Challenge Cup en NK Kunstrijden gestart

Onder de deelnemers bevinden zich olympische medaillewinnaars, Europese kampioenen en wereldkampioenen. Denk aan internationale sterren zoals de Japanse wereldkampioene Kaori Sakamoto, de Italiaan Matteo Rizzo en Andrew Torgashev uit de Verenigde Staten. Ook is onze eigen Lindsay van Zundert van de partij. 

“Geweldig dat wij de kunstrijders en hun fans in Tilburg mogen ontvangen, niet alleen dit jaar maar ook de volgende drie edities. Deze sport wordt steeds populairder, ook in onze regio. Via de Challenge Cup en het NK Kunstrijden helpen wij de sport graag nog verder vooruit. En hoe mooi is het dat publiek kosteloos kan komen genieten van dit bijzondere evenement? Op deze manier komen nog meer mensen in aanraking met het kunstrijden”, aldus wethouder Sport Maarten van Asten. 

Kijk voor meer informatie over het programma op sportintilburg.nl

Aanloopfase wietexperiment start eind 2023 in Tilburg en Breda

In deze fase start het experiment op kleinere schaal: legale telers leveren alvast op beperkte schaal aan de coffeeshops in Tilburg en Breda. De coffeeshophouders verkopen tijdens de aanloopfase zowel gereguleerde producten als de gedoogde producten. Door de flinke vertraging om te komen tot verkoop van legaal geteelde wiet pleitten burgemeesters Weterings (Tilburg) en Depla (Breda) al langere tijd voor dit experiment binnen het experiment.

Stappen zetten

Burgemeester Paul Depla: “Waar we heel lang hebben moeten wachten, kunnen we nu eindelijk versnellen en echt stappen gaan zetten. Met deze aanloopfase in Brabant kunnen we eerste ervaringen opdoen, kinderziektes opsporen en de kennis vergaren om het experiment te perfectioneren. Om zo een vliegende start te kunnen maken met het grootschalige experiment. Daar zit ook de winst voor de andere deelnemende coffeeshop -en teelt gemeenten. Het is ook goed om te zien dat collega-burgemeesters deze beweging ondersteunen.”

Tilburg en Breda samen

“De aanhouder wint”, stelt burgemeester Theo Weterings: “Het gedoogbeleid is failliet. Dat weten we al jaren. Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs. Ik ben er trots op dat Breda en Tilburg samen dit ‘experiment binnen het experiment’ hebben gecreëerd. Wat we in de aanloopfase leren en verbeteren komt uiteindelijk het grootschalige experiment ten goede. Ik kijk uit naar een eerlijke branche die onder toezicht geteelde, veilige producten aan onze inwoners verkoopt.”

Van start

De aanloopfase start na verwachting in het 4e kwartaal van 2023 en loopt maximaal 6 maanden. De exacte startdatum is nog niet bekend. Wel is besloten dat dit pas start als tenminste 3 telers klaar zijn om voldoende, kwalitatieve producten te leveren.

Doel van aanloopfase

Het doel van de aanloopfase is op kleine schaal de geslotenheid van de keten en alle processen en systemen die hierbij komen kijken, te testen. Telers, coffeeshophouders, Inspectie JenV, gemeenten, vervoerders en de Justitiële Informatiedienst kunnen ervaring opdoen met de levering van cannabis aan de (klanten van de) coffeeshop en het toezicht hierop. Hieronder vallen de verkoop aan de coffeeshops, het beveiligd vervoer, de verkoop aan de consument en het gebruik van het track & trace-systeem. Verbeteringen kunnen tijdens de aanloopfase worden doorgevoerd, zodat de start van de overgangs- en experimenteerfase soepeler kan verlopen. Daarnaast kunnen de telers het aanbod op basis van terugkoppeling van de coffeeshophouders afstemmen op de behoefte van de consument. Hiermee kan worden voorkomen dat bij de start van de overgangsfase blijkt dat producten niet voldoen aan de marktvraag.

