Parkeergarage Spoorzone Zwijsen opent 1 mei

De nieuwe parkeergarage is dichtbij het station en ligt aan de westkant van de Spoorzone. In parkeergarage Spoorzone Zwijsen is plek voor 730 auto’s. Daarnaast zit er een gratis openbare, beheerde fietsenstalling in de garage. Daar is plek voor zo’n 228 fietsen en 65 scooters. Ook heeft de nieuwe garage 150 plekken waar auto’s opgeladen kunnen worden.  

Slim, innovatief, circulair  

Parkeergarage Spoorzone Zwijsen is een innovatief, circulair en multifunctioneel gebouw. Op het dak liggen zonnepanelen en het dak is begroeid met planten. De garage is genomineerd voor een Benelux Trofee 

Groei Spoorzone  

Spoorzone Tilburg groeit de komende jaren nog verder door. Rondom de garage komen kantoren en een hotel. Ook in de rest van het gebied komt er meer ruimte om te wonen, te leren en te recreëren. Om ruimte te bieden aan alle toekomstige bewoners en bezoekers worden er nog meer garages gebouwd. Daarnaast is er een groeiend aanbod voor deelfietsen, scooters en auto’s. Delen van voertuigen is flexibel, duurzaam en vraagt om minder plek in de volle binnenstad. Meer informatie op de pagina ‘parkeren’ op deze site.

26 Koninklijke Onderscheidingen in Tilburg

De burgemeester reikte de onderscheidingen uit tijdens 2 bijeenkomsten in de Raadszaal in het Stadhuis. 16 Mensen komen uit Tilburg, 7 uit Udenhout, 2 uit Berkel-Enschot en 1 uit Kaatsheuvel. 20 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 6 personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Onderscheidingen gingen naar 5 vrouwen en 21 mannen. De jongste decorandus is 52 jaar oud, de oudste 83.
Onderaan dit bericht staan de grotere versies van de groepsfoto’s van ceremonie 1 en 2.

Lintjesregen 2023

1. De heer A.A.J. (Ton) Bertens (80)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bertens is sinds 2007 secretaris van de Biljartclub van KBO Korvel en heeft sinds 2019 bovendien de functie van voorzitter. Daarnaast is hij ruim 15 jaar competitieleider. Jaarlijks organiseert hij het Nederlagentoernooi, dat plaatsvindt van half maart tot eind mei en waarmee hij elk jaar vanaf januari druk is met de voorbereidingen. Sinds 2016 is de heer Bertens bovendien voorzitter van KBO Korvel. De heer Bertens heeft er mede voor gezorgd dat KBO Korvel vandaag de dag met 170 leden een bloeiende vereniging is.

2. De heer H.J.P.Q. (Erik) Brands (70)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brands heeft grote verdiensten voor Golfclub Prise d’Eau. Zijn betrokkenheid bij deze club was groot vanaf de start van de club. In 2014 was hij voorzitter van de lustrumcommissie. In 2017 werd hij secretaris van het bestuur en in 2018 is hij benoemd tot voorzitter. Sinds 1990 is hij lid en sinds 2008 voorzitter van het Tivolifonds, een plaatselijk fonds dat culturele maatschappelijke,
sportieve en educatieve activiteiten in Tilburg financieel ondersteunt. In het verleden heeft hij zich vele jaren ingezet voor de hockeyclub TMHC Tilburg, de huidige HC Tilburg, aanvankelijk als secretaris en later als voorzitter. Ook was hij 13 jaar lid van de Ronde Tafel Tilburg waarvan hij een jaar secretaris en een jaar voorzitter was.

