Vuurwerkshows gaan niet door

De risico’s dat er iets misgaat zijn groot tijdens deze jaarwisseling. Daarom worden de vuurwerkvrije zones in stand gehouden. Daar mag geen vuurwerk afgestoken worden.

Het KNMI voorspelt voor vanavond en de komende nacht slecht weer met af en toe harde windstoten. Deze weersomstandigheden betekenen dat de professionele vuurwerkshows in de Piushaven en in het Reeshofpark mogelijk niet veilig georganiseerd kunnen worden. Daarom heeft de burgemeester besloten dat de vuurwerkshows vanavond en om middernacht niet doorgaan. 

Teleurstelling maar noodzakelijk

“Een teleurstelling maar noodzakelijk”, aldus burgemeester Weterings bij zijn besluit op het afgelasten van de vuurwerkshows in de Piushaven en het Reeshofpark. “De professionele vuurwerkshows zijn een stap naar een vuurwerkvrij Tilburg. Een stap die we in Tilburg graag willen zetten. Maar vanzelfsprekend gaat veiligheid boven alles. De veiligheid van de bezoekers én de veiligheid van al die mensen die de shows mogelijk zouden maken. Vanwege de voorspelde windvlagen roep ik Tilburgers op om nog meer dan anders voorzichtig te zijn met het afsteken van vuurwerk. Houd de omstanders en de windrichting in de straat in de gaten. De risico’s dat er iets misgaat zijn groot tijdens deze onstuimige jaarwisseling. Daarom houd ik de vuurwerkvrije zones ook in stand.”

Proef met sorteren afval bij milieustraat Albion

De medewerkers van de milieustraat, La Poubelle en Prospects at Work zorgen dat de (onderdelen van) producten weer een nieuw leven krijgen.  

Wat is circulair?

Circulair betekent dat we nieuwe producten maken van oude producten en daarbij geen afval overhouden. Je gebruikt de grondstoffen dus steeds weer opnieuw. Hergebruik is goed voor het milieu, omdat we dan niet steeds grondstoffen uit de aarde halen.

Hoe werkt het voortaan bij de milieustraat Albion?

 • Je maakt net als anders een afspraak voor je bezoek aan de milieustraat. 
 • Je komt met je QR-code en geldige milieupas naar de milieustraat.
 • Voordat je bij de slagboom komt, kijkt een medewerker of je spullen brengt die geschikt zijn voor hergebruik of recycling. Als dat zo is word je met je auto naar de  hal begeleid waar medewerkers helpen bij het scheiden en innemen van de goederen.
 • Deze spullen/goederen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Bijvoorbeeld door ze ter verkopen in de kringloopwinkel. Ook kan het zijn dat spullen uit elkaar gehaald worden in diverse onderdelen, die dan ook weer hergebruikt worden. Ook worden spullen gerepareerd voor hergebruik.
 • Als hier al jouw spullen al worden ingenomen, kun je weer vertrekken zonder dat je op de milieustraat bent geweest. Je gebruikt dus geen “bezoektik” op je milieustraatpas én je levert een positieve bijdrage aan het milieu. 
 • Blijven er toch nog zaken over voor de milieustraat, dan word je doorgestuurd naar de milieustraat waar je met je gemaakte afspraak en milieupas meteen terecht kunt.  

Ook op de milieustraat is het scheiden van de diverse afvalstromen van groot belang. Het doel is immers zo weinig mogelijk restafval, schone afvalstromen voor zoveel mogelijk recycling en zo laag mogelijke kosten voor inwoners. 

Subsidie klimaatbestendig Tilburg verlengd

Inwoners, bedrijven, instellingen, ontwikkelaars, corporaties en onderwijsinstellingen kunnen een beroep doen op deze subsidie. Het gaat dan om bijvoorbeeld de aanleg van een groen dak of groene gevel, het vervangen van tegels voor groen en zorgen voor waterberging en infiltratie in de tuin, zodat het regenwater in de bodem kan zakken.

