MindLabs in de Spoorzone opgeleverd

Het gebouw biedt allerlei mogelijkheden voor ontmoeting, inspiratie en onderzoek. De omgeving draagt bij aan een levendig ecosysteem, waarin partners samenwerken aan innovatie.

MindLabs is gebouwd op de plek van de voormalige Hal 70. Deze oude spoorhal is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw naar een ontwerp van Ector Hoogstad Architecten. De stalen spanten van Hal 70 zijn opnieuw gebruikt in het nieuwe gebouw. De bouw startte in augustus 2019 en is gedaan door Ballast Nedam Zuid en BINX Smartility. De openbare ruimte moet nog worden ingericht.

De bewoners

Eigenaren van het gebouw zijn de gemeente Tilburg en Fontys Hogeschool, die hier Fontys Journalistiek en een deel van Fontys ICT gaat huisvesten. Andere MindLabs-partners huren een deel van het pand. Grotere huurders zijn onder andere DPG Media, Onderwijsgroep Tilburg, Tilburg University en Uitgeverij Zwijsen.

Ingebruikname

De eerste huurders zijn ROC Tilburg en Fontys, zij nemen komende week hun intrek. De komende maanden volgen anderen. Als het gebouw volledig is afgewerkt en vol in bedrijf is volgt er een officiële feestelijke opening om te vieren dat het gebouw klaar is.

Gebied langs Ringbaan Zuid wordt Ringpark Zuid

Begin 2024 nemen gemeente en TBV Wonen de nodige definitieve besluiten over de ontwikkeling van het park en de huidige flats. De herinrichting zelf start in 2025 en duurt naar verwachting tot 2040. Het toekomstige Ringpark Zuid wordt een groene omgeving met ruimte om te recreëren, te wonen en elkaar te ontmoeten. Er komt een stadspark waar gedacht wordt aan o.a. een pluktuin en een boomgaard. De nieuwe woningen worden aangesloten op het vijfde generatie warmtenet dat warme en koude energie in buffers opslaat voor later gebruik.

Voorgeschiedenis

In 2020 startte TBV Wonen met een eerste analyse van de woningen in het gebied. De 10 portiekflats uit de jaren vijftig en de voormalige aanleunwoningen van Koningsvoorde zijn verouderd. Zo ontbreken er liften, is het gehorig en zijn de gebouwen slecht geïsoleerd. In 2021 haakte de gemeente aan met de wens om woningen bij te bouwen en de omgeving groener te maken. Datzelfde jaar startte een traject waarbij samen met buurtbewoners en wijkpartners werd gewerkt aan een plan. Dit plan heet het Koersdocument Ringpark Zuid en werd afgelopen dinsdag door het college vastgesteld.

Uit onderzoek blijkt dat bewoners zich thuis voelen in de buurt, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden om te verhuizen naar een grotere woning. Om aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen willen TBV Wonen en de gemeente Tilburg zorgen voor extra woningen. Er is ook behoefte aan grotere en betaalbare appartementen (sociale huur), zodat bewoners bijvoorbeeld na gezinsuitbreiding in de buurt kunnen blijven wonen. 

Bewoners hebben meegedacht in de Meedenkgroep. Deze groep heeft wensen en ideeën ingebracht, die worden meegenomen in de plannen. Op 31 januari en 2 februari organiseert TBV Wonen 6 bijeenkomsten om alle bewoners over de mogelijke sloop en renovatie te informeren en vragen te beantwoorden. 

Vervolgstappen

In 2023 gaan de gemeente en TBV Wonen samen met de Meedenkgroep, wijkpartners en bewoners de plannen verder uitwerken. Er komen plannen voor deelgebied Oost (Edisonlaan), deelgebied Midden (Koningsvoorde) en deelgebied West (Generaal Smutslaan). In deze deelplannen wordt beschreven hoe het gebied heringericht gaat worden, welke verblijfskwaliteit het krijgt, maar ook welke woningen gesloopt dan wel gerenoveerd zullen worden en waar de nieuwe appartementengebouwen moeten komen. Eind 2023 neemt de gemeente hierover een definitief besluit. Als sloop aan de orde is neemt TBV Wonen halverwege 2024 de noodzakelijke sloopbesluiten.

