De Kleine wereld neemt nieuw Kindercentrum in gebruik aan Enschotsebaan

1 oktober 2013, exact op de dag dat De Kleine Wereld 12,5 jaar bestaat, wordt het gloednieuwe Kindcentrum Berkel-Enschot in gebruik genomen. De Kleine Wereld is hierin sterk vertegenwoordigd met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang De Speelwereld. Dinsdag 1 oktober opent het kinderdagverblijf voor het eerst haar deuren, waar opvang wordt geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Na de herfstvakantie nemen ook de buitenschoolse opvang, samen met basisschool St. Caecilia en peuterspeelzaal, hun intrede in het Kindcentrum.

Hoewel de kinderopvang in zwaar weer zit, blijft De Kleine Wereld investeren in kwaliteit en huisvesting. “Juist in deze tijd is het belangrijk om jezelf te blijven en je kernwaarden te versterken. Om kinderen en ouders te laten zien dat kinderopvang veel te bieden heeft en in veel verschillende vormen mogelijk is. Als betrouwbare partner van Berkel-Enschot en omgeving voelen wij onze verantwoordelijkheid om kansen voor kinderen te blijven creëren”, aldus directeur Edwin Spaan.

Het is uniek dat De Kleine Wereld zich in deze tijd uitbreid. “We hebben hierin gekozen voor een nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs. Door visie, sfeer en werkwijzen op elkaar af te stemmen, ontstaat een omgeving waar kinderen en ouders zich thuis voelen en de doorgaande (leer)lijn voor kinderen bevorderd wordt. Van elkaars ruimtes, materiaal en expertise gebruiken maken biedt ook extra mogelijkheden. Daarnaast wordt samengewerkt met de omgeving, zoals sportverenigingen en consultatiebureau”.

Het nieuwe, moderne gebouw aan de Enschotsebaan in nieuwbouwwijk de Brink springt in het oog. Samen met de architect en interieurverzorger is veel aandacht besteed aan uitstraling en functionaliteit. Het gebouw is door zijn grote, open ruimtes en vele ramen transparant. Tegelijkertijd stralen de ruimtes huiselijkheid uit. Het grote kookcafé met kinderbar, handenarbeidlokaal, mediatheek en huiskamer die de BSO tot hun beschikking hebben zijn uitzonderlijk. De speelhal, kindatelier en eigen buitenruimtes bieden voor de jongste kinderen volop mogelijkheden om te spelen en ontdekken.

De officiële opening van Kindcentrum Berkel-Enschot vindt begin volgend jaar plaats met een feestelijk tintje.

Bron:De Kleine wereld.

 

Jongen gewond na val uit boom in Patrijslaan

Aan de Patrijslaan in de wijk den Besterd is een jongen gewond geraakt  nadat hij uit een boom was gevallen.
mensen die het zagen gebeuren hebben meteeen 112 gebeld die 2 ambulances en een trauma heli oproepten.

de jongen is ter plekke op een wervelplanlk gelehgd en is een  kraag omgedaan
ondanks dat de jongen wel aanspreekbaar was is de arts van de traumaheli
die inmidels in een nabuurige wei was geland  mee in de ambulance gegaan naar het ziekennhuis

hij is daar later door de traumaheli weer opgehaalt.
over de toestand van de jongen is niks bekent

1_resize 3_resize 5_resize 4_resize

 

 

Gemeente rond aankoop haakarm gebouw af

De gemeente Tilburg heeft vorige week de aankoop van het haakarm gebouw van het trapestinnenklooster aan de Raadhuistraat afgerond Volgens de adviseur van de huisartsen is de kans op mislukken van de overeenkomst met hem minder dan 1 procent maar toch nog niet rond In de nieuwe gebouw komen behalve de huisartsen ook thebe zorg te zitten ( nu nog op verkochte lokatie wit gele kruis gebouw) en een fysiotherapeut de huisartsen hadden ook een optie voor het pand van de Rabobank maar volgens het Brabants dagblad gaat daar tandarts de Croon naar toe bezoekers voor de huisartsen post kunen starts langs de pandgang ( langs nr 28) naar de huisartsen post. eind 2013 zal er een bouwweg voor de verbouwing van het pand komen maar de gemeente kan/ wil nog niet zegen hoe deze gaat lopen.