Na de aanloopfase

Als alle seinen op groen staan start het grootschalige experiment in de 10 aan het wietexperiment verbonden coffeeshopgemeenten met een overgangsfase van 6 weken. Dit is als er kwantitatief, kwalitatief en in voldoende variëteiten hennep en hasjiesj voorradig zijn. In deze fase wordt de gedoogde voorraad afgebouwd en vervangen door de gereguleerde voorraad. Na deze 6 weken worden er alleen nog gereguleerde producten verkocht in de deelnemende coffeeshops.

Stappen gezet bij energie besparen in Tilburgse woningen

De gemeente blijft zich, samen met partners, inzetten voor het verduurzamen van woningen. De komende tijd zetten we extra in om inwoners te ontzorgen met het verduurzamen van hun huis.

Succesvolle stappen gezet

In 2021 en 2022 kreeg de gemeente subsidie van het Rijk. Hiermee konden huurders en woningeigenaren gestimuleerd worden om energie te besparen in hun woning en zo hun woonlasten te verlagen.

Deze subsidie is goed besteed:

  • Zo werden er 951 energieadviezen gegeven aan woningeigenaren over grote besparende maatregelen, zoals isoleren. 
  • Kregen 1.141 huishoudens een energiecoach over de vloer die hen energiebespaartips gaf en een bespaarbox met inhoud om kleine maatregelen uit te voeren, zoals LED-lampen en radiatorfolie.
  • Ontvingen ruim 34.979 huurders bespaartips met een cadeaubon voor een bespaarbox. Hiervan wisselden 25.329 huurders de cadeaubon in.
  • Werden in verschillende wijken van 11.550 woningen warmtefoto’s gemaakt om inwoners bewust te maken van energielekken in hun huis.
  • En kregen 33 VvE’s een quickscan met bespaarinzichten.

Klimaatneutraal

De gemeente Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Dat betekent een energieneutrale, klimaatbestendige en volledig circulaire stad. Dit kunnen we bereiken door onder andere minder energie te gebruiken en woningen en gebouwen te isoleren. Particuliere huiseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol.

Samen werken we aan een duurzamer Tilburg

De gemeente kan al deze succesvolle stappen bij de verduurzamen van woningen natuurlijk niet alleen. Daarvoor wordt samengewerkt met diverse partijen in onze gemeente, zoals de energiecoöperaties, de klimaatklussers, de inwoners die hebben meegedacht bij de TilburgerTafel, Beter Projecten en We-energize.

Regelingen om aan de slag te gaan met je huis

Wethouder Yusuf Çelik (Energie): “We hebben in Tilburg een groot aanbod aan regelingen die helpen om aan de slag te gaan in je huis. Dit geldt voor zowel woningeigenaren, huurders als Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). We willen duurzame maatregelen laagdrempelig en bereikbaar maken voor mensen met een smallere beurs. Daarbij ondersteunen we door middel van advies, leningen en subsidies en ontzorgen we bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Het is fijn dat we onze inwoners echt op weg kunnen helpen met verduurzaming van hun huis en besparing op hun energierekening. En hiermee wordt het ook nog eens fijner wonen. De resultaten van afgelopen jaren zijn mooi, maar we zijn er zeker nog niet. We blijven de komende jaren dan ook inzetten op energie besparen in huis voor particuliere huiseigenaren. Iedereen heeft hierin zijn eigen tempo en de gemeente en diverse partners zijn er om te ondersteunen met regelingen en subsidies. Daarbij hebben we vanzelfsprekend extra oog voor inwoners met zorgen om hun energierekening. We zetten de komende jaren extra in om het woningeigenaren zo makkelijk mogelijk te maken om hun woning te verduurzamen. Zo komt er een inkoopactie waarmee we inwoners geheel ontzorgen bij het leggen van zonnepanelen en/of aanbrengen van isolatie. Ook voor huishoudens met een laag inkomen. We zijn duidelijk en eerlijk over de kosten en de stappen die je moet zetten.”

Op dit moment worden de voorwaarden voor deze inkoopactie uitgewerkt. Zodra we hier meer over weten, ontvangen alle woningeigenaren een brief.