3. De heer J.M.A. (Hans) van Gestel (67)

Tilburg – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gestel was van 2006 tot 2022 directeur van het opleidingsbedrijf voor de bouwsector ‘Bouwmensen Eindhoven-Tilburg’ bij de Bouw Educatie Groep Zuid-Oost Brabant B.V. Hij zat vanuit deze functie in het bestuur van onder andere de Stichting Belangen Bouwbedrijven Midden-Brabant, de Bouwkring Midden-Brabant en de Coöperatieve Vakmasters. Daarnaast was hij voorzitter van het Regionaal Overleg Bedrijfsleven en Onderwijs voor de Bouw, lid van de Raad van Advies van de stichting Bouwtalent en vice-voorzitter bij de vakgroep Opleidingsbedrijven bij Bouwend Nederland. Ook was hij initiatiefnemer en adviseur van de stichting Stimuleringsfonds LerenWerken regio Tilburg en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Concreet Onderwijsproducten. Hij gaf leiding aan diverse bouw- en renovatieprojecten van onder andere kinderspeelplaatsen en kinderboerderijen in Tilburg en was nauw betrokken bij de realisatie van Ontdekstation 013. Ook was hij initiatiefnemer en mede-uitvoerder van het project Scapetown in Eindhoven, de grootste escaperoom van Europa waar leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen kennismaken met werken in de bouw. Daarnaast was hij betrokken bij het project Fit4ever, een innovatief ontwikkelingsprogramma voor het opleiden van mensen voor de bouwsector. Buiten zijn werk voor de bouwsector was hij 8 jaar lid van de Raad van Toezicht van Theaters Tilburg, 2 jaar bestuurslid bij de lokale Omroep Goirle en betrokken bij projecten van de Stichting Tilburg-Tuzla. Hij was een aantal jaren coach bij de Stichting Starterslift, een organisatie die startende ondernemers in de regio West-Brabant ondersteunt en sinds 2021 is hij voorzitter van de Stichting Jazz Tilburg; een stichting die jonge in Tilburg opgeleide jazzmusici een podium biedt. 

4. De heer B.P.M. (Dick) Hendriks (54)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hendriks leidt al 20 jaar geheel vrijwillig een Djembé-club voor cliënten van Landpark Assisië in Biezenmortel, waar hij tevens werkzaam is als professioneel persoonlijk ondersteuner. Hij was de initiatiefnemer van deze club en heeft destijds in zijn vrije tijd veel inspanningen verricht om deze club tot stand te brengen. Wekelijks repeteert hij met deze club mensen met een verstandelijke beperking, die allemaal het instrument ‘djembé’ bespelen; een vaastrommel, oorspronkelijk afkomstig uit West-Afrika. Daarnaast regelt hij diverse openbare optredens. Van 1995 tot 2008 was hij bovendien vrijwilliger bij de Stichting Tilburg Same Tanzania, die de werkzaamheden uitvoerde voor de stedenband die de gemeente was aangegaan met het bisdom Same in het noorden van Tanzania. Dertien jaar lang was hij voor deze stedenband een ambassadeur, met name op de terreinen educatie, duurzaamheid en onderlinge tolerantie.

5. De heer C.J.L. (Coen) Huijding (75)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Huijding is sinds 1995 hardlooptrainer van de Sprintgroep van Atletiekvereniging Attila. Hij heeft als trainer diverse Nederlandse kampioenen ondersteund en is als vrijwilliger bij vele activiteiten van de vereniging actief, zoals bij de Warandeloop en vele wedstrijden. Bij de Warandeloop is de heer Huijding sinds eind jaren ’90 actief betrokken als vrijwilliger. Elk jaar maakt hij in de weken voorafgaand aan het evenement deel uit van de opbouwploeg. Hij draagt zorg voor het parcours en ondersteunt de wedstrijdleiding tijdens het evenement. Sinds vorig jaar zet hij zich ook wekelijks in als medewerker buurtpreventie in de Reeshof en rondom het Wandelbos.

6. De heer J.W.M. (John) Jansen (65)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Jansen is 20 jaar actief als vrijwilliger bij de buurtpreventiegroep BuurtActieReeshof (B.A.R), zowel bij de fiets- als de loopgroep. Daarnaast is hij vanaf 2010 muzikant bij de Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel. Voor de optredens en concertreizen van deze harmonie regelt hij het vervoer van het instrumentarium en verricht hij vele hand- en spandiensten. Ook is de heer Jansen muzikant bij muziekkapel De Möllukus. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de organisatie en de presentatie van het ‘Kauwkleumfist’, een jaarlijkse kapellenavond voor orkesten uit de regio. De heer Jansen is muzikant en bestuurslid bij de plaatselijke muziekvereniging Andara en als lid van de muziekcommissie betrokken bij de samenstelling van het repertoire en de organisatie van concerten en optredens. Vanuit de werkgroep Logistiek regelt hij het vervoer van het instrumentarium voor deze optredens. Ten slotte is de heer Jansen sinds 2008 mantelzorger voor een bewoner van Amarant.

