Tilburg pakt door met aanpak ‘Meedoen tot en met je pensioen’

De 45-plussers krijgen begeleiding van een klantregisseur waarmee ze regelmatig overleg hebben. De klantregisseurs zijn erg positief over deze werkwijze, daarom start in 2023 een onderzoek naar het ideale aantal klanten per regisseur en het werken met klantregisseurs voor specifieke doelgroepen. Door het organiseren van een klantpanel zijn ook de ervaringen van de 45-plusser in beeld gebracht, zoals hun kwaliteiten en de misvattingen die werkgevers vaak over hen hebben. Met deze input start Tilburg een pilotaanpak bij Tilburg Actief voor 45-plussers.

Resultaten

“Tilburg wilde 10 procent meer 45-plussers begeleiden naar betaald werk dan in 2019. Die doelstelling is behaald. Met de juiste begeleiding en door inzet van instrumenten zoals jobcoaching, waarmee werknemers extra begeleiding krijgen op de werkvloer, hebben veel 45-plussers een fijne werkplek bij een tevreden werkgever gevonden. Soms in een reguliere baan, soms parttime of als vrijwilliger”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid).

Langer werkloos

In 2021 hebben 178 deelnemers een werkplek gevonden, in 2022 is dat aantal 156. Daarnaast zijn ook nog 117 deelnemers parttime aan de slag. In januari 2023 telde de gemeente Tilburg 3773 45-plussers met een bijstandsuitkering, 53,6 procent van alle bijstandsgerechtigden. Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden vanaf 45 jaar gemiddeld langer werkloos zijn wanneer zij hun baan verliezen. Uit gesprekken blijkt dat bij een groot deel van de groep geen grote stappen naar werk meer te verwachten zijn. Ze hebben last van fysieke en/of mentale problemen en belemmerende overtuigingen weerhouden hen ervan hun situatie te kunnen (of willen) veranderen. Bij een kwart van de groep zijn op termijn stappen te zetten naar betaald werk.

Werkgevers

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de actieve benadering van werkgevers. Ambassadeur Dennis Schoormans heeft de mogelijkheden en kansen van 45-plussers onder de aandacht gebracht bij werkgevers. Om het bij werkgevers ervaren risico weg te nemen is gekeken naar bredere mogelijkheden van detachering. Werkmakelaars en accountmanagers zetten zich in om goede matches te maken. Het werkt als werkgevers en (potentiële) werknemers eerst vrijblijvend samen aan de slag kunnen om te kijken of ‘de match’ er is.

Tilburg investeert in Perspectief

Tilburg zet zich in om alle mensen die werkloos zijn weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt daarbij de aandacht en passende begeleiding die nodig is. De positie van werkzoekenden 45-plussers is kwetsbaarder dan die van andere leeftijdsgroepen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het aandeel 45-plussers binnen de beroepsbevolking toegenomen door de vergrijzing en de stijging van de AOW-leeftijd. Op verzoek van de gemeenteraad kwam er in januari 2021 een aanpak gericht op de oudere werkzoekenden.

Geef een reactie