Energieadvies op maat

Weet je nog niet welke duurzame maatregelen je het beste kunt nemen? Meld je dan aan voor een energieadvies op maat. Een onafhankelijke energieadviseur komt dan bij je langs om te bekijken wat je het beste kunt doen om jouw woning energiezuiniger te maken en geeft je handige tips. Na het bezoek ontvang je een overzichtelijk rapport en kun je zelf aan de slag door bijvoorbeeld offertes op te vragen. Meer informatie op de website duurzamertilburg.nl. Op deze site ook informatie over hoe je energie kunt besparen zonder grote investeringen.

BKR-registratie na minnelijke schuldregeling stopt na 6 maanden

De gemeente haalt de registratie vanaf nu al handmatig uit het systeem na 6 maanden. Zo kunnen inwoners sneller hun leven oppakken.

Rem

Een BKR-registratie is bedoeld om mensen te beschermen, zodat ze niet nog meer schulden maken. Maar in de praktijk kan de registratie de mensen juist tegenwerken. Zo hechten bijvoorbeeld banken veel waarde aan BKR-registraties. Dit remt mensen in het oppakken van hun leven na een schuldregeling. Met een BKR-registratie kunnen ze bijvoorbeeld geen huis kopen, een eigen bedrijf beginnen of een lening afsluiten.

Helpen

Wethouder Esmah Lahlah van Bestaanszekerheid is blij met de verandering in Tilburg: “Inwoners die hun schuldtraject succesvol hebben afgesloten, moeten we op weg helpen in plaats van tegenwerken. Ze hebben hard hun best gedaan om schuldenvrij te zijn en verdienen dan ook dezelfde kansen als andere inwoners. Een lange BKR-registratie werkt vaak belemmerend. Door het verkorten van de BKR- Registratie, helpen we deze inwoners hun leven weer op te pakken.”

Groen licht voor komst WaterProef

Het college stemde 14 februari in met de plannen voor WaterProef. De gemeente stelt via de exploitatievergunning wel een aantal beperkingen aan de bedrijfsactiviteiten. Datzelfde doet verhuurder Waterschap de Dommel via de huurdersovereenkomst. Zo wordt het terras kleiner, mag er buiten geen versterkte muziek zijn en mogen er geen Segways, bierfietsen of soortgelijke zaken verhuurd worden.

Oude waterzuivering

De waterzuivering Moerenburg is als oudste biologische waterzuivering van Nederland een bijzonder Rijksmonument dat het college graag wil behouden. Daarnaast draagt de combinatie van recreatie en natuur bij aan een groen en duurzaam Tilburg. Wethouder Rik Grashoff: “Onze stad groeit en daarmee ook het belang van goede natuurontwikkeling en passende recreatiemogelijkheden. Bijzondere plekken zoals Moerenburg worden steeds belangrijker als plekken waar onze inwoners kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. Het draagt bij aan onze kwaliteit van leven. Maar ook het behoud van ons cultureel erfgoed zoals het waterschapsterrein als rijksmonument vinden we belangrijk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat WaterProef daar een goede bijdrage aan gaat leveren.”

Gesprekken

Voor de komst van Waterproef is geen nieuw bestemmingsplan nodig. De omgevingsvergunning voor Waterproef lag eind 2021 ter inzage. De gemeente ontving daar 121 reacties op. Buurtbewoners hadden zorgen over geluidsoverlast, meer verkeer, mogelijke parkeeroverlast en de impact op flora en fauna. De gemeente voerde in 2022 gesprekken met een klankbordgroep van verschillende belanghebbenden. Die gesprekken hebben helaas niet geleid tot overeenstemming tussen de initiatiefnemers en de klankbordgroep.

Aanvullend onderzoek

Er is door de gemeente onderzoek gedaan naar de verwachte hoeveelheid verkeer. Op basis van dit verkeersonderzoek is vastgesteld dat de hoeveelheid autoverkeer die verwacht wordt, beperkt is. De impact ervan op de verkeersdoorstroming of verkeersveiligheid is zeer beperkt. Op het terrein van Waterproef komt een grote fietsenstalling en er komen veel parkeerplaatsen. Er is ook extra onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna. Uit de nieuwe ecologische toets blijkt de impact op de ecologie beperkt. Er zijn kansen om de huidige situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het creëren van nestplaatsen voor vleermuizen en het aanpassen van de terreinverlichting. Gemeente, waterschap en initiatiefnemers gaan die verbeteringen gezamenlijk uitvoeren.

