerking met de organisatie ‘Winst uit je woning’.  

Bespaar energie(kosten) met zonnepanelen

Je wekt zelf groene energie op met zonnepanelen. Daardoor bespaar je tussen de 400 en 1.000 euro per jaar. Dit is afhankelijk van het aantal panelen en de ligging. Het duurt tussen de 5 en 9 jaar voordat je de kosten van de zonnepanelen terugverdient. Zonnepanelen gaan ruim 25 jaar mee. Je hebt er dus lang plezier van. Je kunt meedoen met de actie als je minimaal 6 zonnepanelen afneemt. Wist je dat je sinds 2023 geen belasting meer betaalt over zonnepanelen? De prijs voor 6 panelen begint al bij 4.500 euro.    

De voordelen van de zonnepanelenactie

Winst uit je woning begeleidt je in het hele proces. Dat scheelt je tijd en uitzoekwerk! De voordelen van meedoen aan de zonnepanelen via Winst uit je woning:

  • Je hoeft zelf niet meer op zoek naar een aanbod. Winst uit je woning kiest jouw zonnepaneleninstallateur. Dit doen zij op basis van strenge eisen op gebied van kwaliteit, service en garantie.
  • Je krijgt een vrijblijvende offerte op maat met de juiste prijs-kwaliteitverhouding.
  • Winst uit je woning is een betrouwbare partij met veel ervaring: zij organiseren al sinds 2010 zonnepanelenacties samen met zo’n 100 gemeenten.
  • Al ruim 170.000 mensen deden mee. Zij beoordelen de acties gemiddeld met een 8.
  • Voor al je vragen kun je terecht bij Winst uit je woning, zij zijn het aanspreekpunt.

Doe je mee?

Je kunt je tot en met 16 juli 2023 vrijblijvend inschrijven voor de zonnepanelenactie via de website van Winst uit je woning.

De zonnepanelen betalen via een duurzame lening

Om de zonnepanelen te betalen kun je verschillende gunstige leningen afsluiten. Dit zijn de Stimuleringslening en Verzilverlening van de gemeente of de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. In bepaalde gevallen is zelfs een 0% rente lening mogelijk. Dat betekent dat het geen extra geld kost om het bedrag dat je nodig hebt voor de zonnepanelen te lenen. Meer informatie over de leningen vind je op de pagina ‘Financiering voor je huis’ op de website duurzamertilburg.nl.

Meer informatie

Meer informatie of heb je nog vragen over de zonnepanelenactie? Bezoek dan de website van Winst uit je woning of sluit aan bij de online informatieavond op dinsdag 30 mei om 19:00 uur. Aanmelden en meer info over die avond op de site van Winst uit je woning. 

Paleisring-Stadhuisplein na de carnaval 2024 2 maanden afgesloten

Een aaneengesloten afsluiting van 2 maanden, in plaats van een reeks tijdelijke afsluitingen, heeft de voorkeur van het college. Tijdens die maanden wordt gewerkt aan de 2e fase Stadsforum. De afsluiting van 2 maanden maakt ook dat het werk voor de kermis van 2024 klaar is. 
    
Het werk in fase 1 van het Stadsforum op het Willemsplein is bijna klaar. De voorbereiding voor fase 2 loopt, Enexis en Brabant Water zijn al bezig met het verleggen van kabels en leidingen. De aannemer die de openbare ruimte gaat aanleggen start na de zomer.

Een rijbaan open houden helaas niet mogelijk 

Het uitgangspunt van het werk aan het Stadsforum was om op de Paleisring en het Stadhuisplein altijd één rijbaan open te houden voor doorgaand verkeer. Dat kan bij nader inzien niet. O.a. omdat de impact van de ondergrondse werkzaamheden groter is dan eerst werd gedacht. Daarnaast blijkt de aanleg van de waterberging complexer. De werkruimte die nodig is (graafwerkzaamheden en materiaaltransport) blijkt groter dan ingeschat. Met name op de 2 smalste punten van het Stadsforum (tussen het paleis-raadhuis en Frankenhof en tussen de Beljonfontein en het voormalige gerechtsgebouw) past dit niet. Dit zou betekenen dat er tijdens de uitvoeringsperiode (september 2023 – juli 2024) op diverse momenten wegafsluitingen nodig zijn. Ook leidt dit tot een langere uitvoeringstijd en dus een langere periode van overlast. Dat vindt het college niet wenselijk.  

