Nieuwe fietsverbinding tussen ETZ Elisabeth en centrum

Door de sterke toename van het aantal fietsers in dit gebied wil het college graag dat de nieuwe fietsroute er komt. Het nieuwe fietspad zou moeten lopen van de voet- fietsbrug bij de Leyhoeve tot aan Ringbaan Zuid ter hoogte van de Wethouder Baggermanlaan. De route graat grotendeels over bestaande paden. Alleen voor de laatste 130 meter (bij de Ringbaan Zuid) wordt een nieuw verhard pad aangelegd. Het fietspad krijgt amberkleurige verlichting die aangaat zodra er fietsers of wandelaars passeren. Dit voorstel is 29 september besproken met omwonenden.

Veilige route

Wethouder Rik Grashoff: “Nu het aantal gebruikers verder groeit en de vraag om een veilige route door het park steeds groter wordt, hakken we als college de knoop door. We willen het huidige pad grotendeels uitbreiden met een stukje nieuw pad en intelligente verlichting, die alleen aan gaat als er mensen lopen of fietsen. Dat voorstel heeft minimale invloed op het Leijpark. Geen enkele boom hoeft er voor te wijken. Met het nieuwe pad voorzien we in een grote behoefte.”  

Routes bekeken

Het vinden van een geschikte route was een uitdagende opgave. In de afgelopen jaren zijn alle belangen zorgvuldig afgewogen en is gezocht naar een aanvaardbaar compromis. Al sinds 2017 is de gemeente met diverse belanghebbenden in gesprek over de fietsverbindingen in het gebied rond het Leijpark. Diverse routes zijn besproken met belanghebbenden: bewoners en de manager van de Leyhoeve, bewoners van het Cenakel, wijkraden Groenewoud en Koningshaven, medewerkers en bestuur van het ETZ, stichting Stadsbomen, Hotel Van der Valk Tilburg, volkstuinvereniging Leijpark, bewonersplatform Leijparkweg en Stichting Leijpark 013.

Slecht bereikbaar

Mensen die werken of betrokken zijn bij o.a. het ETZ Elisabeth, hotel Van der Valk Tilburg, kinderdagverblijf Klein&Wijs en Renova wilden graag een goede en veilige fietsroute. In de winterperiode zag de gemeente een toename in het aantal meldingen via Fixi over het ontbreken van een veilige (verlichte) fietsroute door het park.

Inloopavond

Het college licht het voorstel op maandag 10 oktober a.s. toe aan de gemeenteraad tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Het college neemt na 10 oktober zo snel mogelijk een definitief besluit. Op donderdag 20 oktober a.s. is er nog een inloopavond voor bewoners in het Wijkcentrum Koningshaven. De aanleg start in 2023.

Winteropvang op het NOAD-terrein

Vanwege de kou in de wintermaanden en vanuit de gedachte dat iedereen in Tilburg recht heeft op een dak boven zijn hoofd, zoekt de gemeente naar een geschikte opvanglocatie in de winter. Er zijn verschillende panden en locaties bekeken. Een vaste plek voor meerdere jaren is na een uitgebreide zoektocht nog niet gevonden. Daarom is er, naast het voortzetten van deze zoektocht, gekeken naar een tijdelijke oplossing. Het NOAD-terrein bleek het meest geschikt. De locatie kan bij veranderende weersomstandigheden snel in gebruik worden genomen en is op loopafstand tot de binnenstad. 

Inloopmoment voor vragen

De gemeente wil omwonenden goed informeren over de tijdelijke winteropvang. Daarom is er een inloopmoment op woensdag 5 oktober om 19:00 uur. Omwonenden zijn van harte welkom in het pand van Stichting Levensbouw op het NOAD-terrein (Melis Stokestraat 40). Medewerkers van de gemeente en Traverse zijn daar aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook de komende periode blijft de gemeente omwonenden informeren over actuele ontwikkelingen. 