Wat verandert er?

Er veranderen twee belangrijke dingen. Ten eerste is er nu een aparte regeling voor inwoners en een voor bedrijven, instellingen, ontwikkelaars, VVE’s, corporaties en onderwijsinstellingen (behalve basisscholen). Daardoor is de regeling makkelijker te begrijpen en te gebruiken. Ten tweede vervalt de eerdere regel, dat je meer subsidie krijgt als je meer maatregelen neemt. Je krijgt nu voor iedere maatregel vaste bedragen. Dat maakt het overzichtelijker. 

Kijk op de pagina Subsidie Klimaatbestendig Tilburg voor alle informatie en voor het aanvragen van de subsidie.

Subsidie is een succes

De subsidieregeling was de afgelopen jaren een succes. In twee jaar tijd is met behulp van de subsidieregeling Klimaatbestendig Tilburg ruim 15.000 m² vergroend. Er werden groene daken en groene gevels aangelegd en tuinen ontsteend. Daarnaast is gezorgd voor het vasthouden van ruim 291 m³ regenwater met behulp van waterbergingen, wadi’s en infiltratiesystemen. De nieuwe regeling biedt nog meer kansen door de toegankelijkere opzet en een uitbreiding van de mogelijke maatregelen. Hierdoor kunnen nog meer inwoners, bedrijven en instellingen aan de slag om samen te werken aan een klimaatbestendig Tilburg.

Iedere stap telt

Het klimaat verandert. We merken het steeds vaker door langere periodes met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige regenbuien waardoor de straten vollopen. Meer groen en minder tegels helpt. Groen werkt verkoelend en geeft schaduw, terwijl stenen juist extra opwarmen. Door meer groen kan regenwater beter wegstromen en opgevangen worden voor de droge periodes. De gemeente werkt eraan om de stad aan te passen door het aanleggen van blauwe aders, een grootschalige wateropvang in Pauwels, door meer groen aan te leggen in de (binnen)stad en in de wijken. De gemeente werkt samen met inwoners en ondernemers. Zo’n 70% grond in onze gemeente is van inwoners en ondernemers. Dat zijn bijvoorbeeld voor- en achtertuinen van mensen. Deze zijn voor een groot deel versteend. Iedere groene stap die een inwoner zet, helpt. Zo werken we samen aan een stad en aan dorpen, waar het ook in de toekomst prettig en veilig is om te leven.

Belangrijke vervolgstap herbestemming Huize Vincentius

Bas van der Pol, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling: “Deze transformatie zorgt voor het behoud van dit prachtige gebouw dat al een eeuw sfeerbepalend is voor Udenhout. Het behouden van dit belangrijke cultureel erfgoed is echt een gezamenlijke ambitie. Vooral voor de vele toekomstige bewoners die hier na de renovatie en nieuwbouw weer een fijne woonplek gaan vinden. De ontwikkelende partijen hebben hiermee een complexe puzzel weten te leggen. Want herontwikkeling van een rijksmonument brengt altijd bijzondere uitdagingen met zich mee. Ik ben erg blij met deze mooie stap, voor onze gemeente en uiteraard vooral voor de bewoners van Udenhout”.   

Boudewijn de Bont, directievoorzitter Nico de Bont: “Dit prachtige gebouw is lang gesloten geweest voor het dorp, maar maakt er straks integraal deel van uit. Liefhebbers van een groene omgeving kunnen straks kiezen uit een breed palet aan grondgebonden woningen en appartementen. Monumentaal wonen, tussen dorp en duinen. De restauratie gebeurt met veel respect voor de geschiedenis van het gebouw en omgeving.”  

Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi: “De woningnood is onverminderd hoog in Nederland; ook in deze regio. Herbestemming van gebouwen draagt bij aan de oplossing: in de bestaande leegstaande Nederlandse voorraad kunnen we veel woningen realiseren. Dat vergt alleen doorzettingsvermogen en een lange adem van partijen als BOEi en Nico de Bont, en in dit geval de Gemeente Tilburg.”