Raadsvragen Koningsoord en Verkeersafwikkelingen

De Tvp heeft Vragen gesteld aan de College in Tilburg over de afwikkeling van bouwverkeer Koningsoord

het ging om de volgede vragen ( Letterlijk)

1. Welke toezeggingen zijn er gedaan aan de bewoners van de Raadhuisstraat,

wanneer en door wie? En aan de Dorpsraad? Mochten bewoners daarop vertrouwen?

2. Hoe is/wordt de bereikbaarheid van het nieuwe gezondheidscentrum geregeld? En

hoe tijdens de bouwwerkzaamheden?

3. Afhankelijk van uw antwoord op vraag 1 en 2: schendt u eerdere afspraken?

4. Wanneer wordt de tijdelijke bouwweg in gebruik genomen? Wilt u ook aangeven hoe

deze tijdelijke bouwweg aansluit op de overige infrastructuur? Wat is/wordt de functie

van De Kraan en Eikenboschweg?

5. Is onze conclusie juist, dat als de tijdelijke bouwweg drie jaar in gebruik zal zijn

en het nieuwe bp Koningsoord begin 2014 in procedure gaat, de Koningsoordlaan

zeker niet voor 2017 wordt aangelegd? Wat is de vermoedelijke datum van

aanleg? Welke contractuele ofwel precontracturele afspraken zijn hierover met de

ontwikkelaar gemaakt?

6. Het haakgebouw wordt verbouwd tot gezondheidscentrum. Hoe staat het met de

verdere ontwikkeling van het klooster? Wethouder Möller heeft ons in de

commissie toegezegd, dat de ontwikkelingen van het klooster, los van de

financiële situatie van WSG en ’t Heem altijd doorgang zullen vinden. Gaarne

ontvangen wij informatie over de huidige stand van zaken.

 DE antwoorden van het colleg waren ( letterlijk)

Er is in het verleden vaak contact geweest met de dorpsraad, eigenaren en omwonenden. Er is geen apart overleg geweest met de bewoners van de Raadhuisstraat. In alle gesprekken en bijeenkomsten is toegezegd dat voor aanvang van de bouw van Koningsoord een bouwweg wordt aangelegd. De voorgenomen bouwroute voor nieuwbouw Koningsoord loopt van de Rauwbrakenweg langs het spoor, over sportpark Rauwbraken en sluit ten zuiden van perceel De Kraan 37 aan op De Kraan.

  • Zodra het nieuwe gezondscentrum gereed is kunnen cliënten via de Pandgang (ingang naast woning Raadhuisstraat 28) naar het Haakgebouw. Tijdens de bouwwerkzaamheden dient er een aan
    1. ‐ en afvoerroute gerealiseerd te worden voor vrachtverkeer en voor personenauto’s. Hiervoor zijn meerdere opties, via de Raadhuisstraat, via de Kraan en via de Doctor Schaepmanstraat. Met de dorpsraad wordt afgestemd wat de beste optie is. Met de dorpsraad worden tevens maatregelen besproken die het vrachtverkeer beperken. Zoals bijvoorbeeld tijden waarop aan‐ en afgevoerd mag worden (bijvoorbeeld 2 uur in de ochtend en 1 uur in de middag). Daarnaast wordt er een aanvoerroute naar Berkel‐Enschot voorgeschreven aan de aannemer. De Gemeente Tilburg spant zich in de overlast van (bouw)verkeer voor alle bewoners te beperken.
  • Nee, de verbouwing van het Haakgebouw tot gezondheidscentrum staat los van de hele planontwikkeling Koningsoord en valt daarom buiten het bestemmingsplan Koningsoord. De planontwikkeling Koningsoord bevat de bouw van het nieuwe winkelcentrum en circa 700 woningen. Deze planontwikkeling is in handen van ontwikkelaar Heijmans. De verbouwing van het Haakgebouw tot gezondheidscentrum is in handen van de Gemeente Tilburg en zal ook plaatsvinden als het nieuwe winkelcentrum en de nieuwe woningen er niet komen.
  • De tijdelijke bouwweg voor het haakgebouw zal eind 2013 in gebruik worden genomen. Waar deze aansluit op de bestaande infrastructuur is nog niet bekend.
  • De tijdelijke bouwweg voor de planontwikkeling Koningsoord zal in gebruik worden genomen alvorens bouwwerkzaamheden voor het winkelcentrum en/of nieuwe woningen starten. In de huidige planning gaat het bestemmingsplan niet begin 2014 in procedure. De conclusie dat de Koningsoordlaan niet eerder dan 2017 wordt aangelegd is onjuist. Het is nu nog niet bekend wanneer deze wordt aangelegd.
  • De Gemeente Tilburg is in gesprek met een partij die de Kloosterontwikkeling mogelijk overneemt.