Tijdelijke winteropvang

De winteropvang is tijdelijk, het gaat half november open en sluit op 1 april 2023, als de nachttemperatuur dit toelaat. Voor de opvang wordt een voorziening geplaatst waarin alle faciliteiten aanwezig zijn. Hoe de voorziening eruit ziet, wordt toegelicht  op de inloopavond. De daklozen kunnen vanaf 20:00 uur tot 08:00 uur terecht in de opvang. Zij krijgen hier een bed en kunnen gebruik maken van een toilet en douche. Er wordt koffie, thee, soep en een simpel ontbijt aangeboden. Er is geen dagprogramma. 

Beheer en begeleiding

Traverse zorgt voor de faciliteiten en er zijn medewerkers van OV Zorg en Veiligheid aanwezig voor ontvangst en bewaking. Stichting Barka zet zich in voor hulp en ondersteuning aan deze mensen bij het krijgen van werk of bij de terugkeer naar hun land van herkomst, als het arbeidsmigranten zijn.

Nieuw groen in de binnenstad 

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hogere temperaturen. Via de plantvakken kan het regenwater bij hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating. Het project om de binnenstad groener te maken loopt van maart 2022 t/m december 2023. 

Nieuw groen

De komende maanden komt er nieuw groen in de Langestraat, Schoolstraat, Fabriekstraat, Girostraat, Telegraafstraat, Heuvelstraat, Telexstraat en de Wingerdhoek.

Magnolia kobus

In het voorjaar is op 6 plekken ongeveer 350 m2 bestrating vervangen voor planten en bomen, vooral op parkeerterreinen. Ongeveer 3.900 stoeptegels van 30×30 zijn weggehaald. Hiervoor kwamen 1.900 planten in de plaats. Voor de aanplant zijn 10 verschillende soorten groen gebruikt. Ze zorgen ervoor dat zowel in de winter als zomer de plantvlakken er leuk uit blijven zien. Daarnaast zijn er ook 3 bomen (Magnolia kobus) geplant. Als de planten niet goed groeien, worden ze in november/december vervangen door nieuwe exemplaren.

Zelf ook een steentje bijdragen?

De gemeente wil met deze groenwerkzaamheden een bijdrage leveren aan een prettige en leefbare  binnenstad. Zelf ook een bijdrage leveren? Kijk dan op duurzamertilburg.nl voor meer informatie, inspiratie, tips en subsidies.

Werk aan het spoor en nieuw perron

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is de bouw van een vierde perron op station Tilburg. Deze komt aan de kant van het Burgemeester Stekelenburgplein. Bij de aanleg van de stationspassage is al rekening gehouden met dit nieuwe perron, waardoor de overlast beperkt is. De werkzaamheden vinden plaats van september 2022 tot en met najaar 2023. 

Er zijn twee periodes, in juli en augustus 2023, dat er minder of geen treinen rijden. Dan wordt het vierde perron afgemaakt en zijn er op meerdere plekken op het spoor werkzaamheden. 

Werkzaamheden station Tilburg Universiteit

Op station Universiteit worden de perrons aangepast. Er komt meer ruimte en nieuw meubilair voor reizigers. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan het spoor, zoals de aanpassing van bovenleidingen en seinen en wissels. 

Renovatie en verbouwing stationsgebied 

Sinds 2013 wordt er gewerkt om Tilburg goed bereikbaar te houden per spoor. Met de bouw van het vierde perron nadert het einde van de grootschalige vernieuwing van het stationsgebied. In 2015 werd het monumentale ‘kroepoekdak’ opgeknapt en kreeg het station een nieuwe onderdoorgang die de Spoorzone met het centrum verbind. De bushalte en de openbare ruimte werden vernieuwd en vorig jaar zijn er twee nieuwe fietsenstallingen in gebruik genomen. 

Meer informatie 

Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden voor ProRail uit.

Welkom op het Coming out event

Wie bij het Coming out event wil zijn, kan zich aanmelden via een e-mail naar inclusie@tilburg.nl

Adres: Cinecitta, Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg.