Huize Vincentius werd in 1927 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en deed oorspronkelijk dienst als meisjesinternaat. In het centrale entreegebouw van het Rijksmonument komen 28 appartementen, inclusief een aantal luxe penthouses. De twee symmetrische (zij)vleugels aan het centrale entreegebouw worden omgebouwd tot 13 grondgebonden woningen. Naast het entreegebouw komen twee nieuwe, vrijstaande gebouwen met zowel (sociale) huur als koopappartementen. 

De monumentale watertoren boven het centrale entreegebouw is inmiddels omgevormd tot een faunatoren voor de aanwezige vleermuissoorten, gierzwaluwen, uilensoorten en diverse insecten. Ook is een plan opgesteld voor de bomen rondom het terrein. De 135 parkeerplaatsen voor de bewoners en hun bezoekers komen geheel op eigen terrein. Het benodigde bestemmingsplan ligt van 2 januari tot en met 13 februari 2023 ter inzage via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Nog vóór de zomer wordt het plan besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. 

Prestatieafspraken Convenant Wonen vastgelegd

Het doel is daarnaast om de leefbaarheid in kwetsbare buurten en wijken met veel woningcorporatiebezit te verbeteren en voldoende passende woonvormen te realiseren voor aandachtsgroepen en ouderen op daarvoor geschikte plekken. Hierbij sluiten we aan bij de afspraken en acties uit het programma ‘Een thuis voor iedereen’. De samenwerking met zorg- en welzijnspartners zetten we voort en regionaal werken we aan een woonzorgvisie. 

De prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt door de gemeente, de woningcorporaties (TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg) en de huurdersbelangenorganisatie (SBO Tilburg). Ze zijn een uitwerking van het convenant wonen en de woonagenda voor het jaar 2023.  Hierin zijn ook de relevante zaken uit het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ meegenomen. De prestatieafspraken worden aan de minister toegezonden.

Samen aan de lat

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen) is blij met de gemaakte afspraken: “De prestatieafspraken geven aan hoe de Tilburgse woningcorporaties in 2023 bijdragen aan gemeentelijk woonbeleid en wat zij daarbij van de gemeente verwachten. Het realiseren van de bestuurlijke doelen en afspraken uit het convenant wonen en de woonagenda kunnen we immers niet alleen. Daar zijn de woningcorporaties zeer belangrijke partners in. Het is dan ook fijn om te zien dat zij samen met ons en de huurdersbelangenorganisatie de verantwoordelijkheid nemen voor de Tilburgse opgaven op het gebied van leefbaarheid, aantrekkelijkheid, bestaanszekerheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid.”

1.500 huurwoningen erbij

In het convenant Wonen is afgesproken dat de woningcorporaties aan het eind van de convenantperiode, in 2025, tenminste 1.500 woningen hebben toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenstelling van de voorraad in huurprijsklassen. In totaal zijn er 62 afspraken gemaakt, over thema’s die bijzondere aandacht en inzet vragen in 2023, jaarlijks terugkerende afspraken en afspraken die andere afspraken in de stad ondersteunen. 

Op het gebied van duurzaamheid spelen veel ontwikkelingen. Vanwege de huidige situatie van stijgende energieprijzen en daarmee woonlasten van huishoudens is het belangrijk om voortvarend met verduurzaming aan de slag te gaan. De landelijke prestatieafspraken zijn in onze Tilburgse afspraken verwerkt. Voor de nieuwbouw maken we een afspraak over hoe we samen omgaan met de gemeentelijke ambities energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief. 

Greenpee urinoir in de Besterd

Het gaat om een experiment van 1 jaar om het wildplassen in deze buurt tegen te gaan. Na een jaar wordt gekeken of het wildplassen in de buurt verminderd is. Borden wijzen de plassers naar de plek van de Greenpee.

