Deltafil bouwt nieuwe bedrijfshal op Industrieterein Enschot

Deltafil is sinds 1895 actief in de textielindustrie en levert veelal uit voorraad aan tal van afnemers door heel Europa en daarbuiten. Service, langdurige relaties en een aangename, persoonlijke manier van zakendoen kenmerken haar manier van werken.
bouw

Op zoek naar een flexibele leverancier van zaknaaigaren, industriëel garen en naaigaren, garen voor jachttouw (o.a. schootlijnen) en zelfkantgaren of andersoortig gereedschap/hulpgaren? Een betrouwbare, flexibele partner, die uit voorraad levert? En die het een uitdaging vindt om voor uw specifieke uitdagingen een oplossing te vinden? Met Deltafil hebt u ‘m gevonden!
(bron tekst bedrijvenparkEnschot.nl)

Nieuwe inrichting Prinssenbuurt start Dindsdag

Dinsdag 17 mei 2016 begint aannemer Broeren bv in opdracht van de gemeente Tilburg aan het opnieuw
inrichten van de Prinsessenbuurt in Berkel-Enschot.
De Prinsessenbuurt bestaat uit de straten ilhelminaplantsoen, Koningin Emmastraat, Prinses Christinastraat, Prinses Bernardstraat, Prinses Margrietstraat, Prinses Beatrixstraat, Prinses Irenestraat en de Willem de Zwijgerlaan.
prinses1_resize

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van bestrating, werkzaamheden aan het riool, kappen en
planten van bomen en ook werkzaamheden aan de gasleiding in de Willem de Zwijgerlaan.
Werkzaamheden aan het gas worden uitgevoerd in opdracht van Enexis, door een aannemer van Enexis.
In deze brief meer informatie over de fasering, eventuele overlast

Overhangend groen snoeien

Om de werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen, willen wij u vragen om overhangende takken en
struiken terug te snoeien.
Indien u dat niet zelf doet dan zal de aannemer dit doen omdat zij anders hun werkzaamheden niet uit kunnen voeren.

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De planning
daarbij is als volgt:

. Fase 1: Wilhelminaplantsoen (westzijde) en Prinses Irenestraat (zuidzijde) 17-5 t/m 27-5
. Fase 2: Koningin Emmastraat en Prinses Irenestraat (noordzijde) 30-5 t/m 10-6
. Fase 3: Wilhelminaplantsoen (oostzijde) en Prins Bernardstraat (westzijde) 22-6 t/m 1 -7
. Fase 4: Prinses Christinastraat (oostzijde) en Prins Bernardstraat (oostzijde) 4-7 t/m 8 -7
. Fase 5: Prinses Christinastraat (westzijde) en Willem de Zwijgerlaan (westzijde) 11-7 t/m 15-7
. Fase 6: Wilhelminaplantsoen (noordzijde) en Willem de Zwijgerlaan (oostzijde) 18-7 t/m 22-7
. Fase 7: Prinses Beatrixstraat en Prinses Margrietstraat 25-7 t/m 29-7
. Fase 8: Mogelijk uitloop werkzaamheden en restpunten oplossen 1-8 t/m 5-8

Hoewel de planning zo zorgvuldig mogelijk tot stand is gekomen kan deze in praktijk nog wijzigen.
U wordt van de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte gehouden door de aannemer.
Zo krijgt u altijd enkele dagen van te voren een brief van de aannemer wanneer er werkzaamheden in uw straat gaan plaatsvinden.

Informatie tijdens het werk

De gemeente Tilburg heeft de aannemer gezocht die naast een goede uitvoering van het werk ook op een
zorgvuldige manier met de belangen van de bewoners en ondernemers omgaat.
De aannemer wil u dan ook de ans geven om vragen over de werkzaamheden te kunnen stellen voor en gedurende het project.

Spreekuur

Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer ook ‘spreekuur’. Iedere dag van 12:00 uur tot 13:00 uur is er
gelegenheid om met de omgevingsmanager van de aannemer te spreken over de werkzaamheden.
Indien nodig zal de aannemer de gemeente Tilburg betrekken.

Mogelijke overlast

De straten zijn tijdens de uitvoering ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten.
Hierdoor kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om de auto voor de deur te parkeren.
Bedrijven en woningen worden tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk bereikbaar gehouden.
De aannemer zal contact opnemen met de bedrijven om afspraken te maken over de bereikbaarheid.
U kunt zelf ook contact opnemen met de aannemer via e-mailadres: administratie@broerenbv.nl.

Er wordt veel gedaan om de overlast te beperken.
Zo wordt er gewerkt met korte werkvakken, wordt er een tijdelijk parkeerterrein aan het Wilhelminaplantsoen aangelegd
en worden waar nodig loopschotten neergelegd met ribbelprofiel met schoenborstels bij het begin en einde van de loopschotten.

Ondanks alle zorgvuldige voorbereiding zal er altijd overlast blijven bestaan.
Wij vragen daarvoor uw begrip.

Afvalcontainers

De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn
via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

sloot tussen Craenweide en Elstar blijft voorlopig in beheer van de gemeente

Functie sloot
In het voorjaar van 2014 heeft de gemeente u een bewonersbrief gestuurd
over de sloot achter uw percelen.
Daarin stond dat de gemeente de sloot in ieder geval tot 1 januari 2016 in beheer zou houden.
De gemeente zou ook monitoren of de sloot een functie heeft bij het opvangen
en afvoeren van regenwater.
sloot_resize

De gemeente heeft de indruk dat de sloot geen functie heeft.
Het onderzoek gaf echter geen uitsluitsel hierover.

Besluit gemeente

De gemeente houdt de sloot daarom voorlopig nog in beheer. De sloot wordt enigszins geëgaliseerd om het
beheer eenvoudiger te maken. De gemeente maait twee keer per jaar het groen rondom de sloot.
Omwonenden kunnen meehelpen met het onderhoud, als ze dat willen. Dit kan bijvoorbeeld door het groen te
maaien, te snoeien of afval op te ruimen.

Sloot in eigen beheer

De gemeente is bereid om de sloot in eigendom over te dragen aan de eigenaren van de aangrenzende
percelen. Een voorstel van alle betrokken eigenaren is een voorwaarde voor zo’n overdracht.
Mocht u als de nieuwe beheerder vervolgens de sloot willen dempen, dan moet u hiervoor toestemming vragen bij het waterschap De Dommel.