Aanvullende voorwaarden

De sluitingstijd voor het eetcafé en terras wordt 23:00 uur en er mag op het terras mag geen versterkte muziek te horen zijn. De gemeente legt daarnaast beperkingen op aan de grootte van het terras. Daar mogen maximaal 160 stoelen staan. Waterproef wordt geen locatie voor grote evenementen. Op het terrein zijn jaarlijks maximaal 10 kleine activiteiten toegestaan waarvoor een evenementenvergunning nodig is. Per activiteit mogen maximaal 300 bezoekers aanwezig zijn. Bij wijze van uitzondering mag 2 keer per jaar achtergrondmuziek worden gedraaid bij zo’n activiteit. Om 19:00 uur moet de muziek buiten uit zijn.

De ondernemers zijn verplicht minstens 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren met een klankbordgroep van omwonenden over eventuele zorgen of klachten. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente via de ‘melding maken’ op deze site.

Vervolgstappen omgevingsvergunning

De gemeente kiest ervoor om de beschreven beperkingen op te leggen via zowel de omgevingsvergunning, de exploitatievergunning en de alcoholwetvergunning. Waterschap De Dommel zal als eigenaar van de locatie via de huurovereenkomst beperkingen opleggen. Ook hierdoor zijn er minder activiteiten mogelijk dan het bestemmingsplan toestaat. De ingediende zienswijzen worden binnenkort beantwoord. Daarna wordt de omgevingsvergunning verleend. 

Op dit moment is er nog geen datum bekend waarop Waterproef start met haar bouwwerkzaamheden of wanneer de locatie opent.

500 euro energietoeslag voor zo’n 18.300 huishoudens

Omdat de energieprijzen nog altijd hoog zijn, besloot de regering om huishoudens met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag te geven. Er komt een nieuwe wet waarin de toeslag geregeld wordt: de wet Energietoeslag 2023. Die is naar verwachting begin zomer 2023 klaar. Gemeenten mogen al een deel van de energietoeslag 2023 betalen aan huishoudens die vorig jaar de energietoeslag kregen. Wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid): “We kiezen ervoor om nu alvast 500 euro te betalen, omdat in deze wintermaanden het energieverbruik het hoogst is. Juist nu is een aanvulling op landelijke maatregelen het meest welkom.”

Energietoeslag 2022 ontvangen

Wie in 2022 de energietoeslag kreeg van de gemeente, ontvangt uiterlijk 13 maart een brief van de gemeente. De 500 euro staat half maart op de rekening. Mogelijk ontvangen inwoners in de loop van het jaar nog de resterende 800 euro. Wie daar recht op hebben, is na de zomer van 2023 bekend.

Energietoeslag 2022 (nog) niet ontvangen

Wie voor 1 januari 2023 de energietoeslag over 2022 aanvroeg, maar daarop nog geen reactie kreeg, ontvangt nog bericht. Wie recht heeft op de energietoeslag 2022 krijgt de 1300 euro over 2022 en ontvangt ook de 500 euro energietoeslag over 2023. De energietoeslag 2022 kan niet meer worden aangevraagd.

Nieuwe wet Energietoeslag 2023

Niet iedereen die in maart 500 euro energietoeslag krijgt, ontvangt de resterende 800 euro. Dat weten we pas zeker als de nieuwe wet is aangenomen. Zo staat in het wetsvoorstel bijvoorbeeld dat studenten geen recht meer hebben op de energietoeslag. Vanaf september 2023 krijgen zij hogere studiefinanciering als compensatie voor de hogere energiekosten en inflatie. Niemand hoeft de 500 euro terug te betalen. Ook niet als het inkomen is veranderd. Na de zomer is bekend wie de 800 euro automatisch krijgt en hoe de energietoeslag 2023 aangevraagd kan worden.