Hennepvezels

In de bak zitten hennepvezels. Die zorgen dat het minder stinkt. En de vezels mengen zich met de urine. De compost die daaruit ontstaat, wordt gebruikt als mest. In urine zit fosfaat, een belangrijk stof voor planten. Door in de Greenpee te plassen helpen inwoners dus mee aan een beter milieu. De bak kan 300 plasbeurten aan. Uiteraard wordt hij regelmatig geleegd.

Wildplassen

De Greenpee is in de Besterd geplaatst omdat er vanuit de buurt veel klachten komen over wildplassen. Met de Greenpee hebben plassers een plek om hun blaas op de juiste plek te legen en daar geen muur of een andere plek voor te gebruiken.

Het gaat om een experiment van 1 jaar om het wildplassen in deze buurt tegen te gaan. Na een jaar wordt gekeken of het wildplassen in de buurt verminderd is. Borden wijzen de plassers naar de plek van de Greenpee.

Hennepvezels

In de bak zitten hennepvezels. Die zorgen dat het minder stinkt. En de vezels mengen zich met de urine. De compost die daaruit ontstaat, wordt gebruikt als mest. In urine zit fosfaat, een belangrijk stof voor planten. Door in de Greenpee te plassen helpen inwoners dus mee aan een beter milieu. De bak kan 300 plasbeurten aan. Uiteraard wordt hij regelmatig geleegd.

Wildplassen

De Greenpee is in de Besterd geplaatst omdat er vanuit de buurt veel klachten komen over wildplassen. Met de Greenpee hebben plassers een plek om hun blaas op de juiste plek te legen en daar geen muur of een andere plek voor te gebruiken.

Kom op de fiets naar het centrum

Sommige stallingen hebben aangepaste opengingstijden in de periode van 22 december t/m 2 januari. De meeste zijn dicht op 1e kerstdag en op nieuwjaarsdag. Fietsers kunnen wel terecht in de stalling Heuvel. Die is 24 uur per dag open. Meer info over de openingstijden op de pagina Fiets in Tilburg op deze site.

Steun het goede doel

Inwoners die in december met de fiets naar het centrum komen en hem stallen in een van de fietsenstallingen, zamelen geld in voor 2 goede doelen: de voedselbank en de Quiet. De gemeente geeft de hele maand december een bedrag per gestalde fiets aan een goed doel. 

Opladen

Bij stalling Heuvel en Pieter Vreedeplein kunnen elektrische fietsen worden opgeladen. Bij veel stallingen is een fietspomp beschikbaar. Op vertoon van je legitimatiebewijs kun je in de binnenstad na het stallen van een fiets gratis een buggy lenen (indien voorradig).

Met de bakfiets of de scooter naar de stad? Parkeer in de tijdelijke stalling op het pleintje naast de Concertzaal.

Compensatie energiekosten voor verenigingen en organisaties

Verenigingen en organisaties kunnen de subsidie aanvragen op de pagina ‘Subsidie Energiecompensatie’ op deze site. Nu kan dat nog niet. De gemeente informeert de verenigingen en organisaties zodra het kan.

Impact

Tilburgse verenigingen en maatschappelijke organisaties merken de gevolgen van de hoge energieprijzen. Een deel heeft moeite met het betalen van de energierekeningen. Uit een inventarisatie van de gemeente bij Tilburgse sportverenigingen in oktober 2022, blijkt dat 6 op de 10 sportverenigingen in meer of mindere mate in financiële problemen komen door de hoge tarieven.