Programma

19.00 uur Inloop, met optreden van Lance Priester van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
19.30 uur Welkom door gespreksleider Bram Peters van BURO JIJ
19.40 uur Esmah Lahlah, wethouder Emancipatie, Diversiteit en Inclusie 
19.50 uur Jantine Schuit, Vice Rector Magnificus van Tilburg University 
20.00 uur Video met toelichting op recente vlag
20.15 uur Leerling van een GSA school
20.30 uur Het verhaal van een moeder
20.45 uur Dialoog over inclusie met alle aanwezigen
21.10 uur Optreden zanger / rapper Jip Hoogenboom
21.15 uur Informeel napraten
22.15 uur Afsluiting

Het hele jaar door

In Tilburg mogen we zijn zoals we ons voelen. En dat laten we zien, het hele jaar door. Iedereen kent natuurlijk Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis. En in het centrum loop je over het Tilburgs Regenboogpad. Op steeds meer scholen zien we groepen scholieren die vinden dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen. Dat noemen we Gender Sexuality Alliances. Tilburg heeft zelfs een LHBTIQ+ monument. Daarnaast laten instellingen en bedrijven de Regenboogvlag wapperen en besteden ze steeds meer aandacht aan seksuele en genderdiversiteit. 

Inclusieve stad

“De energie om een échte inclusieve stad van Tilburg te maken is er volop. En dat blijft nodig. Ook in deze tijd zijn er geluiden die tornen aan het recht om jezelf te kunnen zijn. En nog steeds heeft de LHBTIQ+ gemeenschap te veel te kampen met bedreiging en geweld. Daarom viert de gemeente Tilburg Coming Out Dag met een event, in samenwerking met een aantal regenboogorganisaties uit Tilburg. Het belooft een mooie, inspirerende bijeenkomst te worden. Wij nodigen je van harte uit om daar bij aanwezig te zijn”, aldus Esmah Lahlah, wethouder Inclusie. 

Aanmelden

Wie op 11 oktober aanwezig wil zijn bij het Coming out event, kan zich aanmelden via een e-mail naar inclusie@tilburg.nl. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan krijgen de personen die zich het eerst hebben aangemeld voorrang.

Beleef de Global Goals tijdens de Ten Miles

Onder het motto ‘a run to 17 Global Goals’ biedt de boulevard diverse inspirerende belevingen voor inwoners en bezoekers, van jong tot oud.

17 Global Goals

Wereldwijd wordt gewerkt aan 17 zogenoemde Global Goals: doelen om de wereld eerlijker en duurzamer te maken. Denk hierbij aan doelen als betaalbare, duurzame energie en een beter klimaat. Maar ook aan het voorkomen van armoede en een goede gezondheid voor iedereen. In Tilburg zetten sociaal-maatschappelijke en mondiale organisaties, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente zich hiervoor in. Samen vormen zij Tilburg4GlobalGoals. Zij zijn sinds 2018 sponsor van de CZ Tilburg Ten Miles. Onder het motto a run to 17 Global Goals vragen zij dit jaar aandacht voor alle doelen. Zo dragen alle TTM-lopers het logo van Tilburg4GlobalGoals. Op de route van de 10 Engelse Miles (EM) staan luchtbogen met de Global Goals en de Tilburgse organisaties die erbij betrokken zijn. Na het verlaten van het finish-vak komen de lopers direct op de Boulevard.

Samen meer voor elkaar

Wethouder Marcelle Hendrickx van mondiale bewustwording: “Het is mooi dat zoveel Tilburgse organisaties de Global Goals een warm hart toedragen en onze inwoners op deze manier hierbij betrekken. Samen laten we zien dat onze stad onderdeel van de wereld is en dat wat wij doen, effect heeft op de wereld. Maar ook dat de wereld in het hart van Tilburg zit en dat we alleen samen meer voor elkaar krijgen voor een betere wereld.”

Volop inspiratie

Op de boulevard is van alles te zien, te doen en te beleven. Van een duurzame stad van lego, ontdek- en bouwactiviteiten voor kinderen tot ervaringen met VR-brillen, muziek en gesprekken. Van een vogeltjesrace en goal schieten, tot een wandelend dagboek waar iedereen dromen en wensen voor een betere wereld in kan schrijven. Ook kunnen bezoekers en deelnemers op de foto in een tweedehands trouwjurk, gratis struinen in een berg tweedehandskleren of kleine beestjes bestuderen en insectenhotels maken. De boulevard is open van 10 tot 16.30 uur en loopt van het Johan Stekelenburgplein, de voorkant van de Lochal en restaurant RAW langs de Spoordijk en de parkeerplaats. De Boulevard wordt meegefinancierd door de Europese Unie.

