Subsidieaanvraag voor ruim 700 nieuwe woningen Westermarkt

Er komen nieuwe koopwoningen en (sociale-) huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Met een groot aantal betaalbare woningen voor starters, ouderen, jonge gezinnen en studenten die een woonplek zoeken dicht bij school en universiteit  

Herontwikkeling Westermarkt 

De woningbouw is onderdeel van de herontwikkeling van de Westermarkt. In het plan komen er ondergrondse parkeerplekken, waardoor er ruimte ontstaat voor een nieuwe groene openbare ruimte. Ook komt er een betere verbinding met het Westerpark. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, maar het plan werd positief ontvangen door winkeliers, bewoners en andere partners in de wijk. Ze worden betrokken bij het maken van een voorlopig ontwerp.  

“De steun van partners en de vele eigenaren in de Westermarkt is essentieel om eindelijk deze ambitieuze stap te zetten voor de Westermarkt, het hart van Tilburg-West”, aldus wethouder Bas van der Pol (stedelijke ontwikkeling). “We investeren gezamenlijk in het gebied. De vernieuwing van het winkelcentrum, zo’n 700 nieuwe woningen erbij en goede verbindingen met de omliggende buurten. We hopen uiteraard van harte dat ook het Rijk deze inzet zal steunen met het toekennen van de subsidie.” 

Woningbouwimpuls  

De aanvraag van de subsidie wordt gedaan in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI). Deze regeling van de Rijksoverheid is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de bouw van betaalbare woningen voor verschillende inkomenscategorieën. Het gaat om projecten die zonder financiële hulp niet van start kunnen gaan.  

Investering 200 miljoen  

De toekenning van de subsidie wordt waarschijnlijk voor de zomer van 2023 bekendgemaakt. Ook de gemeente Tilburg levert een financiële bijdrage aan het project. In totaal wordt er 200 miljoen euro geïnvesteerd in de Westermarkt door gemeente, Rijksoverheid en eigenaren.  

Minister De Jonge in Tilburg voor werkbezoek Energiebox

Dit om inwoners te laten besparen op hun energierekening. De minister wilde graag zien hoe dit project in de praktijk uitpakt en bracht een inwoner uit de wijk Korvel.

Wekken van vertrouwen

Sinds 2020 adviseren de energiecoaches van Energiebox Tilburgse huishoudens over eenvoudige manieren om te besparen op de energierekening. Tijdens het bezoek nemen zij ook een box met energiebesparende producten mee die ze samen met de bewoner aanbrengen in de woning. Inmiddels hebben meer dan 2.500 huishoudens in Tilburg jaarlijks honderden euro’s bespaard op hun energierekening. Bas Bunnik, directeur Energiebox: ‘De aanpak van de Energiebox richt zich op het opbouwen van lokale netwerken, het wekken van vertrouwen en het geven van persoonlijk advies. We hebben sociaal en communicatief vaardige energiecoaches in dienst die een afspiegeling vormen van de wijken waarin ze wonen en werken. Samen met sleutelfiguren in de wijk krijgen zij bewoners in beweging.’

Op bezoek bij een bewoner thuis

Minister Hugo de Jonge was op werkbezoek in wijkcentrum De Nieuwe Stede en ging in gesprek met onder andere energiecoaches, bewoners en wethouder Yusuf Çelik (energietransitie). Daarna ging hij met een ervaren energiecoach op bezoek bij een bewoner uit de wijk Korvel: Hemawatie Poeran. Ze werkt, maar zit net boven de grens om energietoeslag te ontvangen. Ze was blij met het bezoek en het advies van energiecoach Gabri van Dijk dat ze eerder al had ontvangen. Door het toepassen van de kleine maatregelen had ze flink bespaard op de energierekening ten opzichte van het jaar daarvoor. Bovendien was ze dankbaar voor de hulp bij het aanbrengen van de radiatorventilator, radiatorfolie en tochtstrippen. Ze vindt het belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij en wilde graag haar verhaal doen, zodat ook anderen in eenzelfde situatie zo goed mogelijk geholpen worden.