7. De heer J.T. (Jan) van de Laar (78)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van de Laar maakt sinds 2006 deel uit van Senioren 3 West (voorheen StadsDeelAdviesRaad), de seniorenwerkgroep die onderdeel uitmaakt van de Wijkraad Tilburg 3 West. Momenteel vervult hij de rol van voorzitter. Deze seniorenwerkgroep is een actieve netwerkorganisatie van vrijwilligers die de belangen behartigt van ouderen in de wijken De Reit, Wandelbos en Het Zand. Daarvoor was hij voorzitter bij de StadsDeelAdviesRaad 3. Sinds 2010 is hij bestuurslid bij de KBO-kring Tilburg, een organisatie met meer dan 6.000 leden en 20 afdelingen. Ook houdt hij bij deze organisatie de website bij, is hij de dementiedeskundige, verzorgt hij attenties bij rouw en trouw en begeleidt hij de verspreiding van het maandblad ONS. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Seniorenbeurs. Sinds 2010 is hij bovendien lid en adviseur van de Bewonerscommissie Abdij- en Torenbuurt.

8. De heer C.G.H.M. (Cees) Maas (83)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Maas is vanaf 1987 actief voor voetbalvereniging ZIGO in Tilburg. In het verleden was hij bestuurslid, actief in diverse commissies en runde hij het secretariaat van de jeugd. Ook ontving hij de bezoekende teams, regelde de veldbezetting, stuurde de terreinmedewerkers aan en verzorgde de administratieve verwerking van de uitslagen. Hij zorgde voor de ontvangst van nieuwe leden en vrijwilligers en verleende jarenlang vele andere hand- en spandiensten bij de vereniging. Op dit moment is hij actief bij het wedstrijdsecretariaat van de jeugdafdeling. De heer Maas is daarnaast 30 jaar coördinator bij het Vakantietoernooi Veldvoetbal bij VV ZIGO. Hij doet daarvoor de voorbereidingen en is ook tijdens het toernooi druk doende met het reilen en zeilen van dit evenement.

9. De heer W.D. (Wim) Ogink (71)

Tilburg – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Ogink heeft zich vele jaren ingezet voor de atletieksport. Hij was jarenlang voorzitter van de Tilburg Road Runners. Vanuit deze functie kwam hij bij de Stichting Tilburg Ten Miles, eerst een aantal jaren als secretaris en sinds 2010 is hij voorzitter. Ook was hij tijdelijk penningmeester bij deze stichting. Gedurende 10 jaar heeft hij zich op bestuurlijk vlak ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Hij was lid van de Unieraad (de ledenraad van de Atletiekunie), het hoogste orgaan binnen de Unie. Vanaf 2007 tot en met 2014 was hij binnen de Unieraad ook actief als lid van de Adviescommissie Loopsport. Daarnaast was hij lid van de Adviescommissie Beleid en Organisatie. In 2010 werd hij voorzitter van deze commissie en daarmee ook voorzitter van de Unieraad. Deze functies vervulde hij tot het einde van zijn zittingstermijn in 2014. Ook was hij gedurende 10 jaar lid van de Platform Masters, een adviescommissie van de sector Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken. De heer Ogink is daarnaast sinds januari 2016 actief bij de wielervereniging Toerclub Tilburg ’93 (TCT’93). Als voorzitter heeft hij het onderdeel mountainbiken binnen de vereniging geïntroduceerd. Sinds september 2017 is hij bestuurslid en sinds augustus 2019 voorzitter van de vereniging van oud-medewerkers van zijn voormalige werkgever; de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (Seniorenclub ZLTO). In het verleden was de heer Ogink gedurende 6 jaar voorzitter van de bestuurscommissie basisschool De Borne in Tilburg.