Meer informatie op de site van de Tilburg Ten Miles en op de Facebook- en Instagrampagina van Tilburg4globalgoals.

College legt voorstel campusprofiel Wijkevoort voor aan raad

Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen.

Diversiteit aan bedrijven

Op Wijkevoort gaan de kennissector en de industriële sector samenwerken en wordt ruimte gemaakt voor een diversiteit aan bedrijven, van groot tot klein, van startend tot volwassen. Bedrijven gaan hier gezamenlijk innoveren, ondernemen en opleiden. Ze worden uitgedaagd en gefaciliteerd om productieprocessen waarbij dingen worden gemaakt en geassembleerd te digitaliseren, circulair te maken en te verduurzamen. Zo ontstaat een nieuwe economie met innovatieve producten en diensten die het economische profiel van Tilburg versterkt. De industriële sector kan zich verder ontwikkelen, bedrijven groeien, mensen worden opgeleid en vinden er een baan van de toekomst.

Digitalisering tastbaar maken

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020 vast, inclusief het Exploitatieplan Wijkevoort en de ontwikkelleidraad. Onderdeel van deze besluitvorming was de opdracht aan het college om het campusconcept verder uit te werken met het profiel ‘Smartvoort’ waarbij studenten en werknemers opgeleid worden voor de (digitale) banen van de toekomst. Ook de rol van de gemeente wilde de raad verder uitgewerkt zien. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en andere stakeholders om te verkennen of een innovatiecampus de economie van Tilburg kan versterken en welk profiel als kansrijk wordt gezien. Het profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’ is het resultaat hiervan. 

Wijkevoort wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek, die ook het MKB in de regio uitdaagt en faciliteert in toekomstbestendig ondernemen. Wethouder Van der Pol: “Wijkevoort als campus is een katalysator voor innovatie, circulaire economie, kennisdeling en talentontwikkeling. In samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen kunnen we werknemers verder opleiden en aan de regio te binden. Daardoor zal Wijkevoort een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Tilburg en een vliegwiel vormen voor de revitalisatie van bedrijventerreinen elders in de stad en regio.”

Op 14 november a.s. bespreekt de gemeenteraad het voorstel en nemen ze hierover een besluit. Bij groen licht wil het college het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitwerken. Mocht de ontwikkelleidraad aangescherpt moeten worden door het campusprofiel , dan volgt er uiterlijk komend voorjaar hierover een raadsvoorstel. Rond die tijd is er mogelijk ook al een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan. In afwachting van die uitspraak ligt de fysieke ontwikkeling van Wijkevoort stil. 

Aanjager

De ervaring leert dat voor een succesvolle realisatie van een campusontwikkeling centrale sturing en regie nodig is om de voortgang en kwaliteit te borgen. De gemeente Tilburg ziet voor zichzelf een rol als aanjager om samen met koplopers in het onderwijs- en ondernemersveld het campusprofiel verder uit te werken. Voor de uitvoering wil de gemeente een campus-ontwikkelorganisatie (COO) oprichten. Deze organisatie stimuleert en bewaakt de kwaliteit van de campus door te blijven sturen op het totaal, in plaats van losse individuele belangen. De COO bepaalt welke investeringen en activiteiten worden ondernomen ten gunste van het collectief. Bijvoorbeeld voor een gezamenlijk energiebedrijf, gedeelde technische faciliteiten, maar een gezamenlijk campusgebouw of de realisatie en het beheer van een aangename groene inrichting van de campus. 

Erfpacht

Ook stelt het college de raad voor om de grond aan toekomstige bedrijven uit te geven in een erfpachtconstructie. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van de raad om erfpacht als ondergrens te nemen. Erfpacht is de enige wijze van gronduitgifte waarbij de gemeente op de lange termijn regie houdt op wat er met deze gronden gebeurt. Toekomstige bedrijven kunnen daarbij hun eigen vastgoed ontwikkelen binnen de vastgestelde kwaliteitskaders in de ontwikkelleidraad. Zij worden ‘eigenaar’ van de gebouwen op de grond waarover zij erfpacht betalen. De COO wordt erfpachter van de gronden en geeft deze uit aan de toekomstige bedrijven. 