Energiearmoede aanpak

Energiebox werkt in opdracht vande gemeente Tilburg, de Tilburgse woningcorporaties en Contour de Twern. Wethouder Yusuf Çelik (energietransitie) is erg tevreden met de inzet van de energiecoaches in Tilburg: ‘We horen van onze inwoners terug dat ze enorm geholpen zijn met de adviezen van de energiecoaches en de hulp die ze krijgen bij het aanbrengen van energiebesparende producten. De energiecoaches zijn dan ook een belangrijke schakel in de aanpak van energiearmoede in onze gemeente. Bij die aanpak maken we een koppeling tussen verduurzaming en andere onderwerpen als bestaanszekerheid, veiligheid en leefbaarheid. De energiecoaches zijn een laagdrempelige manier om met onze inwoners in contact te komen, om te weten te komen wat er bij onze inwoners speelt en ze te helpen bij het verduurzamen van de woning.’

In het kader van het ‘Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid’ en het ‘Programma Verduurzaming gebouwde omgeving’ onderzoekt het ministerie welke bijdrage de Energiebox samen met bestaande teams en netwerken in de wijk kan leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid.

Meer informatie over verduurzamen staat op duurzamertilburg.nl. 

Tilburg pakt door met aanpak ‘Meedoen tot en met je pensioen’

De 45-plussers krijgen begeleiding van een klantregisseur waarmee ze regelmatig overleg hebben. De klantregisseurs zijn erg positief over deze werkwijze, daarom start in 2023 een onderzoek naar het ideale aantal klanten per regisseur en het werken met klantregisseurs voor specifieke doelgroepen. Door het organiseren van een klantpanel zijn ook de ervaringen van de 45-plusser in beeld gebracht, zoals hun kwaliteiten en de misvattingen die werkgevers vaak over hen hebben. Met deze input start Tilburg een pilotaanpak bij Tilburg Actief voor 45-plussers.

Resultaten

“Tilburg wilde 10 procent meer 45-plussers begeleiden naar betaald werk dan in 2019. Die doelstelling is behaald. Met de juiste begeleiding en door inzet van instrumenten zoals jobcoaching, waarmee werknemers extra begeleiding krijgen op de werkvloer, hebben veel 45-plussers een fijne werkplek bij een tevreden werkgever gevonden. Soms in een reguliere baan, soms parttime of als vrijwilliger”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid).

Langer werkloos

In 2021 hebben 178 deelnemers een werkplek gevonden, in 2022 is dat aantal 156. Daarnaast zijn ook nog 117 deelnemers parttime aan de slag. In januari 2023 telde de gemeente Tilburg 3773 45-plussers met een bijstandsuitkering, 53,6 procent van alle bijstandsgerechtigden. Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden vanaf 45 jaar gemiddeld langer werkloos zijn wanneer zij hun baan verliezen. Uit gesprekken blijkt dat bij een groot deel van de groep geen grote stappen naar werk meer te verwachten zijn. Ze hebben last van fysieke en/of mentale problemen en belemmerende overtuigingen weerhouden hen ervan hun situatie te kunnen (of willen) veranderen. Bij een kwart van de groep zijn op termijn stappen te zetten naar betaald werk.

Werkgevers

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de actieve benadering van werkgevers. Ambassadeur Dennis Schoormans heeft de mogelijkheden en kansen van 45-plussers onder de aandacht gebracht bij werkgevers. Om het bij werkgevers ervaren risico weg te nemen is gekeken naar bredere mogelijkheden van detachering. Werkmakelaars en accountmanagers zetten zich in om goede matches te maken. Het werkt als werkgevers en (potentiële) werknemers eerst vrijblijvend samen aan de slag kunnen om te kijken of ‘de match’ er is.

Tilburg investeert in Perspectief

Tilburg zet zich in om alle mensen die werkloos zijn weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt daarbij de aandacht en passende begeleiding die nodig is. De positie van werkzoekenden 45-plussers is kwetsbaarder dan die van andere leeftijdsgroepen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het aandeel 45-plussers binnen de beroepsbevolking toegenomen door de vergrijzing en de stijging van de AOW-leeftijd. Op verzoek van de gemeenteraad kwam er in januari 2021 een aanpak gericht op de oudere werkzoekenden.