 

  • Z

Fase 2 Hoge Hoek van start

Fase 2 van nieuwbouwproject Hoge Hoek in Berkel-Enschot is 4 september van start gegaan. Wethouder Berend de Vries gaf het startschot. In de 2e fase Hoge Hoek worden 107 woningen gebouwd. Er komen koopwoningen, sociale huurwoningen en huurwoningen voor de vrije sector. De 1e fase in de wijk is bijna afgerond. De 46 koopwoningen zijn opgeleverd en grotendeels bewoond. De 40 huurappartementen worden naar verwachting in september/oktober opgeleverd. Hoge Hoek krijgt een dorpse uitstraling met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik. In Hoge Hoek komen ongeveer 275 woningen in diverse prijsklassen waarvan circa 26 procent in de sociale sector.

Bron; gemeente Tilburg

Weekendafsluiting A58 knooppunt Batadorp-knooppunt De Baars

Rijkswaterstaat staat voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.
Om dat te bereiken, is het belangrijk dat het wegennet optimaal onderhouden wordt.
Rijkswaterstaat vernieuwt daarom van vrijdag 6 september 21.00 uur tot maandag 9 september 06.00 uur het asfalt van de A58 tussen Eindhoven en Breda.
De A58 is dan dicht tussen de knooppunten Batadorp en De Baars, in de richting van Breda.
Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes, extra drukte en een langere reistijd.

Afsluitingen vrijdag 6 september 21.00 uur tot maandag 9 september 06.00 uur: ·
A58 vanaf knooppunt Batadorp tot knooppunt De Baars richting Breda
· Oprit 7 Best naar de A58 richting Breda
· Oprit 8 Oirschot naar de A58 richting Breda
· Oprit 9 Moergestel naar de A58 richting Breda

Omleidingsroutes Verkeer vanuit Eindhoven richting Tilburg wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch tot afrit 22 Sint-Michielsgestel. – Neem oprit 22 Sint-Michielsgestel naar de A2 richting Vught. – Op knooppunt Vught verder op de A65/N65 naar Tilburg.

Verkeer vanuit Eindhoven richting Breda wordt als volgt omgeleid:
– Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch tot knooppunt Empel.
– Verder op de A59 richting Waalwijk/Breda tot knooppunt Hooipolder.
– Verder op de A27 richting Breda.
Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Alternatief vervoer
Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het VanAnaarBetertreinkaartje.
Hiermee kunt u voordelig reizen tussen Eindhoven en Breda (in beide richtingen).
Het kaartje is zaterdag 7 september en zondag 8 september geldig.
Voor € 2,50 is het kaartje te koop bij de kaartautomaten op de NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’.

Regulier onderhoud Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Variabel OnderhoudsContract 2013/2014, dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren door aannemers Heijmans, MNO Vervat en BAM.
Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail.
Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker. Meer informatie? Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

Bron:rijkswaterstaat