Inloopavond voor onderhoud in Prinsesenbuurt op 9 Juni

Inloopavond op dinsdag 9 juni 2015 tussen 19:00 uur en 21:00 uur

De gemeente Tilburg wil in 2016 onderhoud gaan plegen aan de straten Wilhelminaplantsoen, Prinses
Beatrixstraat, Prinses Christinastraat, Prinses Irenestraat, Prins Bernhardstraat, Prinses Margrietstraat, Koningin
Emmastraat en de Willem de Zwijgerlaan. Binnen de gemeente bekend als het project “Prinsessenbuurt”.
prinses1_resize
De gemeente wil de rijbaan en de trottoirs vervangen, het groen opknappen en reparaties aan het riool
uitvoeren. Dat betekent dat er veel werkzaamheden gepland zijn in de genoemde straten.

Op woensdag 24 november 2014 heeft de gemeente een inloopavond gehouden. Het doel van deze avond was
om informatie op te halen waar de gemeente in het project rekening mee zou kunnen houden. Al deze
verkregen informatie is beoordeeld en heeft geleid tot een voorlopig ontwerp. U zal begrijpen dat we niet met
alle wensen rekening hebben kunnen houden. De volgende onderwerpen zijn onder andere verwerkt in het
ontwerp:
– Het verzoek om een trottoir in de Willem de Zwijgerlaan wordt momenteel beoordeeld.
– Meer parkeerruimte waar dat mogelijk is.
– Aanpassing aan de bocht in de Prinses Beatrixstraat. Het gaat om een verruiming van een bocht die
door als krap werd ervaren. De locatie is naast het Wilhelminaplantsoen.
– Nieuwe bomen in de Koningin Emmastraat.
De volgende zaken worden technisch opgelost, namelijk:
– Reparaties aan het riool worden uitgevoerd en in de Kon. Emmastraat en in de Prins Bernardstraat
worden de huisaansluitingen vervangen;
– Puthoogtes worden aangepast aan de hoogte van de rijbaan;
– Wateroverlast als gevolg van verstopte leidingen; De kolkaansluitingen en leidingen worden
vervangen om wateroverlast als gevolg van verstopte leidingen te voorkomen.
– Slecht begaanbaar trottoir omdat het ongelijk is wordt aangepast.

Inloopavond
De gemeente nodigt u uit om het voorlopig ontwerp in te zien tijdens een inloopavond op:
dinsdag 9 juni 2015
tussen 19:00 uur en 21:00 uur
Locatie: De Druiventros
Bosscheweg 11 Berkel-Enschot
prinses2_resize

Comments are closed.