Plan voor 19 Woningen op terrein oude St. Ceciliaschool

Een projectontwikkelaar heeft het plan om 19 grondgebonden woningen te bouwen op de locatie van de oude
St. Caeciliaschool aan de Klaproosstraat 2 in Berkel-Enschot. Hiervoor is een herziening van het
bestemmingsplan nodig. Daarom is de gemeente hiervoor een procedure gestart en u mag hierop reageren.
20170315_160731

Als onderdeel van deze procedure mogen zienswijzen (reacties) worden ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan “Enschot 2008, 8e herziening (Klaproosstraat 2)”. Dit plan ligt ter inzage van
maandag 27 februari tot en met maandag 10 april 2017.
20170315_160817

Op 9 november 2016 heeft de projectontwikkelaar een informatieavond gehouden voor omwonenden in de
zaal bij de Riddershoeve in Berkel-Enschot. De reacties op de plannen waren positief.

In het plan worden de oude school gebouwen afgebroken.
de bomen die het terrein omzomen moeten echter blijven staan vanwege de waarde ervan.

Ook gaan er op eigen terrein parkeerplaatsen gerealiseerd worden om de verkeersdruk in de buurt niet teverhogen.
20170315_160731