Landelijke en lokale maatregelen

In november en december 2022 kregen alle huishoudens een landelijke korting van 190 euro per maand op de energierekening. Sinds 1 januari 2023 is het prijsplafond van kracht: een maximumprijs voor gas, stroom en stadsverwarming, bij een gemiddeld energieverbruik. Deze landelijke maatregelen helpen om de stijgende energiekosten betaalbaar te houden. Daarnaast helpt de gemeente huishoudens ook om energie te besparen. Daarover meer informatie op de site werkeninkomentilburg.nl/energie.

Tijdelijk Noodfonds Energie en Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF)

Huishoudens die ondanks alle maatregelen financieel in de problemen komen door de hoge energieprijzen, kunnen een vergoeding aanvragen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Aanvragen bij dit landelijke fonds kan tot 1 april 2023. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de site noodfondsenergie.nl.

Wie geen recht heeft op een vergoeding vanuit het noodfonds, of daarmee niet voldoende geholpen is, kan terecht voor maatwerk bij Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF). Op de website van ContourdeTwern meer informatie over TOF.

Maatregelen zodat Tilburgse BOA’s veiliger kunnen werken 

Deze extra maatregelen zorgen ervoor dat de handhavers veiliger kunnen werken. In juli 2022 werd de bodycam al toegevoegd aan hun standaarduitrusting. De opsporingsambtenaren krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het aantal incidenten neemt toe, niet alleen in Tilburg, maar in heel Nederland.

Training

Wanneer BOA’s met geweld in aanraking komen, is het noodzakelijk dat zij de situatie zelfstandig, snel en vooral veilig onder controle krijgen. Daarom wordt het gebruik van beschermingsmiddelen toegestaan. Deze maatregelen worden alleen ingezet bij onveilige situaties. De BOA’s kregen een training hoe ze op een goede manier kunnen aanhouden en/of fouilleren en de handboeien kunnen gebruiken. Ze deden hiervoor ook een examen.

Bredere rol

De afgelopen jaren is de rol van de BOA flink veranderd. De bevoegdheden en thema’s zijn uitgebreid. Hun inzet gaat vooral uit naar kleine leefbaarheidsovertredingen, afval, parkeren, toezicht op recreatie, jeugdoverlast of overlast van zwervers.

Carnaval 2023

Deze bekers zijn een duurzaam alternatief voor de plastic wegwerpbekers. 

Hoe werkt het?

Ga je je eerste drankje halen, dan betaal je 1 euro of 1/4e kruikenmunt statiegeld voor de beker. Haal je een nieuw drankje, dan wissel je de beker om. Voor een bierpitcher betaal je 3.30 euro statiegeld of 1 kruikenmunt. Als je naar huis gaat, kun je de beker inleveren aan de bar en krijg je je statiegeld terug. Je kunt hem ook achterlaten in 1 van de inleverbakken die op meerdere plekken in de binnenstad staan.

Duurzame evenementen

Het werken met de statiegeldbeker is een volgende stap op weg naar duurzame evenementen. Ook tijdens andere grote evenementen, zoals Koningsdag 2023 gaat de horeca met duurzame bekers werken. Zo blijft de stad schoner tijdens het evenement en wordt er minder plastic verspild. Tilburg loopt hierbij voor op landelijke wetgeving. Die stelt het gebruik van duurzame bekers voor grote evenementen verplicht in 2024.

Wegomleidingen D’n Opstoet

Zondag 19 februari trekt D’n Opstoet door het centrum van Tilburg. Tussen 11:00 en 19:00 zijn veel straten in het centrum afgesloten. In de Piushaven (omgeving Havendijk) zijn er vanaf 10:00 uur al wegen dicht. Dit is namelijk de plek waar alle wagens en de loopgroepen verzamelen. O.a. de volgende straten zijn tijdens D’n Opstoet afgesloten: Piushaven, Prinsenhoeven, Sint Josephstraat, Korte Heuvel, Heuvelring, Piusplein, Paleisring, Stadhuisplein, Stadhuisstraat, Oude Markt, Heuvelstraat, Willem II-straat en de Spoorlaan.  