Wel is al duidelijk dat in 2024/2025 de oudere gebouwen naast Koningsvoorde als eerste worden gesloopt. Deze woningen worden nu tijdelijk bewoond. Hier komt vervolgens nieuwbouw, waarmee een schuifplan wordt gestart, zodat bewoners tijdens de werkzaamheden in het gebied kunnen blijven wonen.

Onderzoek mogelijkheden voor grote zaal Berkel-Enschot

De 3 partijen gaan op zoek naar andere mogelijkheden. Cultureel centrum De Schalm gebruikt nu de kerkzaal van Ons Koningsoord voor activiteiten, maar de mogelijkheden van deze ruimte blijken beperkt. Er zijn onoplosbare problemen met het geluid. Ook de toegankelijkheid is niet optimaal en de combinatie van de kerkzaal en de bibliotheek blijkt in de praktijk lastig. De conclusie in augustus 2018 was dat er behoefte is aan een aparte grote zaal.

Nieuw gebouw

Ontwikkelaar Roozen van Hoppe zou naast het kloostercomplex Ons Koningsoord een nieuw pand bouwen, op het terrein dat nu tijdelijk dienst doet als parkeerterrein. Daar zou een zaal komen die geschikt is als theaterzaal, presentatieruimte, bridgezaal en feestzaal. De helft van de tijd te gebruiken door cultureel centrum De Schalm voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten. De andere helft van de tijd zou eigenaar Roozen van Hoppe het benutten voor commercieel gebruik.

De plannen voor de zaal waren in een vergevorderd stadium. Voor meerdere problemen was een oplossing gevonden. Waaronder het vinden van voldoende parkeerruimte en hoe horeca toe te voegen was in het gebied. De gemeenteraad stelde subsidiee beschikbaar voor de huurkosten van de Schalm. Voor de zomer van 2022 leek het tekenen van een overeenkomst nabij.

Niet haalbaar

Roozen van Hoppe gaf onlangs aan dat de extreem gestegen bouwkosten ervoor zorgen dat het plan nu financieel niet haalbaar is. Het bouwen van een grote zaal betekent momenteel bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke bouwkosten, terwijl de verwachte opbrengsten voor Roozen van Hoppe waarschijnlijk achterblijven of zelfs afnemen. Roozen van Hoppe geeft aan dat het daarom op dit moment niet mogelijk is om de plannen door te zetten.

Onderzoek

De gemeente, Platform 533 en Roozen van Hoppe hebben nog steeds het plan om de grote zaal toch nog zo snel mogelijk te bouwen. Daarom blijft het college met partijen in gesprek om direct in te spelen op gewijzigde marktomstandigheden. Daarnaast wil het college een onderzoek doen naar andere mogelijkheden om de grote zaal alsnog te realiseren. Mogelijk is daar extra geld voor nodig. Hierover wordt dan in het najaar 2023 besloten bij de begroting.

Tilburgse sporters in schijnwerpers op Sportgala 

Het Tilburgs Sportgala is een jaarlijks terugkerend evenement waar wij onze topsporters en talenten kunnen huldigen. Tijdens het gala worden verschillende prijzen uitgereikt. Onder andere in de categorieën sportman, sportvrouw, de Brabants Dagblad sportploeg, TTM Jeugdstimuleringsprijs en de sportvrijwilligersprijs.

“Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen in Tilburg kan sporten en bewegen. Het is goed voor de gezondheid maar bevordert ook de sociale contacten van mensen. Daarnaast zetten topsporters uit Tilburg onze stad op de kaart. Een avond als deze laat zien hoeveel sportief talent er is in Tilburg. Met recht iets om trots op te zijn!”, aldus wethouder Maarten van Asten (Sport).

Kaartjes voor de avond zijn gratis te reserveren via de website tilburgssportgala.nl. Het gala is online te volgen via de kanalen van Sportintilburg.nl. 

Tilburg kiest weer voor onderhoud door Groen Xtra 

Het gebiedsgerichte onderhoudscontract (GOC) met groen Xtra (onderdeel van de Diamant-groep) werd getekend door verantwoordelijk wethouder Maarten van Asten (Beheer Openbare Ruimte) en wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling). 

Het contract gaat over de gebieden Tilburg Noord, Tilburg West en Tilburg Binnenstad en Oude stad. “Als gemeente hebben we een fijne leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers hoog in het vaandel staan. De komende jaren trekken we hier dan ook extra middelen voor uit, waarbij we als uitgangspunt de meldingen van onze inwoners hanteren. Waar ergeren mensen zich aan, waar hebben zij behoefte aan? Zo maken we met elkaar die schone en gezonde stad. Ik ben erg blij dat Groen Xtra daarin weer onze partner zal zijn”,  aldus wethouder Van Asten. 