10. De heer C.J.C.M. (Tiny) Pheninckx (66)

Kaatsheuvel – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pheninckx was van 1980 tot 1 december 2021 verbonden aan Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Hij bekleedde diverse functie en was achtereenvolgens docent, adjunct-directeur, directeur van de MBO-afdeling Handel, lid van de Centrale Directie en voorzitter van het College van Bestuur. De heer Pheninckx heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming en het succes van het unieke onderwijsconcept van de Rooi Pannen. Toen halverwege de jaren ’90 de Rooi Pannen door de Wet op de ROC-vorming juridisch gedwongen werd tot een fusie, wist hij het Ministerie ervan te overtuigen dat er een wetsvoorstel moest komen dat zelfstandigheid van ROC’s weer mogelijk moest maken. Door dit wetsvoorstel kreeg de Rooi Pannen haar zelfstandigheid en identiteit weer terug. Dankzij de heer Pheninckx was De Rooi Pannen het eerste ROC in Nederland met een eigen onderwijswinkelcentrum. Een in onderwijsland unieke vorm van intern praktijkonderwijs, waarbij leerlingen in een beschermde omgeving alle functies kunnen vervullen die in de dagelijkse praktijk voorkomen. Daarnaast heeft hij ook landelijk veel betekend voor het Nederlands Handelsonderwijs. Hij was jarenlang bestuurslid en voorzitter van het Kenniscentrum Handel, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de Bedrijfstakgroep Handel en de Sectorkamer Handel. Ook was hij 17 jaar lang bestuurslid van de Stichting Leergeld Tilburg en 9 jaar lang voorzitter Van de Stichting Tilburg Ten Miles. Daarnaast was hij 17 jaar bestuurslid van het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei Tilburg en tegelijkertijd bestuurslid van de Stichting Jeugd Sportfonds Tilburg en de Stichting Jeugd Cultuurfonds Tilburg.

11. Mevrouw M.W.P. (Ria) Pijnenburg-de Groot (81)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2002 is mevrouw Pijnenburg vrijwilliger bij de Zonnebloem Regio Tilburg, afdeling Zorgvlied-De Blaak. Zij helpt het hele jaar door mee met het organiseren van activiteiten. Elk jaar gaat zij bovendien als vrijwilliger met een groep langdurig zieke en gehandicapte mensen een paar dagen op vakantie. Sinds 2005 is mevrouw Pijnenburg ook vrijwilliger bij de Parochie De Goede Herder en dan met name voor de Petrus en Pauluskerk in de Vierwindenlaan. Dagelijks is zij hier aanwezig als gastvrouw en aanspreekpunt voor de parochie en heeft diverse taken. Zo is zij ook lid van de activiteitencommissie van de Petrus en Pauluskerk. Daarnaast is zij sinds 2008 vrijwillig actief bij woonzorgcentrum Notre Dame in de St. Oloflaan in Tilburg. Hier verzorgt zij wekelijks het koffierondje en helpt mee bij grote activiteiten.

12. Mevrouw G.F. (Gerda) de Vries (66)

Tilburg – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Van 2000 tot december 2022 was mevrouw De Vries directeur van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg. Elke dag zorgde zij ervoor dat de missie van Feniks, namelijk: het bevorderen van gelijke kansen, rechten en vrijheden voor iedereen in de Tilburgse samenleving, werd uitgedragen. Zij deed dat onder andere door speciale trajecten aan te bieden aan kwetsbare vrouwen om hun zelfredzaamheid te vergroten en zorgde voor de begeleiding naar werk. Mede dankzij haar inzet werd in de afgelopen jaren 3 keer de bijeenkomst ‘Kracht on Tour’ georganiseerd. Daar bieden bedrijven en organisaties vacatures, stages en trainingen aan om vrouwen te helpen stappen te zetten richting economische zelfstandigheid. Daarnaast heeft zij ervoor gezorgd dat de ‘Internationale Vrouwendag’ jaarlijks feestelijk wordt gevierd in Tilburg. Ook is zij actief als vrijwilliger bij kringloopwinkel PortAgora, de organisatie die in binnen- en buitenland bovendien sociale, culturele en economische projecten initieert en ondersteunt. Daarnaast is zij bestuurslid bij de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst Tilburg, die het Tilburgse Slavernijmonument heeft opgericht, en ook betrokken is bij de jaarlijkse Keti-Koti-herdenking en -viering. In het verleden werkte mevrouw De Vries bij de Stichting Jeugdigen Jongerenwerk Tilburg en heeft zij een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Ook was zij betrokken bij de opzet van het ‘Marietje Kessels Project’, dat tot doel heeft om de mentale en fysieke weerbaarheid bij kinderen te vergroten. Dit project is in Tilburg begonnen, maar inmiddels worden deze lessen ook in veel andere gemeenten gegeven.