Gezondheid inwoners

“De stijgende energiekosten kunnen ervoor zorgen dat organisaties zich genoodzaakt voelen om de contributie meer te verhogen dan wenselijk is of een beperkter aanbod aan activiteiten te bieden. Dat is niet de bedoeling. We willen dat onze verenigingen en maatschappelijke instellingen zich kunnen blijven inzetten voor de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze stad en samenleving en moeten voor iedereen toegankelijk blijven”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving): “Met deze energiecompensatie voorkomen we dat organisaties drastische maatregelen nemen. Maar daarmee hebben we het probleem van stijgende energiekosten naar de toekomst natuurlijk nog niet voldoende opgelost. Onze verenigingen en instellingen moeten echt nog meer energiebesparende maatregelen gaan nemen om hun energierekening structureel te verlagen.”

Energiebesparing en noodfonds

Energiebesparing is een goed middel om de energiekosten laag te houden. De gemeente wijst organisaties daarop. De gemeente kijkt ook hoe ze organisaties kunnen helpen met energieadvies, zodat ze inzicht krijgen welke maatregelen zij kunnen treffen en wat er voor ze mogelijk is aan (subsidie)regelingen.

Criteria energiecompensatie

De energiecompensatie is er voor gedupeerde (sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis in de gemeente Tilburg. Zij kunnen subsidie aanvragen als zij aan de volgende criteria voldoen:

 • De organisatie moet een eigen energieaansluiting hebben;
 • Eventuele andere ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk moeten eerst benut zijn of worden;
 • De organisatie heeft al gestuurd op het beperken van de energiekosten;
 • De organisatie raakt in financiële problemen door de gestegen energiekosten, of deze problemen dreigen, waardoor het voortbestaan onzeker wordt.

Energiecompensatie voor verenigingen en organisaties

Verenigingen en organisaties kunnen de subsidie aanvragen op de pagina ‘Subsidie Energiecompensatie’ op deze site. Nu kan dat nog niet. De gemeente informeert de verenigingen en organisaties zodra het kan.

Impact

Tilburgse verenigingen en maatschappelijke organisaties merken de gevolgen van de hoge energieprijzen. Een deel heeft moeite met het betalen van de energierekeningen. Uit een inventarisatie van de gemeente bij Tilburgse sportverenigingen in oktober 2022, blijkt dat 6 op de 10 sportverenigingen in meer of mindere mate in financiële problemen komen door de hoge tarieven.

Gezondheid inwoners

“De stijgende energiekosten kunnen ervoor zorgen dat organisaties zich genoodzaakt voelen om de contributie meer te verhogen dan wenselijk is of een beperkter aanbod aan activiteiten te bieden. Dat is niet de bedoeling. We willen dat onze verenigingen en maatschappelijke instellingen zich kunnen blijven inzetten voor de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid van onze stad en dorpen. Ze zijn van onschatbare waarde voor onze stad en samenleving en moeten voor iedereen toegankelijk blijven”, aldus wethouder Yusuf Çelik (Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving): “Met deze energiecompensatie voorkomen we dat organisaties drastische maatregelen nemen. Maar daarmee hebben we het probleem van stijgende energiekosten naar de toekomst natuurlijk nog niet voldoende opgelost. Onze verenigingen en instellingen moeten echt nog meer energiebesparende maatregelen gaan nemen om hun energierekening structureel te verlagen.”

Energiebesparing en noodfonds

Energiebesparing is een goed middel om de energiekosten laag te houden. De gemeente wijst organisaties daarop. De gemeente kijkt ook hoe ze organisaties kunnen helpen met energieadvies, zodat ze inzicht krijgen welke maatregelen zij kunnen treffen en wat er voor ze mogelijk is aan (subsidie)regelingen.

Criteria energiecompensatie

De energiecompensatie is er voor gedupeerde (sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op niet commerciële basis in de gemeente Tilburg. Zij kunnen subsidie aanvragen als zij aan de volgende criteria voldoen:

 • De organisatie moet een eigen energieaansluiting hebben;
 • Eventuele andere ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk moeten eerst benut zijn of worden;
 • De organisatie heeft al gestuurd op het beperken van de energiekosten;
 • De organisatie raakt in financiële problemen door de gestegen energiekosten, of deze problemen dreigen, waardoor het voortbestaan onzeker wordt.