Zwerfafval opruimen op World Cleanup Day

Wil jij er dit jaar ook bij zijn en jouw straat of buurt in Tilburg een stukje schoner maken? Doe dan mee met World Cleanup Day op zaterdag 17 september 2022. Hoe meer mensen zich inzetten tegen zwerfafval, hoe schoner de stad wordt. Samen maken we het verschil. De gemeente stelt zwerfafvalgrijpers en gele afvalzakken beschikbaar. Vraag deze gratis aan via het aanmeldformulier op de pagina ‘Tilburg schoon’ op deze site. Via het aanmeldformulier kun je ook groepsacties aanmelden.

Meedoen aan de World Cleanup Day in Tilburg?

Je kunt alleen aan de slag gaan, of samen met buurtgenoten. Inspireer anderen door een foto van je opruimactie te delen via #tilburgschoon of te mailen naar schoon@tilburg.nl. Tilburg Schoon, dat doen we gewoon.

Nieuwe aanbieder van deelscooters

Het plaatsen en vervangen van deelvoertuigen is een hele klus die daarom ook stapsgewijs wordt uitgevoerd. De dienstverlening van deze 2 partijen wordt in de loop der tijd steeds verder uitgebreid over heel Tilburg en de omliggende dorpen.

Minder eigen bezit betekent meer ruimte

De ruimte in de stad wordt steeds minder, zeker in de binnenstad. We willen dat de stad een fijne plek is om te wonen, te winkelen, te ondernemen en te verblijven. Dat betekent meer ruimte voor groen en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Rik Grashoff, wethouder slimme en duurzame mobiliteit zei hier eerder over: “Als we auto’s, scooters en fietsen met elkaar delen, hebben we samen minder voertuigen nodig. Wanneer er minder voertuigen rijden en geparkeerd staan, geeft dat meer ruimte in de stad. Dat verbetert de bereikbaarheid en zorgt voor meer ruimte om te vergroenen en elkaar te ontmoeten.”

De gemeente stimuleert

Vooral daarom stimuleert de gemeente Tilburg het gebruik van deelscooters en deelfietsen in de stad. Minder vaak met de auto, maar vaker een fiets of scooter pakken, gaan lopen of met het openbaar vervoer gaan dus. En als er dan een auto, fiets of scooter nodig is, is het natuurlijk perfect als die op de hoek van de straat gepakt kunnen worden om naar een bestemming te gaan en dat deze daar dan weer door een ander gebruikt kan worden.

Betere en uitgebreide dienstverlening, minder overlast

De gemeente heeft een vergunningstelsel voor deelscooters en deelfietsen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente over de openbare ruimte gaat en de aanbieders over de dienstverlening. Op basis daarvan hebben  de twee genoemde aanbieders een vergunning gekregen. Deze aanbieders werken nauw samen met de gemeente om de overlast van deelscooters en deelfietsen zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn er afspraken over het verplaatsen van hinderlijk gestalde voertuigen en volgen evaluaties om te kijken wat er goed gaat en beter kan. Zo is de gemeente bijvoorbeeld bezig met het inrichten van specifieke plekken (dropzones) om deelvoertuigen achter te kunnen laten. Ook werken de partijen samen om het aanbod deelscooters en deelfietsen verder uit te breiden over heel de stad en naar omliggende dorpen. Zo’n uitbreiding vindt echter alleen plaats als daarmee de overlast niet toeneemt.

Meldingen

Wil jij een melding doen bij de gemeente, bij GO Sharing of bij felyx? Dat kan gemakkelijk via de gratis Fixi app. Op de pagina ‘vervoer delen’ op deze site staat meer info over de deelscooters en deelfietsen.