Het afsluiten van de straten gebeurd in de loop van de ochtend (in ieder geval na 10.00 uur). In de loop van de avond worden de verkeersmaatregelen weer opgeheven. De eindtijd is niet bekend. Parkeren kan de 19e vanaf 10:00 uur niet in de parkeergarages Pieter Vreedeplein, Heuvelpassage en Emmapassage. Bezoekers kunnen hun voertuigen en fietsen parkeren op het Louis Bouwmeesterplein.  

Fiets stallen

Tijdens carnaval zijn er extra fietsenstallingen in de binnenstad. Zoals ieder jaar is er de extra stalling naast de Concertzaal van 17 t/m 21 februari. Deze onbeheerde stalling is 24 uur per dag open. Dit jaar is er ook een extra fietsenstalling aan de Spoorlaan ter hoogte van de ABN/AMRO pand van 17 t/m 21 februari. Deze stalling is beheerd en open tussen 12:00 en 04:30 uur. In beide stallingen is plek voor 500 fietsen. De openingstijden van de andere stallingen staan op de pagina Fietsen in Tilburg op deze website.

EHBO-post en extra toiletten

Naast extra fietsvoorzieningen zijn er ook ander voorzieningen in het centrum tijdens carnaval. Zo is er van 17 februari t/m 21 februari een EHBO-post. Die zit in het pand naast de VVV, aan het Stadhuisplein 327. Ook staan er extra toiletten op meerdere plekken. Waar precies staat op het kaartje op tickettotilburg.nl. 

Cityring vanaf maart/april terug naar 1 rijstrook

Vanaf eind maart/begin april gaat de Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring terug naar 1 rijstrook. Dit is de eerste stap in de ombouw van Cityring naar Parkring waar vooral verkeer dat echt in de binnenstad moet zijn welkom is. Eind maart starten ook de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het eerste stuk Parkring ter hoogte van het Stadsforum. Rond de zomer van 2024 is het deel tussen de Paleisring en de Schouwburgring klaar. Aan de ontwerpen voor de overige delen wordt momenteel nog gewerkt.

Op de Parkring is alleen gemotoriseerd verkeer welkom dat echt in de binnenstad moet zijn, zoals bewoners, bezoekers van het centrum, werknemers, taxi’s en hulpdiensten. Doorgaand verkeer dat nu de binnenstad doorkruist om sneller van A naar B te rijden, moet gebruik gaan maken van de ringbanen.

Flinke klus

De Cityring veranderen naar Parkring gebeurt in de komende jaren in fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor de aanleg van het Stadsforum tussen de Katterug en de schouwburg, is het belangrijk dat er in dit gebied minder verkeer is. Om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie, gelden er vanaf eind maart/begin april 2023 al diverse maatregelen.

Maatregelen

De Bisschop Zwijsenstraat wordt ‘losgeknipt’ van de Paleisring. Vanaf de Paleisring – Stadhuisplein kan het autoverkeer straks niet meer linksaf slaan naar de Bisschop Zwijsenstraat, met uitzondering van nooddiensten, taxi’s en lijnbussen. De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden met tijdelijke verkeersmaatregelen ingericht als een 30 km/u weg met één rijstrook.

Het instellen van een rechtsaf verbod op de Koopvaardijstraat naar de Piusstraat wordt verder uitgewerkt en volgt op een later moment. Als laatste maatregel brengt de gemeente de cityring daarna ook terug naar 1 rijstrook. In de nieuwe situatie gaat het autoverkeer terug van 18.000 naar 8.000 voertuigen per dag. Zo blijft de binnenstad goed bereikbaar voor het verkeer dat er echt moet zijn. Ook de parkeergarages blijven bereikbaar.

Aanvullende maatregelen

In diverse planteams met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden werkt de gemeente aan het inrichten van de Parkring. Ook is samen onderzocht of er extra maatregelen nodig zijn om sluipverkeer door de wijk Oud Zuid te voorkomen. Dat blijkt het geval. Daarom komen er in de komende periode extra verkeersmaatregelen, waaronder een verkeersdrempel en voorrangsconstructie in de Primus van Gilsstraat en afsluiting van de Oude Dijk voor doorgaand verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers. Een overzicht van alle aanpassingen staat op tilburg.nl/cityring. U kunt zich hier ook aanmelden voor de mailservice binnenstad. U ontvangt dan mail als er ontwikkelingen zijn rond het Koningsplein, Stadsforum en de Parking.