13. De heer J.T.H.M. (Sjef) Zeebregts (69)

Tilburg – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zeebregts stond in 2012 aan de basis van het Platform Cliëntenraden Belangenbehartiging Jeugdzorg Hart van Brabant en sinds een aantal jaren is hij voorzitter van deze organisatie. Dit Platform bestaat uit diverse participanten en is regelmatig gesprekspartner van bestuurders over issues die spelen rondom jeugdzorg. Hij heeft zich hard gemaakt voor de specifieke problematiek van jongeren rond de leeftijd van 18 jaar. Daarvoor was hij actief als lid en voorzitter van de Cliëntenraad MEE in Tilburg. Sinds 1985 is hij bovendien actief als vrijwilliger in de voetbalsport. Bij voetbalvereniging JPS was hij achtereenvolgens scheidsrechter, wedstrijdsecretaris en algemeen secretaris. JPS ging over in sportvereniging Nordea waar hij actief bleef als vrijwilliger. In 2015 ging deze sportvereniging op in de Vereniging Willem II. Bij deze club is de heer Zeebregts sinds 2019 lid van de Seniorencommissie. Hij was meer dan 10 jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem Hasselt en in de periode van 1992 tot 2015 bij Showdown Dongen, een sportvereniging voor slechtzienden. Ook was hij een aantal jaren actief voor de TOG (Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties), een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in Tilburg. Vanaf 2008 zet de heer Zeebregts zich bovendien in voor de wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt en sinds 2013 is hij vrijwilliger bij Behandelcentrum De Hazelaar. Ook was hij gedurende drie jaar lid van de Cliëntenraad van De Hazelaar, Damast en Hospice de Sporen. De heer Zeebregts is naast zijn vrijwilligersfuncties ruim 30 jaar lang mantelzorger geweest voor zijn echtgenote.

14. De heer P.D. (Peter) van Gerven (71)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gerven is sinds 1959 verbonden aan de Tilburgse Doedelzakband De Dutch Pipes and Drums en heeft een grote rol gespeeld in het voortbestaan van de band. Sinds 1979 geeft hij les in het bespelen van de snare drum en is hij verantwoordelijk voor de opleiding van de tamboers. Van 1979 tot 2001 had de heer Van Gerven diverse bestuursfuncties en sinds 1983 bekleedt hij de functie van Drum Major; één van de belangrijkste functies binnen een doedelzakband. Als Drum Major is hij de leider van de band en samen met de Pipe Major en de Leading Dancer geeft hij invulling aan de opzet van shows en het leiden van de band bij straatoptredens en taptoes.

15. Mevrouw C.L.D. (Corrie) Aerts- van Loon (75)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Aerts-van Loon zet zich al vele jaren in voor de wijk Tilburg-Noord. Vanaf 2001 is zij betrokken bij de organisatie van projecten en evenementen in deze wijk. Ook is zij penningmeester van de wijkraad Stokhasselt. Vanaf 2015 is zij lid van de commissie Wonen, Woonomgeving en Verkeer bij de wijkraad Noordraad Heikant-Quirijnstok en coördinator van de subsidiebijdragen van ‘Verrijk je wijk’. Vanaf 2016 is zij penningmeester bij de Woongroep Tilburg Noord. Ook is zij interim-voorzitter van de Commissie van Huurders Brucknerhaghe en bestuurslid van de Huurders Belangenorganisatie (HBO) Wonen 99. Als lid van de bewonersklankbordgroep Wagnerplein was zij intensief betrokken bij de vernieuwing van het Wagnerplein en omgeving. Naast de activiteiten voor de wijkraden is zij al 35 jaar actief voor De Zonnebloem afdeling Stokhasselt.

16. De heer H.A.P. (Henk) Adams (70)

Berkel-Enschot – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Adams is vanaf 1987 een actief lid van de Handboogvereniging De Meierijers. In de periode van 2000 tot 2003 was hij voorzitter van deze vereniging. Sinds 2003 vervult hij de functie van penningmeester, verzorgt hij de ledenadministratie, houdt hij de website up-to-date en verricht hij vele hand- en spandiensten. Ook is hij medeorganisator van wedstrijden en clinics. Vanaf 2011 is
hij ook penningmeester en één van de kartrekkers bij de Stichting Handboogsport Midden-Brabant; een organisatie die de belangen behartigt van de aangesloten verenigingen en voor deze clubs jaarlijks diverse wedstrijden organiseert.

