Gemeente laat waardevolle bomen staan op Koningsoord

Momenteel is het gezondheidscentrum Koningsoord in het haakgebouw van het kloostercomplex in aanbouw.
Na de vakantieperiode start de gemeente met de aanleg van parkeerplaatsen.
Op 1 oktober a.s. opent het gezondheidscentrum haar deuren.

In de oorspronkelijke plannen moest voor de aanleg van de parkeerplaatsen een aantal bomen worden gekapt die in de bomeninventarisatie als ‘zeer waardevol’ zijn benoemd.
De vergunning voor het kappen van die bomen is aangevraagd op 7 mei 2014 en vervolgens gepubliceerd. Behoud van waardevol groen is één van de pijlers van de gebiedsontwikkeling Koningsoord.
Om die reden is gezocht naar een betere oplossing.
Na overleg met de firma Heijmans is een oplossing gevonden.
Heijmans draagt grond over aan de gemeente.
Op deze grond worden de parkeerplaatsen aangelegd.
Alle bomen die als ‘waardevol’ of ‘zeer waardevol’ zijn aangemerkt worden dus niet gekapt.
De kapvergunning van 7 mei jl. is inmiddels ingetrokken.

Voor de resterende bomen is inmiddels een nieuwe kapvergunning aangevraagd.
Het gaat in totaal om 46 bomen.
De meeste van deze bomen zijn van een beperkte grootte waaraan in de bomeninventarisatie geen
bijzondere waarde is toegekend.
De nieuwe vergunning is verleend op 22 juli jl. en ligt gedurende zes weken ter inzage.
U kunt tot en met 2 september bezwaar maken tegen de kapvergunning.
De kap van de bomen staat gepland voor direct na 2 september a.s.
Vanwege deze planning zijn wegenoodzaakt om de kapvergunning in de zomerperiode ter inzage te leggen.
Bron:Gemeente Tilburg

Aanleg kunstgras bij Jong brabant begonnen

De afgelopen week is begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld bij Jong Brabant.
dit was mogelijk nadat de gemeente hier in een vorige raadsvergadering geld voor vrij maakten.
tevens legt Jong brabant en haar leden een bedrag ook nog zelf bij.

het veld is inmiddels ontdaan van zijn grasmat en alle borden en omheining is weg gehaald
ook is de beregening losgekoppeld.

na verwachting zal het nieuwe veld op 8 Augustus aan Jong Brabant worden opgeleverd.
dan zal het veld ook voorzien zijn van verlichting

veldjbr_resize

Bouw Fietstunnel volgt gestaag

De bouw van de fietstunnel bij de kraan volgt gestaag.
inmiddels is het stuk al uitgegraven waar de fietstunnel in wordt gebouwd.
in deze fase wordt een geraamte gebouwd waarin later het beton
voor de fietstunnel wordt gestort.

tevens is aan de kraan zijde begonnen met het uitgraven
van het anderen einde van de tunnel.
wanneer met de herfst vakantie het treinverkeer stil ligt.
zal de tunnel op zijn plaats worden geduwd,

maar verleid moet de tunnel begin 2015 opengaan voor het fiets verkeer.

feits1_resize

fiets2_resize

fiets3_resize

Buitenstaande containers in de Ploegschaar en Durendaelweg

In de omgeving van de Ploegschaar en de Durendaelweg is geconstateerd dat er afvalcontainers van bewoners buiten blijven staan.
Ook voor de bewoners in de Ploegschaar en de Durendaelweg geldt dat de containers
alleen buiten mogen staan vanaf 20.00 uur voor de dag van lediging en op de dag van lediging zelf.
Het verzoek is dan ook om uw containers op alle andere dagen in uw berging te plaatsen.
Er is vastgesteld dat deze ruimte groot genoeg is (artikel 11 van de afvalstoffenverordening 2011).

Handhaving buitenstaande containers
Het aanbieden van een container kan vanaf 20.00 uur ’s avonds op de dag voordat hij geleegd wordt.
Als de container geleegd is, haal hem dan uiterlijk voor 24 uur naar binnen.
Voor uw duocontainer is de ophaaldag op vrijdag.
De gemeente controleert of containers te lang buiten staan. Als dit het geval is riskeert u een boete van € 90,- (exclusief € 7,- administratiekosten).

Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer Henry van der
Hulst van team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg. De heer Henry van der Hulst is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 013 542 54 33.
Bron Gemeente Tilburg