Open Monumentendag op 10 en 11 september

Open Monumentendag is de kans voor inwoners om een kijkje te nemen op plekken met een rijke historie die normaal (bijna) niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

Duurzaam duurt het langst

Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘Duurzaam duurt het langst’. Veel monumenten hebben in hun rijke historie meerdere functies gehad: ze zijn meegegaan met de tijd. Eeuwenoude monumenten zijn daarom in de basis al duurzaam, omdat ze nog steeds deel uitmaken van onze huidige samenleving. Maar hoe maken we het dagelijks gebruik van deze monumenten ook duurzaam? En hoe behoudt je daarbij de cultuurhistorische waarde van het monument?

Folder met programma

Dit jaar laat de gemeente enkele succesvolle monumentale verduurzamingsprojecten zien. Van een prachtig woonhuis tot aan een boerderij, een imposante kerk tot een toonaangevend museum. De opengestelde monumenten en activiteiten zijn geconcentreerd in de gebieden Spoorzone en Museumkwartier, Ons Koningsoord in Berkel-Enschot en Landpark Assisië in Biezenmortel. In Udenhout is een route vanaf Erfgoedcentrum ’t Schoor naar vijf zogenaamde Duinboeren aan de rand van het Nationale park de Loonse en Drunense duinen. Meer informatie op erfgoedtilburg.nl en in de folder die als pdf te downloaden of te bekijken is.  

Doel Open Monumentendag

Open Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met lokale comités door het hele land. Met dit evenement willen ze de aandacht voor monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Geen taxi, maar de bus

En nog een voordeel: er mag iemand gratis mee. Pashouders in Tilburg kunnen per keer kiezen tussen bus en regiotaxi. 

De Voor Elkaar Pas bestaat in Tilburg sinds januari 2022.De eerste maand werden met de pas 250 busritten gemaakt. In de maand juni waren dat er al bijna duizend. Een paar ervaringen van mensen die gebruik maken van de Voor Elkaar Pas: 
“Ik ervaar de bus als prettig. Ik ga daardoor minder met de Regiotaxi.”
“De bus is wel iets lastiger met rollator.”
“Ik ben blij met de pas. Het is goedkoper.”

Lees meer over de Voor Elkaar Pas 

Mogelijke vergoeding voor schade door werk in openbare ruimte

De gemeente Tilburg ontwikkelt zich. Dat betekent dat er regelmatig werkzaamheden zijn in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het opknappen van het wegdek. Inwoners en ondernemers hebben daar last van. Voor een ondernemer kan het ook betekenen dat hij minder omzet omdat zijn onderneming tijdelijk niet goed bereikbaar is.

Ondernemersrisico

Voor een deel valt deze schade onder het zogenoemde maatschappelijk- of ondernemersrisico. Maar er kan ook zoveel schade van bijvoorbeeld werkzaamheden in de straat zijn, dat er een vorm van compensatie mogelijk is. Bijvoorbeeld als een straat voor een lange periode is afgesloten en winkels of bedrijven lastig bereikbaar zijn. In de verordening nadeelcompensatie staat in welke gevallen een ondernemer recht heeft op compensatie vanuit de gemeente en hoe die vergoeding aangevraagd kan worden.

Wanneer mogelijk recht op vergoeding?

Ondernemers hebben mogelijk recht op een vergoeding als:

  • De schade veroorzaakt is door rechtmatig en publiekrechtelijk handelen van de overheid
  • De schade niet het gevolg is van een gebonden beschikking (dit is een besluit waarbij precies in de wet staat in welke gevallen de gemeente een bepaalde beslissing moet nemen. De gemeente heeft bij deze besluiten geen ruimte om tot een eigen afweging te komen. Een voorbeeld is het verlenen van een kapvergunning.)
  • Het gaat om een schadeoorzaak die een ondernemer niet kon zien aankomen toen hij besloot zich op de locatie te gaan vestigen of bij overname van een onderneming die al op die locatie gevestigd was. Een ondernemer krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als bij het sluiten van het huurcontract van het bedrijfspand al bekend was dat de weg voor het pand op enig moment opengebroken zou gaan worden.
  • De schade hoger is dan de drempel voor het maatschappelijk- of ondernemersrisico (2-8% van de voorafgaande jaarbrutowinst of 4% van de voorafgaande waarde van een pand).