Dubbel duurzaam samenwerken

Groen Xtra en de Diamant-groep zijn trots op deze nieuwe overeenkomst. Vooral op het feit dat het door twee wethouders wordt ondertekend. Maarten van Asten als verantwoordelijk wethouder voor de leefomgeving in Tilburg. En Esmah Lahlah als wethouder voor onder andere werk en arbeidsparticipatie. “Deze samenwerking is hiermee meer dan een overeenkomst om de leefomgeving schoon en groen te houden. Het betekent werkgelegenheid voor de ruim 300 mensen die werken bij Groen Xtra voor wie werk niet vanzelfsprekend is. Samen maken we er een circulaire samenwerking van, waar ook de ontwikkeling van mensen een belangrijke plek heeft. Daar zijn we heel trots op”, vertelt Rolph Dols, manager Werkcoöperatie bij de Diamant-groep. “Dat de gemeente haar leefomgeving opnieuw aan ons toevertrouwd, is daarbij ook een enorm compliment voor al onze medewerkers. Zij dragen dag in dag uit met enthousiasme en kunde zorg voor Tilburg. Dat doen ze goed en dat wordt met dit nieuwe contract bevestigd.”

Wethouder Esmah Lahlah is blij met de hernieuwde samenwerking tussen Groen Xtra en de gemeente Tilburg: “Via deze overeenkomst creëren we een win-win-win-win-situatie voor de Diamant-groep, de gemeente, de medewerkers van Groen Xtra, maar zeker ook voor onze inwoners. We maken gebruik van de enorme ervaring in en betrokkenheid van de medewerkers van Groen Xtra bij een schone, groene en  duurzame leefomgeving. Medewerkers die op deze manier alle ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen, om mee te doen, om erbij te horen en er toe te doen”.

Cadeau aan de stad

Om de samenwerking te vieren, geeft Groen Xtra de stad een groen en duurzaam cadeau. “We planten een populier in het Leijpark. Deze boomsoort staat symbool voor bescherming, flexibiliteit, veelzijdigheid, zekerheid en is bovendien goed geworteld. Precies zoals onze samenwerking”, besluit Karel van Remunt, manager Groen Xtra. De populier wordt binnenkort – samen met de wethouders – geplant.

Tilburgse wijkcentra krijgen Topprestatie badge

De badge geeft aan dat er een gezond aanbod aan eten en drinken te krijgen is in de Tilburgse wijkcentra. Bij de beoordeling van de locaties heeft JOGG zich gehouden aan de Richtlijn Eetomgeving van het Voedingscentrum. Dat de wijkcentra een Topprestatie badge in ontvangst mochten nemen, is uniek in Nederland. Met de certificering bieden we inwoners meer keuze om te werken aan een gezondere levensstijl.

Gezondere alternatieven

Tilburgse wijkcentra zijn steeds bewuster bezig met het aanbieden van gezond eten en drinken op de verschillende locaties. Marcelle Hendrickx, wethouder gezondheid “Ik vind het heel belangrijk dat we de keuzevrijheid en mogelijkheden om gezond te leven (en dus te eten) van mensen vergroten. Door gezondere alternatieven voor alle producten aan te bieden, inspireren we mensen en we faciliteren ze om daar goede keuzes in te maken.” 

Het assortiment is aangevuld met gezondere producten, die op prominente plekken staan. Zo is het voor de bezoeker makkelijker om een gezonde keuze te maken. Om water drinken te stimuleren, staan er kannen water op de bar. Hier mogen bezoekers vrij en onbeperkt van pakken. 

Vanzelfsprekende keuze

Vivian Coenen, manager Tilburgse wijkcentra: “Ik ben trots op onze Tilburgse wijkcentra die in 2020 als eerste en enige wijkcentra in Nederland zijn gecertificeerd. En dat ze nu deze vervolgstap naar een ‘Topprestatie Badge Gezonde Voeding’ hebben gezet. Ook zijn onze wijkcentra rookvrij sinds 2022. We blijven zo onze aandacht vestigen op het maken van bewustere en betere keuzes. En leveren daardoor een bijdrage aan gezondere levensstijl van onze Tilburgse wijkbewoners.” 