Vervolg

De verschillende planteams werken met de gemeente aan de inrichting van de nieuwe Parkring. Zodra de voorlopige ontwerpen van de Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekring klaar zijn, organiseert de gemeente samen met de planteams een informatieavond. De inrichting van de Schouwburgring is onderdeel van de plannen voor het Louis Bouwmeesterplein. Hiervoor loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek.

Meer informatie op de pagina ‘Cityring: nieuwe fase’ op deze website.

Flexwoningen op drie locaties

De woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een scheiding, faillissement of zorginstelling komen. Op de Dokter Bloemenlaan is maximaal 50% van de woningen voor ontheemden uit Oekraine of statushouders. Op de Bijsterveldenlaan is maximaal 40% van de woningen voor deze twee doelgroepen. Op alle locaties blijven de woningen 15 jaar staan. Daarna worden de complexen verplaatst.

Wethouder Yusuf Celik (Wonen): “Onze ambitie is een passende woning voor elke Tilburger. Voor sommige doelgroepen loopt het aanbod helaas achter bij de vraag. Samen met de woningcorporaties zetten we dan ook een tandje bij via de realisatie van de flexwoningen. Doordat de bouwtijd van deze woningen kort is, kunnen we snel grote stappen zetten en een belangrijk deel van de achterstand voor een aantal doelgroepen inlopen”. 

Het college deed het afgelopen jaar op vier locaties haalbaarheidsonderzoeken naar de komst van de flexwoningen. Zowel de ruimtelijke en financiële haalbaarheid werden in kaart gebracht. Er zijn onderzoeken gedaan op het gebied van geluid, stikstof, bodem, ecologie, bedrijfs- en milieuzonering, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en boomeffecten. De locatie Meerkoldreef viel af als mogelijke locatie voor flexwonen. Die locatie maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Kenniskwartier. 

Locaties

Op de locatie Dokter Bloemenlaan (achter het Van der Valk hotel) komen 175 flexwoningen. Deze locatie is niet meer in beeld voor een mogelijke uitbreiding van Onderwijscentrum Leijpark. De bereikbaarheid van de locatie is onderzocht. Voor bewoners die gebruik maken van busvervoer, maar ook voor voetgangers en fietsers is de locatie lastiger te bereiken. Met de realisatie van een fietsroute door het Leijpark is het complex beter bereikbaar voor langzaam verkeer. Dat maakt de verkeersontsluiting niet optimaal, maar acceptabel. 
Op de Bijsterveldenlaan komen 102 flexwoningen. Hiervoor verdwijnt een trapveldje met speelvoorzieningen. De gemeente onderzoekt of in de omgeving een nieuwe speelplek kan komen. De locaties Dokter Bloemenlaan en Bijsterveldenlaan worden gerealiseerd door woningcorporatie WonenBreburg. Op Laarveld Oost realiseert woningcorporatie TBV Wonen 58 flexwoningen. Er zijn plannen voor woningbouw op het Laar, maar de combinatie met de flexwoningen is mogelijk. 

Vervolgstappen

Nu het college de haalbaarheid van de drie locaties heeft vastgesteld, gaan de woningcorporaties voor iedere locatie apart een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunningen komen dit voorjaar ter inzage te liggen. De bouw van de woningen start in het najaar. Het streven is dat eind 2023 alle 335 flexwoningen opgeleverd zijn. 

Voor de realisatie van de flexwoningen voor de opvang van statushouders en vluchtelingen uit Oekraine ontvangt de gemeente van het Rijk een subsidie.  

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in een flexwoning, neem dan contact op met de betreffende woningcorporatie.
Meer informatie over flexwoningen vindt u op de pagina flexwonen op deze website of stuur een e-mail naar flexwonen@tilburg.nl.