Afhandeling verzoeken

De afdeling Juridische Zaken van de gemeente beoordeelt de nadeelcompensatieverzoeken die bij de gemeente binnenkomen en handelt ze af. Eerst wordt gekeken of de schade niet voorzienbaar was, en of de schade boven het maatschappelijk- of ondernemersrisico uitkomt. Als dat het geval is, gaat het verzoek meestal naar een onafhankelijke deskundige. Na een hoorzitting waarbij een ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld om het verzoek toe te lichten(meestal op locatie) volgt een advies. Dat wordt gecontroleerd door Juridische Zaken en gaat ter besluitvorming naar het college.

Een verzoek indienen kan via mailadres: juridische.zaken@tilburg.nl. Voor vragen en meer informatie: 013 – 542 89 72.

Verkeershinder rond binnenstad door werkzaamheden

Er zijn werkzaamheden in de volgende straten:

Bredaseweg; 29 augustus tot eind maart 2023

Project: Vervanging gasleidingen tussen de Noordhoekring en Ringbaan West door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Bredaseweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf de Noordhoekring richting Ringbaan West). 

Ringbaan West: 17 augustus tot half december 2022

Project: Gedeeltelijke herinrichting, vervanging verkeerslichten, werkzaamheden aan de riolering (gemeente Tilburg), verleggen kabels en leidingen (Enexis).
Verkeershinder: Op de Ringbaan West ter hoogte van de Wandelboslaan is er in beide richtingen slechts 1 rijstrook beschikbaar. De Wandelboslaan is vanaf de Ringbaan West tot aan de Reitse Hoevenstraat afgesloten. Ook de Kwaadeindstraat is tussen de Ringbaan West tot en met de Arke Noëstraat afgesloten. 

Veldhovenring: Duur 4 maanden; startdatum najaar 2022

Project: Vervangen gasleidingen Veldhovenring (Wilhelminapark tot Besterdring) door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Veldhovenring alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf het Wilhelminapark richting de Besterdring). 

Textielplein: 5 september tot oktober 2023

Project: Herinrichting Textielplein en omgeving, vervangen riolering en verlichting (gemeente Tilburg), werkzaamheden kabels en leidingen (Enexis).
Verkeershinder: De wegen rond het Textielplein zijn gefaseerd afgesloten tot oktober 2023. De rijbaan tussen de Hasseltstraat en Ringbaan Noord is vanaf medio 2023 weer open.

Broekhovenseweg; 3 oktober tot medio december 2022 

Project: Vervangen gasleidingen aan de Broekhovenseweg (tussen Voltstraat en Ringbaan Zuid) door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Broekhovenseweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf Ringbaan Zuid richting Voltstraat). Verkeer richting de Ringbaan Zuid wordt omgeleid.

Lange Nieuwstraat: 8 augustus tot medio 2023

Project: Gefaseerd vervangen gasleidingen aan de Lange Nieuwstraat door Enexis, herinrichting en vervangen riolering (gemeente Tilburg).
Verkeershinder: De Lange Nieuwstraat is in beide richtingen afgesloten voor verkeer tot medio 2023. 

Nieuwlandstraat: 12 september tot medio februari 2023

Project: Vervangen gasleidingen aan de Nieuwlandstraat door Enexis.
Verkeershinder: De Nieuwlandstraat is in afgesloten voor auto- en fietsverkeer tot februari 2023. De winkels zijn te voet bereikbaar. Eind december – begin januari worden er geen werkzaamheden uitgevoerd en is de straat open voor al het verkeer.