17. De heer F.L. (Frans) Bertens (73)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bertens is vanaf 1994 actief voor het gemeenschapshuis ‘De Vorselaer’ in Biezenmortel. Aanvankelijk was hij bestuurslid technische dienst en verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten. In 2004 werd hij waarnemend voorzitter en vanaf 2005 is hij de voorzitter van de ‘Stichting De Gemeenschap’, de eigenaar van De Vorselaer. Daarnaast is hij organisator van jaarlijkse evenementen en draait hij bardiensten. De afgelopen jaren heeft hij zich met verve ingezet voor de realisatie van de vernieuwing van ‘De Vorselaer’ tot een multifunctioneel centrum in Biezenmortel. Vanaf 2005 is hij bestuurslid bij buurtvereniging De Zandkant.

18. De heer W.M. (Wim) Brekelmans (74)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Brekelmans is sinds 1984 actief als EHBO-er bij de Stichting Alphonsus EHBO in Berkel-Enschot. In 2007 kwam hij in aanraking met de Stichting AED Tilburg, destijds een burgerinitiatief om AED’s (defibrillators) op openbare plekken in Tilburg te plaatsen. De eerste jaren was hij adviseur en later ging hij zich bezig houden de uitvoerende taken. Sindsdien zorgt de heer Brekelmans voor de installatie, het onderhoud en het vervangen van alle 153 AED’s in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Daarnaast coördineert hij voor de Seniorenvereniging Contact50 sinds 2018 fietstochten voor de leden. Sinds 10 jaar is hij bovendien vrijwilliger bij de fietsclub van ASVZ Udenhout (Vincentius) en fietst hij elke week met cliënten op een duofiets. In 2016 begeleidde hij een groep cliënten bij de voorbereiding en deelname aan de Alpe d’Huzes.

19. De heer F.B.M. (Frans) Deckers (80)

Berkel-Enschot – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Deckers is al 47 jaar verbonden aan Schaakvereniging De Oude Toren in Berkel-Enschot. Sindsdien is hij secretaris binnen het bestuur. Naast secretaris was hij in het verleden jeugdopleider en wedstrijdleider. Vele jaren organiseert hij bovendien het jaarlijkse Druiventros Schaaktoernooi. Als secretaris onderhoudt hij verder alle externe contacten en neemt deel aan bondsvergaderingen en overleggen met andere schaakverenigingen. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor ouderen via de KBO. Het is mede aan de heer Deckers te danken dat er in het winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot twee openbare schaaktafels zijn gerealiseerd.

20. De heer H.J.G. (Harrie) van Gorkom (52)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Gorkom is sinds 8-jarige leeftijd verbonden aan de Scouting Sint Lambertus in Udenhout. Op 14-jarige leeftijd werd hij voorzitter van de Rowans, een speltak voor jongens van 14 tot 17 jaar. Van deze speltak is hij tot op heden teamleider. 10 Jaar geleden richtte hij de nieuwe speltak de Plus Scouts op voor mensen vanaf 23 jaar. In 1990 heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de bouw van het nieuwe scoutinggebouw in de Groenstraat in Udenhout en dan met name bij de aanleg van het park en de speelweide. Al 30 jaar zorgt hij samen met andere vrijwilligers voor het onderhoud ervan. Sinds 10 jaar is de heer Van Gorkom bovendien bestuurslid en hoofd technische commissie van het Winterparadijs in Udenhout.

21. De heer W.J.A. (Wil) Haans (80)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Haans is vanaf 2012 actief voor Contact50, de seniorenvereniging van Udenhout Biezenmortel. Hij is secretaris en houdt zich ook bezig met publicaties en de website. Vanaf 2002 is hij lector bij de Johannes XXIII parochie in de St. Lambertuskerk in Udenhout. Ook heeft hij de websites van de St. Lambertus- en de St. Willibrordusparochie gebouwd. De heer Haans was in de periode 2008-2019 chauffeur bij de Buurtbusvereniging Oisterwijk-Dongen. In de periode 2008-2018 was hij penningmeester bij het Gerlach-instituut in Tilburg. Ook was hij actief betrokken bij de digitalisering van dit instituut. Deze onderwijsinstelling bood jarenlang aan cursisten de mogelijkheid om zich bij te scholen. Daarnaast is de heer Haans al 45 jaar actief bij een aantal koren in Udenhout. Hij is mede-oprichter en was een aantal jaren bestuurslid bij het koor ‘De Liederenkring’ in Udenhout en sinds een aantal jaren is hij lid van de muziekcommissie. Vanaf 1987 is hij koorlid bij het Gregoriaans Koor van de St. Lambertuskerk in Udenhout. Hier was hij ook enkele jaren verantwoordelijk voor de kas. Sinds maart 1997 is hij daarnaast actief lid bij het Gemengd Koor Udenhout.