Hogere WOZ-waarde leidt tot lager tarief voor OZB

Bij stijgende WOZ-waarden (zoals nu) wordt het OZB-tarief verlaagd. Zo blijft de opbrengst ongeveer hetzelfde. Daarom leidt een hogere huizenprijs niet tot een net zo grote stijging van de onroerendezaakbelasting In Tilburg gaat het tarief naar 0,0719% (was in 2022: 0,0849%). Het gemiddelde bedrag dat inwoners moeten betalen, stijgt enkel met de inflatie.

Waardebepaling

Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de maanden rond de waardepeildatum. Deze datum ligt 1 jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarden voor 2023 is dat dus 1 januari 2022. We horen en lezen nu dat de huizenprijzen niet meer hard stijgen. En dat huizen langer te koop staan dan een aantal maanden terug. Echter, de WOZ-waarde loopt achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt.

Oververhit

Op de waardepeildatum 1 januari 2022 was de hypotheekrente nog laag en de woningmarkt erg oververhit. Dat betekent dat huizen (flink) boven de vraagprijs werden verkocht. Er waren toen nog geen hoge energieprijzen. En er was nog geen oorlog in Oekraïne. De invloed van deze ontwikkelingen ziet u dan ook nog niet terug in de WOZ-waarde voor belastingjaar 2023. Meer informatie op de pagina ‘Onroerendezaakbelasting’ op deze site.

Eenvoudig bezwaar maken

Bent u toch van mening dat de vastgestelde WOZ-waarde niet goed is? Maak dan eenvoudig zelf bezwaar op de pagina ‘Bezwaar gemeentelijke belastingen’ op deze website. Laat dit niet doen door een bedrijf. Deze bedrijven zeggen dat het gratis is, maar dat is het niet. De gemeente moet zo’n bedrijf een vergoeding betalen tussen de 295 en 700 euro. Als vervolgens door hun standaardbezwaar uw WOZ-waarde 10.000 euro lager wordt, scheelt dit u nog geen euro per maand. 

Konijnenherberg krijgt subsidie voor opvang zwerfkonijnen

Het gaat om een zogenoemde waarderingssubsidie. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om zwerfdieren op te vangen die ze binnen de gemeentegrenzen vinden. De 5 gemeenten willen, in het belang van het welzijn en de levenskansen van de zwerfdieren, een goede en structurele opvang voor zwerfkonijnen als de eigenaar zich niet binnen 14 dagen (wettelijke termijn) meldt.

Konijnenherberg

Naast de opvang van zwerfkonijnen verzorgt de Konijnenherberg ook de opvang van zogeheten afstandskonijnen. Als mensen niet meer voor hun konijn kunnen zorgen, kan het beestje naar de Konijnenherberg worden gebracht. Inwoners betalen een vergoeding voor de opvang. Sinds 2015 vangt eigenaresse Lonneke Dirkx-Wagener gedumpte en afstandskonijnen op. Ook is er een konijnenpension en een winkel met voeding en speelgoed voor konijnen.

Nieuw baasje

De medewerkers van de dierenambulance van de Dierenopvang Hart van Brabant zorgen voor het vervoer van de konijnen naar de herberg. Ze zitten er meestal tussen de 6 en 8 weken totdat ze een nieuw baasje vinden. Het adoptieproces gebeurt zorgvuldig. Het nieuwe baasje moet kunnen aantonen dat de dieren een goed thuis krijgen met een kooi en voldoende ruimte. Het is alleen mogelijk om een koppeltje konijnen te adopteren, omdat konijnen graag samen zijn. Heeft u al een konijn en zoekt u daarvoor een vriendje? De Konijnenherberg kan ook helpen met het koppelen aan een ander konijn.

Heeft u interesse in het adopteren van konijnen, laat u dan goed informeren door de Konijnenherberg. Meer informatie op hun website.

IKNL publiceert Kankeratlas

De site is een initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De cijfers gaan over de periode 2011 t/m 2020. In Tilburg zijn de cijfers over longkanker hoger dan het landelijk gemiddelde.