Heuvelring; 29 augustus tot eind december 2022

Project: Vervangen gasleidingen aan de Heuvelring (tussen de Spoorlaan en de Korte Heuvel) door Enexis. 
Verkeershinder: Vanaf de Spoorlaan nog slechts 1 rijstrook beschikbaar richting de Heuvelring. Op de Heuvelring worden fietsers en voetgangers achter de bestaande rijstrookafsluiting geleid.

Willem II-straat: tot en met 9 september 2022

Project: Vervangen gasleidingen (Enexis) en herinrichting straat (gemeente Tilburg).
Verkeershinder: De Willem II straat is afgesloten voor auto- en fietsverkeer. In de week van 12 september is de straat weer open voor het verkeer. 

Een overzicht van alle werkzaamheden en omleidingsroutes staat op de pagina wegwerkzaamheden op deze site.

Bouwen aan de toekomst

Tilburg bouwt de komende jaren nieuwe duurzame woningen. En de stad wordt aangepast aan het veranderende klimaat. Hiervoor moeten wegen en leidingen worden aangepast. De gemeente gaat dit deels samen met Enexis uitvoeren. Dat kan helaas niet zonder verkeershinder.
Enexis vervangt het gasleidingennetwerk, ontwikkelaars werken aan bouwprojecten en de gemeente start met onderhoudswerkzaamheden. Door al deze werkzaamheden verwacht de gemeente de komende periode extra verkeershinder rond de binnenstad.  Waar mogelijk worden werkzaamheden van de gemeente, Enexis en aannemers gecombineerd om de overlast voor de omgeving en het verkeer te beperken. De gemeente zoekt daarbij het evenwicht tussen het zoveel mogelijk verminderen van de hinder en het zo efficiënt mogelijk plannen van de werkzaamheden. Enexis werkt ook in Tilburg aan het vervangen van het verouderde gasleidingnetwerk. Daarvoor geldt een wettelijke deadline van 1-1-2024. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om tegelijkertijd te vergroenen (klimaatadaptatie). Hoe minder asfalt en stenen, hoe beter regenwater kan wegzakken in de bodem. Een groene omgeving warmt ook minder snel op tijdens de zomerperiode. Ondertussen wordt er op veel plekken ook gebouwd aan nieuwe woningen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Op elkaar afgestemd

De werkzaamheden van de gemeente, Enexis en ontwikkelaars in de binnenstad zijn op elkaar afgestemd om zo de bereikbaarheid in de komende maanden te garanderen. Diverse werkzaamheden van de gemeente zijn aangepast of uitgesteld om de hinder te beperken. Zo zijn de werkzaamheden aan de Rueckertbaan (aanleg blauwe ader) tijdelijk stilgelegd vanwege werkzaamheden aan de Ringbaan West / Wandelboslaan / Kwaadeindstraat. De werkzaamheden van Enexis aan de Broekhovenseweg zijn vervroegd naar 2022. Zo ontstaat voldoende ruimte om in 2023 te starten met de ombouw van de cityring.

Schrijf je in voor jouw Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad streven we dit jaar naar een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Een stad waar iedereen gelijke kansen heeft, op werk, passende woonruimte, goed onderwijs en goede zorg. Een inclusieve stad die sociale en fysieke opgaven met elkaar verbindt. Dit alles komt terug in het diverse programma, zowel in werkvormen als onderwerpen. Spreek dit programma jou aan? Meld je dan nu aan via de website dedagvandestad.nl.

Filmpje

Meer informatie over het programma vind je in het filmpje dat we maakten over de Dag van de Stad. Je kunt het bekijken via YouTube.

Het programma

De opening, lunch en afsluiting van de Dag van de Stad doen we gezamenlijk met dagvoorzitter Özcan Akyol, burgemeester Theo Weterings van Tilburg en wethouder en beste bestuurder van 2021, Esmah Lahlah. Daarnaast is er een gevarieerd keuzeprogramma:

Last Lectures 

In deze ronde nemen 2 inspirerende sprekers je mee in hun last lecture. Als zij de wereld nog één keer mogen toespreken, wat is dan hun boodschap? Met hoogleraar evolutionaire ecologie Louise Vet, acteur, regisseur en schrijver Ramsey Nasr, en columnist, schrijver en programmamaker Özcan Akyol. 