22. Mevrouw M.A.B. (Ria) van der Meijden-Robben (77)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Meijden-Robben is vanaf 2000 actief bij het Erfgoedcentrum ’t Schoor Udenhout-Biezenmortel. Zij geeft hier rondleidingen en is gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van exposities. Ruim 10 jaar was zij chauffeur bij de voormalige buurtbusvereniging Oisterwijk-Dongen. Sinds 2014 zet zij zich in voor zorgboerderij ‘Ons Erf’ die ouderen met een vorm van dementie een passende, professionele begeleiding biedt. Wekelijks gaat zij knutselen met cliënten van de dagbesteding. Mevrouw Van der Meijden is daarnaast vanaf 2014 betrokken bij de organisatie van de Udenhoutse DorpsQuiz. In de periode 1982-2020 was zij vrijwilliger bij ‘De Toneelzolder’ op basisschool De Wichelroede in Udenhout. Daarnaast is mevrouw Van der Meijden-Robben al ruim 37 jaar een zeer gewaardeerd koorlid van het Gemengd Koor Udenhout.

23. Mevrouw P.C.M. (Nel) Rooneij-van Erp (79)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1987 leidt mevrouw Rooneij de Udenhoutse trimclub De Duinlopers, die elke week wandelt en hardloopt in de Loonse en Drunense duinen. De club bestaat uit 30 dames. Sinds 1995 is zij bovendien vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Ouderen Udenhout, waar zij in het verleden ook 10 jaar een bestuursfunctie had. Daarnaast richtte zij 22 jaar geleden seniorenbridge op binnen de stichting en een aantal jaren later introduceerde zij yoga voor ouderen in Udenhout. Tot op de dag van vandaag regelt en coördineert zij alles wat hiermee te maken heeft. Van de ledenadministratie tot het contact met de docenten. Ook is zij verantwoordelijk voor het project ‘Meer bewegen voor ouderen’ in woonzorglocatie De Eikelaar in Udenhout. Daarnaast is mevrouw Rooneij sinds 13 jaar vrijwilliger voor Golfvereniging Dongen, voorheen Vossenhole. Wekelijks organiseert zij hier de Damesdag.

24. De heer J.G.M. (Hans) Smulders (73)

Udenhout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Smulders is al sinds 1970 actief als vrijwilliger. In het verleden begeleidde en vervoerde hij vele jaren cliënten van Huize Assisië naar wielerwedstrijden en thuiswedstrijden van Willem II. Daarnaast organiseerde en coördineerde hij 10 jaar lang reizen naar het buitenland voor voetbalvereniging SvSSS in Udenhout. Van 1985 tot 1995 was hij als optochtcommissaris van de Stichting Karnaval Udenhout verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse optocht. Sinds 30 jaar is de heer Smulders bovendien actief als secretaris van de Stichting Exploitatie Sportpark Zeshoeven in Udenhout, die alle accommodaties exploiteert en beheert ten behoeve van voetbalvereniging SvSSS. De heer Smulders coördineert de diverse werkzaamheden en stuurt de vrijwilligers aan. Bij de Udenhoutse buurtvereniging Stationstraat/Kreitenmolenstraat is hij sinds 23 jaar bestuurslid. Daarnaast is de heer Smulders sinds 2006 penningmeester van de biljartclub in Udenhout en draagt in die hoedanigheid zorg voor het innen van de contributies en de financiële verantwoording van de club. De heer Smulders deed deze vrijwilligerstaken lange tijd naast zijn baan als verpleegkundige en leidinggevende bij geestelijk gezondheidsinstituut Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch en Vught.