Aanpakken

Ondanks dat het beeld dat de kankeratlas schetst voor de regio en meer specifiek de gemeente Tilburg laat zien, niet geheel nieuw is, vindt de gemeente de cijfers alarmerend. De cijfers rondom longkanker in Tilburg versterken de noodzaak om hier samen met partners, industrie en inwoners wat aan te doen. Het vraagt om het nader bestuderen en duiden van de cijfers en onderzoeken hoe, waar en met wie we het naar de toekomst toe nog beter kunnen en moeten doen.

Gezondere leefomgeving

De Kankeratlas biedt GGD’en en gemeenten op basis van data in elk geval een extra onderbouwing bij het vormgeven van het regionale zorg- en preventiebeleid, om zo de ongelijkheid in kankerzorg in heel Nederland terug te brengen. En ervoor te zorgen dat de gezondheid en de leefomgeving van onze inwoners verbetert.

Hoe gezond je bent en blijft is afhankelijk van een groot aantal factoren en invloeden. Op sommige aspecten hebben inwoners zelf invloed (wat eet, rook of drink je, hoeveel slaap en beweeg je etc.), op andere aspecten kunnen overheden zoals de gemeente of de GGD wat betekenen (zorgen voor goede informatie voor en het faciliteren van bewuste leefstijlkeuzes, advies van consultatiebureaus, aanbod van een HPV prik, aanbod sportkantines, rookverboden etc). En tot slot is er een aantal factoren waar niemand invloed op heeft (erfelijkheid, diabetes type 1 etc).

De gemeente voelt, samen met de GGD Hart van Brabant, een belangrijke verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan preventie, gezondheidsbevordering en een gezonde leefomgeving. Vanuit die rol willen als gemeente onze inwoners helpen bij het maken en van gezonde en vooral bewuste keuzes. Dat doen we op allerlei manieren en waar mogelijk samen met anderen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • De gemeente zorgt ervoor, samen met Contour de Twern, dat de wijkcentra in de gemeente een breed aanbod hebben waar de gezonde keuze een logische is.
  • De gemeente zet actief in op het vergroenen en verduurzamen van onze stad wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.
  • De gemeente informeert inwoners actief over de negatieve effecten op de luchtkwaliteit als het bijvoorbeeld gaat om houtstook.
  • Rookvrije omgeving: door het rookvrij maken van de gemeentelijke gebouwen en de sportaccommodaties en grote speeltuinen dragen we bij aan een gezonde leefomgeving. Ook alle wijkcentra zijn rookvrij gemaakt, er is een start gemaakt met rookvrije huisartsenzorg, deelname aan onderzoek naar hoe het sociaal domein betrokken kan worden in een stoppen met roken aanpak.

Het effect van deze inspanningen is niet altijd te herleiden naar specifieke acties of maatregelen en het vraagt om een lange adem. Maar de gemeente ziet wel resultaat. Zo is het percentage rokers in Tilburg in de leeftijdsgroep 19-65 jaar van 24 naar 19 procent is gedaald in de afgelopen vijf jaar.

Inwoners die willen vertellen over hun koloniaal verleden

Ook als uw familie uit deze landen komt, hoort  de gemeente daar graag meer over. KITVL is het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Het onderzoek dat dit instituut doet, gebeurt in nauwe samenwerking met lokale organisaties en betrokkenen vanuit de diverse gemeenschappen. Dit onderzoek is belangrijk omdat bewustwording, herkenning en erkenning van het koloniaal verleden bijdragen aan het streven naar een inclusieve stad voor iedereen.

Ervaringsverhalen

De afgelopen periode startte KITLV met archiefonderzoek naar de verbanden tussen Tilburg en de Nederlandse koloniale gebieden. De komende tijd wordt het onderzoek uitgebreid met (post)koloniale ervaringsverhalen van Tilburgse inwoners.

Aanmelden verhaal

Wilt u graag uw verhaal of dat van uw familie vertellen? Stuur dan een e-mail naar inclusie@tilburg.nl. De interviews vinden plaats in februari en maart. U krijgt meer informatie via de mail. Ook voor vragen kunt u mailen naar bovenstaand mailadres.

Aanmelden interviews

Naast inwoners die graag hun verhaal vertellen, zoekt het instituut ook mensen die de interviews willen afnemen. Hiervoor worden trainingen gegeven op zaterdag 21 of zaterdag 28 januari. Heeft u affiniteit met het onderwerp en wilt u meewerken? Stuur dan een mail naar inclusie@tilburg.nl en geef aan welke trainingsdatum het beste uitkomt. Dan ontvangt u een uitnodiging met meer informatie.