Toch bomenkap toegestaan op Koningsoord

Er is een kap vergunning afgegeven voor de kap van 54 Bomen op Koningsoord
in een vorige aanvraag waren dit er nog 82,
maar 28 bomen bleken al niet meer op het terrein aanwezig tezijn.
Koningsoord bomen
het gaat nu ook weer om 26 bomen in de hoek Dr arienen/Dr Schaepmanstraat .
en een bomenopstand achteraan daar waar de Koningsoordenlaan moet komen.
3
de Kap van de 9 Notenbomen die eerst nog geweigerd waren,wordt gekoppeld aan de uitgifte omgevingsvergunning voor de bouw van het winkelcentrum
dit houdt ik dat de bomen pas gekapt mogen worden als er een omgeveingsvergunning voorde bouw van het winkelcentrum is
Koningsoord bomen
er dit later herplant plaats tevinden op het terrein van Koningsoord zelf.

Bomenkap geweigerd op koningsoord

Gisteren berichten wij uw over de aangevraagde bomenkap bij koningsoord

Vandaag kunnen wij uw berichten dat deze door de gemeente geweigerd is.
Als reden wordt opgegeven: dat een 7 tal notenbomen niets met de ontsluitingsweg te maken heeft en daarom niet mag worden gekapt.

Wij gaan er vanuit dat Heijmans nu met een nieuwe vergunning aanvraag zal komen zonder deze 7 Bomen.
Koningsoord bomen

Aanvraag bomenkap op Koningsoord

Momenteel loopt er een aanvraag voor bomenkap op het terrein van Koninngsoord.
het zou gaan om bomen rond de Dr Arien/Poelstraat,
en bomen die staan tussen de schutting en het haakarm gebouw.
Koningsoord bomenKoningsoord bomen

Momenteel wordt ter plekke bekeken of de bomen er echt staan (op de aan ons beschikbare gegeven tekening ze er al weg) en of ze kap gerechtigd zijn.
daar na neem de gemeente een beslising
3Koningsoord bomen