Straten dicht voor de Ten Miles

Er zijn tienduizend deelnemers aan de Tilburg Ten Miles en naar verwachting komen er enkele tienduizenden bezoekers kijken. Diverse straten zullen korte of langere tijd afgesloten zijn. Ook wordt op enkele plaatsen het eenrichtingsverkeer gewijzigd. Op zaterdag 24 september is het evenement tussen 8.30 en 15 uur. Op zondag 25 september tussen 10.15 en 16.30 uur. Daarvoor en daarna blijven enkele wegen ook afgesloten voor de opbouw, en het opruimen. Op de site tilburgtenmiles.nl staat welke straten afgesloten zijn.

Zilveren Erepenning voor Toon de Kroon en Frank Ficheroux

Burgemeester Weterings reikte de erepenningen uit tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de vereniging op Sportpark Bijstervelden.

Frank Ficheroux en Toon de Kroon vervullen respectievelijk 32 en 28 jaar bestuursfuncties bij Sc ’t Zand. Mede door hun inspanningen heeft de vereniging een flinke groei door kunnen maken en is de vereniging financieel gezond. Met hun jarenlange vrijwillige inzet hebben Ficheroux en De Kroon zich in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor de stad.

Frank Ficheroux is sinds 1990 penningmeester van een van de grootste amateurverenigingen van Tilburg en verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging en de Stichting Beheer Sc ’t Zand (opstallen, materialen en exploitatie clubhuis). Uit verslagen van de kascommissies blijkt dat de heer Ficheroux zijn functie op adequate wijze heeft uitgevoerd. Hierdoor is Sc ’t Zand een financieel gezonde organisatie en heeft ze kunnen investeren in opleidingen voor de trainers. Alle selectieteams hebben gediplomeerde trainers en spelen op een hoog niveau. Daarnaast was het door de financiële situatie mogelijk om het clubhuis te renoveren en de kleedkamers uit te breiden.

Toon de Kroon begint in 1992 als bestuurslid Technische Zaken om vervolgens in 1994 voorzitter van Sc ’t Zand te worden. Deze functie vervult hij nog steeds. In deze rol geeft hij leiding aan het bestuur en houdt hij toezicht op het verenigingsleven. De heer De Kroon is een enthousiaste verbinder en geeft het belang van de vereniging altijd prioriteit. Hij treedt op als woordvoerder van de vereniging en heeft onder andere de onderhandelingen gevoerd met gemeente Tilburg over de ontwikkeling van Sportpark Bijstervelden. Onder zijn leiding is Sc ’t Zand een belangrijke vereniging in de Reeshof en Tilburg geworden en biedt het de mogelijkheid aan jong en oud om op zowel recreatief als competatief hoog niveau te voetballen. Door het hoge niveau van (jeugd) selectie elftallen komen tegenstanders uit het hele land naar Tilburg om competitiewedstrijden te spelen.

Nieuw asfalt in delen van Noord

Het werken in fases (9) wordt gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Iedere fase duurt ongeveer een week. Op de pagina Asfalt Noord op deze site staat de precieze planning en staan de omleidingen.

Tijdens het werk is het deel van de weg waar gewerkt wordt, afgesloten. Er is een omleiding voor de auto’s en fietsen. Op de Heikantlaan blijven de rijbanen aan de kant waar niet gewerkt open. Ook de woningen in directe omgeving blijven bereikbaar.

Vrijdag klaar

Aannemer Heijmans streeft ernaar dat de werkzaamheden per fase op vrijdag klaar zijn. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden of het weer niet mogelijk zijn dan wordt er ook in de avonduren of eventueel in het weekend gewerkt. Als dat het geval is, informeert Heijmans de aanwonenden hierover.

Mogelijke overlast

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen omwonenden enige overlast hebben, zoals geluidsoverlast op sommige momenten van de grote machines die het werk doen. Uiteraard probeert de aannemer dit tot een minimum te beperken.