Tilburg gaat door met aanpak ‘Meedoen tot en met je pensioen’

De 45-plussers krijgen begeleiding van een klantregisseur waarmee ze regelmatig overleg hebben. De klantregisseurs zijn erg positief over deze werkwijze, daarom start in 2023 een onderzoek naar het ideale aantal klanten per regisseur en het werken met klantregisseurs voor specifieke doelgroepen. Door het organiseren van een klantpanel zijn ook de ervaringen van de 45-plusser in beeld gebracht, zoals hun kwaliteiten en de misvattingen die werkgevers vaak over hen hebben. Met deze input start Tilburg een pilotaanpak bij Tilburg Actief voor 45-plussers.

Resultaten

“Tilburg wilde 10 procent meer 45-plussers begeleiden naar betaald werk dan in 2019. Die doelstelling is behaald. Met de juiste begeleiding en door inzet van instrumenten zoals jobcoaching, waarmee werknemers extra begeleiding krijgen op de werkvloer, hebben veel 45-plussers een fijne werkplek bij een tevreden werkgever gevonden. Soms in een reguliere baan, soms parttime of als vrijwilliger”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid).

Langer werkloos

In 2021 hebben 178 deelnemers een werkplek gevonden, in 2022 is dat aantal 156. Daarnaast zijn ook nog 117 deelnemers parttime aan de slag. In januari 2023 telde de gemeente Tilburg 3773 45-plussers met een bijstandsuitkering, 53,6 procent van alle bijstandsgerechtigden. Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden vanaf 45 jaar gemiddeld langer werkloos zijn wanneer zij hun baan verliezen. Uit gesprekken blijkt dat bij een groot deel van de groep geen grote stappen naar werk meer te verwachten zijn. Ze hebben last van fysieke en/of mentale problemen en belemmerende overtuigingen weerhouden hen ervan hun situatie te kunnen (of willen) veranderen. Bij een kwart van de groep zijn op termijn stappen te zetten naar betaald werk.

Werkgevers

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is de actieve benadering van werkgevers. Ambassadeur Dennis Schoormans heeft de mogelijkheden en kansen van 45-plussers onder de aandacht gebracht bij werkgevers. Om het bij werkgevers ervaren risico weg te nemen is gekeken naar bredere mogelijkheden van detachering. Werkmakelaars en accountmanagers zetten zich in om goede matches te maken. Het werkt als werkgevers en (potentiële) werknemers eerst vrijblijvend samen aan de slag kunnen om te kijken of ‘de match’ er is.

Tilburg investeert in Perspectief

Tilburg zet zich in om alle mensen die werkloos zijn weer mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt daarbij de aandacht en passende begeleiding die nodig is. De positie van werkzoekenden 45-plussers is kwetsbaarder dan die van andere leeftijdsgroepen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het aandeel 45-plussers binnen de beroepsbevolking toegenomen door de vergrijzing en de stijging van de AOW-leeftijd. Op verzoek van de gemeenteraad kwam er in januari 2021 een aanpak gericht op de oudere werkzoekenden.

Reparatie fietsbrug Medemblikpad 

Als de werkzaamheden klaar zijn, moet er een inspectie worden uitgevoerd. Als de gemeente zeker weet dat de brug weer veilig is voor gebruik, gaat de fietsbrug Medemblikpad in de week van maandag 17 april weer open voor voetgangers en fietsers. Tot die tijd kunnen ze via de brug aan het Poseidonpad het Wilhelminakanaal oversteken. 

Koningswei krijgt ruim 2,1 miljoen subsidie 

Met het subsidieprogramma Impulsaanpak winkelgebieden stimuleert de overheid gemeenten om (delen van) hun winkelgebieden opnieuw in te richten, tot toekomstbestendige gebieden. Koningswei voldoet aan de voorwaarden om leegstand tegen te gaan, meer woningen te realiseren en meer groen toe te voegen aan de binnenstad. 

Wethouder Rik Grashoff: “We zijn erg blij met het toegekende bedrag. Deze zal de realisatie van Koningswei een stap dichterbij brengen. Een ontwikkeling als Koningswei draagt bij aan het creëren van een binnenstad met meer groen, een compacter kernwinkelgebied, minder leegstand en nieuwe woningbouw.”

Het project

In de periode tussen 2024 en 2027 transformeert het Koningsplein naar de Koningswei. Er komt een verbinding met de Piushaven, veel groen en zo’n 350 koop- en huurappartementen in twee nieuwe gebouwen. Ook komt er een gastenhuis: een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie met een centrale leefruimte aan de Koningswei. Van de appartementen valt 68% in de categorieën sociale en middeldure huur.