Oplossing

In de afgelopen periode sprak de gemeente met de nutsbedrijven, Arrriva, het BMT (Binnenstadsmanagement Tilburg) en de hulpdiensten. Na een afweging van alle belangen besloot de gemeente om de Parkring tussen de Paleisring en het Stadhuisplein voor 2 maanden helemaal af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer met uitzondering van de lijnbus en nood- en hulpdiensten. Door het afsluiten van het werkterrein wordt het werkterrein veiliger, wordt de uitvoeringstermijn niet langer en kunnen grote evenementen doorgaan. Bovendien is één tijdelijke afsluiting van de parkring duidelijker voor het verkeer, van diverse afsluitingen na elkaar.

De beste tijd voor het afsluiten van de parkring ter hoogte van de Paleisring/Schouwburgring is tussen 15 februari 2024 en 15 april 2024. In deze periode is de belasting voor de binnenstad het minst en is de impact op evenementen minimaal. De parking is dan namelijk pas na carnaval gesloten en vóór de (opbouw) van Tilburg Zingt weer geopend. Voor de start van de kermis 2024 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van fase 2 Stadsforum gereed.

Verkeersmaatregelen 

Het fietspad wordt verlegd naar de noordkant van het werkterrein en voetgangers kunnen over het Willemsplein of via de Stadhuisstraat. Voor de hulpdiensten en het busverkeer komt er een poort zodat zij wel door het werkterrein kunnen rijden. In de komende periode worden de omleidingsroutes voor het verkeer nog verder uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat alle parkeergarages bereikbaar blijven. De parkeergarage Louis Bouwmeesterplein is bereikbaar van de Bredaseweg en de Korvelseweg. Parkeergarage Emmapassage blijft bereikbaar vanaf de Heuvelring. Het gedeelte van de Paleisring tot de parkeergarage wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer zodat de parkeergarage te bereiken is.

Overlast van eikenprocessierups beperken 

Als de rupsen van dit blad eten, gaan ze dood.

Vervellen  

De rups krijgt de vervelende brandharen als hij vervelt. Zorg er daarom altijd voor dat er geen brandharen op je huid komen en laat de beestjes links liggen. Ook huisdieren kunnen last hebben van de haren. Om te zorgen dat het aantal rupsen beperkt blijft, bespuit de gemeente de bladeren van de eikenbomen met een biologisch middel. Dat kan alleen als het niet teveel regent of als het niet te hard waait. Waar de gemeente spuit, staat op de kaart op de pagina ‘rups’ op deze site. In gebieden met beschermde vlindersoorten en in de bossen bespuiten we de eikenbomen niet. Hier ligt de focus op een natuurlijke bestrijding. Dat wil zeggen dat de rupsen hier opgeruimd moeten worden door hun natuurlijke vijanden. Kool- en pimpelmezen bijvoorbeeld en ook sommige insecten vinden de eikenprocessierups een lekker hapje.   

Nesten wegzuigen 

Als de rupsen eenmaal brandharen hebben, zuigt de gemeente de nesten weg om overlast te voorkomen. Inwoners kunnen zelf ook helpen om de overlast van de eikenprocessierups te beperken. Bijvoorbeeld door een nestkastje op te hangen. Sommige vogels zijn namelijk dol op eikenprocessierupsen en eten ze graag. Ook het planten van bloemenmengsels helpt, omdat sluipwespen en andere insecten ook natuurlijke vijanden van de rups zijn. Inwoners die overlast hebben van de rups(en) kunnen dit melden via de pagina ‘rups’ op deze site.

Schoner en zuiniger rijden door actie ‘Band op Spanning’ 

De medewerkers van ‘Band op Spanning’ controleerden tijdens 10 dagen auto’s op het parkeerterrein bij de Hornbach en de AaBee Fabriek. Dat bleek een groot succes. Het oppompen van de banden zorgde voor een besparing van 3.117 liter brandstof. En ook de uitstoot van CO2 verminderde, met 11,7 ton. De actie zorgde bovendien voor een besparing van 14.007 euro aan brandstof. Dat betekent een gemiddelde besparing van 15,44 euro per auto. Opgepompte banden zijn niet alleen goed voor het milieu. Met banden die de goede hardheid hebben, rijdt een automobilist ook fijner en vooral veiliger (omdat de remweg korter is, red.).   

Betere luchtkwaliteit 

Band op Spanning is een van de acties van de gemeente om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Inwoners kunnen zelf ook regelmatig de bandenspanning controleren bij benzinepompen. Daarmee vergroot u uw rijcomfort en zorgt u ervoor dat de uitstoot van CO2 vermindert. Tilburg doet nog meer om de duurzaamheid te vergroten. Meer daarover onder andere op duurzamertilburg.nl.