Talks of the Town

Luister naar een ronde van 5 succesvolle stadsverhalen. Elk verhaal verpakt in een visuele presentatie van zo’n zeven minuten. Er is een bonte mix aan sprekers – van een klimaatburgemeester tot een kunstenaar, van een sociaal bewuste bouwer tot een student met duurzame dromen – elk met hun eigen ’talk of the town’. Stel na afloop je vragen, leer én kopieer volgens het motto: beter goed gejat dan slecht bedacht.

Wetenschapscolleges

Volg een wetenschappelijk college van een uur. Dr. Joks Janssen vertelt over sturen op groene verstedelijking, onderzoeker en publicist Josse de Voogd legt uit wat de verkiezingskaart van Nederland zegt over maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, en hoogleraar Marja Elsinga gaat in op de achtergronden van de wooncrisis.  

De Boekenclub

In de boekenclub gaan auteurs in gesprek met het publiek over hun boek. Met o.a. Floor Milikowski (Wij zijn de stad) en Karlijn Roex (In verwarde staat) Wil je deelnemen? Lees het boek dan van tevoren.

Theater

Ontspannend, maar ook grappig en/of leerzaam zijn de voorstellingen in het theater van Dag van de Stad. Zo is er de fotoshow Olifantenpaadjes van fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van den Burg en Flavia, beleven we literair theater met Marcel van Roosmalen en Eva Hoeke en spelen/vertellen vijf Tilburgers met ouders van Turkse of Marokkaanse komaf het verhaal van hun vaders in de voorstelling ‘Toen mijn vader nog een gastarbeider was’. 

Ontwerpateliers

Samen met ontwerpers neem je complexe maatschappelijke vraagstukken onder de loep. Met prangende vraagstukken in de hand ga je aan het werk in een van de vijf onderstaande ontwerpateliers. Daarin verkennen we hoe je anders leert kijken en nieuwe mogelijkheden kunt ontdekken met behulp van de ‘reframing-methode’.

City Deals & Meer

Een City Deal is een samenwerking van steden, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op een bepaald beleidsgebied, met de ministeries die voor die opgaven en vraagstukken verantwoordelijk zijn. Tijdens deze Dag van de Stad gaan we in op een zestal City Deals met onderwerpen als ‘Deelmobiliteit in de stad’ en ‘Samenwerken met impactondernemers’. 

Rondleidingen LocHal

Deze oude werkplaats van de NS werd gebruikt voor onderhoud aan treinen, maar is tegenwoordig een multifunctioneel gebouw waarin o.a. de bibliotheek in is gevestigd. De LocHal heeft diverse internationale (duurzaamheids)prijzen gewonnen. Een vrijwilliger vertelt je alles over dit bijzondere gebouw tijdens een rondleiding. 

Excursies

Er zijn 12 stadsexcursies. Elke excursie laat je een kant zien van de ontwikkelingen in een stad, waar het normaal is dat gewone mensen samen buitengewone dingen creëren. Van een stadscamping tot een community-school, van verdichting tot vergroening.

Mix-and-match 

Neem voordat je je inschrijft even rustig het hele blokkenschema met het programma door. Ons advies: mix en match in genres en op inhoud. 

Een last lecture over biodiversiteit combineert goed met een theatervoorstelling van de kinderen van gastarbeiders en een filmlezing over gelijke kansen in het onderwijs. Of ga mee met een actieve excursie door Tilburg en combineer dat met een kennisinjectie bij een wetenschapscollege of een dosis inspiratie met flitsende Talks of the town. Houd je van het gesprek in kleine groepen, kies dan voor een rondleiding door de LocHal, luister naar een van de persoonlijke verhalen van Tilburgers en combineer dat met een boekenclub of een van de ontwerpateliers. 

