Gemeente laat waardevolle bomen staan op Koningsoord

Momenteel is het gezondheidscentrum Koningsoord in het haakgebouw van het kloostercomplex in aanbouw.
Na de vakantieperiode start de gemeente met de aanleg van parkeerplaatsen.
Op 1 oktober a.s. opent het gezondheidscentrum haar deuren.

In de oorspronkelijke plannen moest voor de aanleg van de parkeerplaatsen een aantal bomen worden gekapt die in de bomeninventarisatie als ‘zeer waardevol’ zijn benoemd.
De vergunning voor het kappen van die bomen is aangevraagd op 7 mei 2014 en vervolgens gepubliceerd. Behoud van waardevol groen is één van de pijlers van de gebiedsontwikkeling Koningsoord.
Om die reden is gezocht naar een betere oplossing.
Na overleg met de firma Heijmans is een oplossing gevonden.
Heijmans draagt grond over aan de gemeente.
Op deze grond worden de parkeerplaatsen aangelegd.
Alle bomen die als ‘waardevol’ of ‘zeer waardevol’ zijn aangemerkt worden dus niet gekapt.
De kapvergunning van 7 mei jl. is inmiddels ingetrokken.

Voor de resterende bomen is inmiddels een nieuwe kapvergunning aangevraagd.
Het gaat in totaal om 46 bomen.
De meeste van deze bomen zijn van een beperkte grootte waaraan in de bomeninventarisatie geen
bijzondere waarde is toegekend.
De nieuwe vergunning is verleend op 22 juli jl. en ligt gedurende zes weken ter inzage.
U kunt tot en met 2 september bezwaar maken tegen de kapvergunning.
De kap van de bomen staat gepland voor direct na 2 september a.s.
Vanwege deze planning zijn wegenoodzaakt om de kapvergunning in de zomerperiode ter inzage te leggen.
Bron:Gemeente Tilburg

Comments are closed.