In november 2022 stemde de gemeenteraad in met de plannen. Rond de zomer van 2024 is het Stadsforum klaar en verhuist de markt hier naartoe. De sloop van de gebouwen van TBV Wonen en Amvest aan de zuidzijde van het plein staat gepland voor het najaar van 2024. Aansluitend start de bouw van de nieuwe appartementen, die in 2026 en 2027 worden opgeleverd. Daarna komt het groen en de rest van de openbare ruimte. Een definitief ontwerp hiervoor wordt volgend jaar gemaakt met het planteam Koningswei. 

Voorlopige uitslag verkiezingen 15 maart

In de tabel hieronder het percentage stemmen dat de verschillende partijen kregen (bron: ANP).

Partij Percentage stemmen
GroenLinks 13%
VVD 12%
BBB 11%
PvdA 9,6%
SP 8,3%
D66 7,8%
PVV 6,5%
PvdD 6,2%
CDA 4,40%
Volt 4,20%
JA21 3,90%
50PLUS 3,30%
Lokaal Brabant 3,20%
FvD 2,80%
BVNL 0,90%
Alliantie 0,60%
AWP 0,40%
OUAPHVB 0,30%
Jezus Leeft 0,10%
Overige 0,00%

Documenten verkiezingen 2023

De documenten die horen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen staan op de pagina verkiezingen op deze site tilburg.nl.

Lonne Gosling wint Ad Vinkenprijs

De prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan een maker die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de kleinkunst in Tilburg en aan de culturele identiteit van de stad.

Over Lonne Gosling

Lonne Gosling speelt in voorstellingen van diverse gezelschappen (onder andere van haar eigen gezelschap Cie Perelman, het Tilburgse dans- en theatergezelschap De Kwekerij en Theater Oortwolk). In 2020 maakte ze haar solodebuut met de one-womanshow “Misschien moet ik zelf huilen”. Tijdens de lockdowns in coronatijd startte ze op haar YouTube-kanaal Lonne Goslings Movie Channel met het delen van veelbekeken korte films. Nog iedere week brengt ze een sketch, scene of komisch filmpje. Ook is Lonne onderdeel van Theater Oortwolk. Dit gezelschap biedt leerlingen de kans om door middel van theater in dialoog te gaan met zichzelf en de wereld om hen heen.

Actrice met een groot (droog)komisch talent

Volgens de jury is de Gosling “een complete performer” en “een verrassende, onderzoekende theatermaker op het snijvlak van toneel en cabaret, én een actrice met een groot (droog-)komisch talent. Ze is in staat om haar authenticiteit op een zeer toegankelijke manier te ontsluiten voor een breed publiek. Of ze nu voor doorgewinterde festivalbezoekers staat of voor leerlingen in het VMBO; ze weet haar publiek te ontwapenen, te ontregelen en te fascineren”. 

Wethouder Kunst & Cultuur, Marcelle Hendrickx, “Makers zoals Lonne leveren met hun kleinkunst een mooie bijdrage aan de kunst en cultuur in onze stad. Het is daarom ook geweldig dat we in onze stad van én voor makers de Ad Vinkenprijs nu weer live kunnen uitreiken en, in dit geval, Lonne Gosling daar ook letterlijk het podium voor kunnen geven.”

De winnares zelf is blij verrast met de prijs. “Ik had dit niet zien aankomen en ben er heel blij mee. Ik voel mij gezien en het stimuleert enorm. Ook zet het mij aan het denken. Wat
wil ik nog meer doen binnen de kleinkunst en met wie wil ik samenwerken? Ik heb veel ideeën, maar nu wil ik vooral veel (toneel)spelen en richt ik mij op mij Youtube-kanaal: Lonne’s Movie Channel. In de nabije toekomst maak ik ook een tweede solovoorstelling”.

Over Ad Vinken

De Ad Vinkenprijs is vernoemd naar Ad Vinken, een voormalig ambtenaar en bekende Tilburgse muzikant en cabaretier. De prijs bestaat naast de waardering voor Lonne haar werk uit een geldbedrag van 2.500 euro.