Schrijf je nu in

Wacht niet te lang met aanmelden; er zijn programmaonderdelen waar slechts voor een beperkt aantal deelnemers plek is. Dat kan op dedagvandestad.nl.

Daar vind je ook meer informatie over het inschrijven, het thema, programma, de sprekers, gaststad en meer. Of volg de Dag van de Stad op Twitter, Instagram of LinkedIn.

De Nacht van de Stad

Heb je niet genoeg aan een dag? In de avond voorafgaand aan de Dag van de Stad, organiseert gaststad Tilburg samen met lokale partners de Nacht van de Stad. Bezoekers kunnen mee met spannende en interessante excursies by night, in de stad en omgeving. Welke dat precies zijn maken we over binnenkort bekend. Inschrijven kan dan ook. Wil je zeker bij de Nacht van de Stad zijn? Reserveer 28 september vanaf 17:00 dan vast in je agenda.

Agenda Stad

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Agenda Stad organiseert dit jaarlijkse congres samen met de G4 en G40, de VNG, het Rijk, Platform31, het Netwerk Kennissteden Nederland en een gaststad, in 2022 is dat de gemeente Tilburg, met bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Werk aan kruispunt Ringbaan West

Er komt o.a. nieuw asfalt, het riool wordt vervangen en er komen nieuwe verkeerslichten. 

Omrijden

Verkeer dat vanaf de Hasseltrotonde komt en richting de Wandelboslaan gaat, moet omrijden via de Lage Witsiebaan en de Postelse Hoeflaan. Verkeer vanaf de Hasseltrotonde richting de Kwaadeindstraat, kan omrijden via het Nassauplein, de Dillenburglaan, de Willem de Rijkestraat en de Hasseltstraat.

Verkeer dat vanaf Ringbaan West/Ringbaan Zuid richting de Wandelboslaan rijdt, kan omrijden via de Professor Cobbenhagenlaan, de Conservatoriumlaan en de Statenlaan. Rijdt u richting de Kwaadeindstraat vanaf Ringbaan West/Ringbaan Zuid dan kunt u omrijden via de Hart van Brabantlaan, de St. Ceciliastraat, de Jan Heijnsstraat, de Philips Vingboonstraat, het Pieter Postplein en de Waterhoefstraat.

De omleidingen zijn aangegeven met borden.

Fietsen en wandelen

Fietsers die vanuit het noorden en zuiden van de Ringbaan West komen, kunnen langs de moskee richting de Reitse Hoevenstraat rijden en andersom. Voor fietsers die de Ringbaan West vanuit de Wandelboslaan over moeten steken naar de Kwaadeindstraat en andersom is een oversteek gemaakt. Voor voetgangers die Ringbaan West willen oversteken is een tijdelijke oversteek gemaakt aan het noorden van de kruising. Bij de oversteek komen tijdelijke verkeerslichten. De bushalte aan de Wandeloslaan (buslijn 1) vervalt.

Blauwalg in water Borgharensingel

Inwoners of dieren die het water drinken of per ongeluk in hun mond krijgen, kunnen last van hun maag of darmen krijgen. Voor mensen is blauwalg meestal niet gevaarlijk, honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Zwemmen voor honden in het water wordt dan ook afgeraden, ook is het advies om niet in het water te gaan vissen. Er worden borden geplaatst om bezoekers te waarschuwen.

Hogere temperaturen

De blauwalg bacterie groeit bij hogere temperaturen in de lente en in de zomer. Ook komt het voor in stilstaand water, bijvoorbeeld in vijvers die zich in woonwijken bevinden en in zwemplassen. Meer informatie over plekken in de regio waar blauwalg zit op de blauwalgkaart van waterschap Brabantse Delta.