Spoorwegovergang Raadhuisstraat nog open tot eind 2018

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente het verkeersbesluit genomen om de spoorwegovergang in de
Raadhuisstraat af te sluiten voor autoverkeer.
Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend en er is een rechtszaak geweest.

Uitspraak
De rechter heeft geoordeeld dat de overweg niet afgesloten had mogen worden, omdat de gemeente
onvoldoende onderzoek had gedaan voor het nemen van dit verkeersbesluit.
De rechter heeft de gemeente daarom opgedragen de spoorwegovergang weer te openen voor het verkeer.
De gemeente moest eerst een besluit nemen op de ingediende bezwaren.
spoor1_resize

Beoordeling onafhankelijk bureau

In april zijn alle bezwaarmakers over hun bezwaarschrift gehoord door de Commissie voor de bezwaarschriften.
Tijdens deze hoorzitting is toegezegd dat een onafhankelijk bureau wordt ingeschakeld om de verkeersituatie bij de spoorwegovergang Raadhuisstraat te beoordelen.
Hiervoor is het bureau Arcadis ingeschakeld door de gemeente.

De conclusies van Arcadis zijn:

– In de eindsituatie (aanleg Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en Rauwbrakenweg) is het afsluiten
van de overweg voor autoverkeer de beste oplossing voor de veiligheid op de weg en het spoor en de
verkeersafwikkeling. De overweg blijft wel open voor voetgangers en fietsers;
– Totdat dit deel van de Koningsoordlaan is aangelegd is er wel een veilige oplossing.
Door het plaatsen van een extra ‘ontruimingslicht’ is het voor weggebruikers duidelijker dat ze (de omgeving van) de overweg moeten vrijmaken.
Deze maatregel geldt maximaal voor een periode van ongeveer twee jaar en bij gelijk blijvende verkeersdrukte.

Op basis van dit advies heeft de gemeente besloten om:

– Het verkeersbesluit om de overweg af te sluiten voor autoverkeer in te trekken;
– Een ontruimingslicht te plaatsen bij de overweg;
– Zodra de Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en Rauwbrakenweg is opengesteld (naar verwachting
eind 2018), gaat de gemeente alsnog de overweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en daar dan een
verkeersbesluit voor nemen.
Concreet betekent dat:

– de overweg blijft de komende jaren open voor alle verkeer;
– de gemeente heeft opdracht gegeven aan ProRail om het ontruimingslicht te plaatsen.
Naar verwachting duurt het nog twee maanden voordat dit uitgevoerd is;
– de aansluiting van de Koningsoordlaan tussen de Molenstraat en de Raadhuisstraat blijft afgesloten voor autoverkeer totdat het ontruimingslicht is geplaatst.
spoor2_resize

Route bouwverkeer

Omdat er inmiddels veel bouwverkeer door het dorp reed, heeft de gemeente aan de ontwikkelaar van het
klooster (Roozen-Van Hoppe) toestemming gegeven om de Koningsoordlaan wel te gebruiken voor
bouwverkeer van en naar het klooster.
Verkeersregelaars zorgen er voor dat alleen bouwverkeer op een veilige manier van deze route gebruikt

U kunt het besluit van het college en de onderliggende rapporten nalezen via www.dorpsraadberkelenschot.nl

Koningsoordlaan Berkel-Enschot open voor bouwverkeer vanaf 13 Juni

Vanaf maandag wordt de aansluiting Koningsoordlaan/Raadhuisstraat opengesteld voor bouwverkeer voor het klooster Koningsoord.
De aansluiting tussen de Koningsoordlaan en de Raadhuisstraat is afgesloten om te voorkómen dat er gevaarlijke situaties ontstaan op de dichtbij gelegen spoorwegovergang.
Omdat het bouwverkeer voor de renovatie van het klooster Koningsoord toeneemt en voor overlast in het dorp zorgt, zijn de gemeente Tilburg en ontwikkelaar Roozen-van Hoppe overeen gekomen dat de aansluiting voor bouwverkeer open mag. Om er voor te zorgen dat alleen bouwverkeer op een veilige manier van de weg gebruik maakt worden verkeersregelaars ingezet.
De gemeente verwacht binnen twee weken een besluit te nemen over een definitieve oplossing voor de situatie.
(bron en tekst :Gemeente Tilburg)
20151219_123118