25. De heer G.J.A.M. (Bart) Spijkers (66)

Tilburg – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mede door de heer Spijkers is er binnen sportclub Were Di Tilburg een tennisafdeling opgebouwd. Van 1993 tot 2002 was de heer Spijkers hiervan bovendien voorzitter. Hij zette professionele tennislessen op, organiseerde vele toernooien en zorgde er mede voor dat er 6 kunstgrasbanen werden aangelegd. Daarnaast was hij algemeen bestuurslid van Were Di en richtte hij naast tennis ook de unit beachvolleybal op. Sinds 2006 is de heer Spijkers voorzitter van deze unit, die heden ten dage de naam ‘Beach Tilburg’ draagt. Voor de ontwikkeling van volleybal en beachvolleybal in Zuid-Nederland is hij van grote betekenis geweest. De heer Spijkers heeft een grote rol gespeeld in de oprichting van de beachvolleybalschool op verzoek van de Nederlandse Volleybalbond en daarmee is hij ook van betekenis geweest voor de regionale beachvolleybal-talentontwikkeling. In 2013 werd de heer Spijkers bestuurslid van de initiatiefgroep Hart van Brabant voor de ontwikkeling van het Spoorpark in Tilburg. Hij heeft als één van de kwartiermakers van dit omvangrijke project een belangrijke rol gespeeld in de realisatie van dit park, waar vereniging Beach Tilburg is gevestigd, evenals sport- en bewegingscentrum BeweegR.

26. De heer P.A.J.M. (Peter) de Vet (67)

Tilburg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Vet was tot 2016 ruim 30 jaar reservist binnen het Ministerie van Defensie. In de periode 2006- 2016 was hij Officier Veiligheidsregio/Regionaal Militair Operationeel Adviseur (RMOA). In deze functie heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het continu inzetbaar zijn van het Defensieteam in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Gedurende 20 jaar had de heer De Vet bovendien een bestuursfunctie bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO) afdeling Midden- en West-Brabant. Hij heeft als activiteitencommissaris een belangrijke bijdrage geleverd aan de jaarlijkse verenigingsactiviteiten van de KVNRO in het algemeen en de afdeling Midden- en West-Brabant in het bijzonder. Daarnaast heeft de heer De Vet zich van 1998 tot 2019 ingezet voor de amateurvoetbalclub OVC ’26 en diens voorganger Ons Vios en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de fusie tussen Ons Vios en SC Olympus in 2016. Na de fusie was hij drie jaar bestuurslid van OVC ’26 waarvan de laatste twee jaar voorzitter. Vanaf 1998 is de heer De Vet actief betrokken bij het Nederlands-Indiëmonument Tilburg, waarmee de inwoners van Tilburg worden herdacht, die tijdens de ontwapening van Nederlands-Oost-Indië zijn omgekomen. De heer De Vet was nauw betrokken bij de totstandkoming van het monument en de jaarlijkse herdenking. In 2012 werd hij voorzitter van de ‘Stichting Vrienden van het Indië Monument’. Vanuit die functie had hij zitting in de werkgroep ‘Toekomst van het herdenken’ en was hij in 2015 betrokken bij de totstandkoming van het Vrijheidspark in Tilburg. Ook is hij lid van het Plaatselijk Comité Nationale Herdenking 4 mei in Tilburg. Op 4 mei verzorgt hij jaarlijks het dodenappèl tijdens de dodenherdenking in Tilburg.

Aanvragen lintjesregen 2024

Aanvragen voor de lintjesregen van volgend jaar, 2024, moeten uiterlijk op 1 juli 2023 binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend. Meer informatie op de pagina Onderscheidingen op deze website.

Wegafsluitingen Tilburg Zingt en Koningsdag

Woendagavond is het vanaf 17:00 uur weer tijd voor Tilburg Zingt. Dat houdt in dat het Stadhuisplein dicht is tussen de Katterug en de Bisschop Zwijsenstraat van dinsdag 25 april 06:00 uur t/m donderdag 27 april 18:00. Verkeer vanaf de Heuvelring-Piusplein, kan via de Piusstraat (omgekeerde rijrichting) en de Primus van Gilsstraat, Bisschop Zwijsenstraat (omgekeerde rijrichting) naar de Schouwburgring rijden. Er staan verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. Fietsers kunnen omrijden via de Piusstraat, Primus van Gilsstraat en de Bisschop Zwijsenstraat (en andersom).

Bereikbaarheid parkeergarages

De parkeergarages Pieter Vreedeplein en Heuvelpoort zijn bereikbaar. Parkeren kan ook iets verder weg bij de Knegtel of bij Poppodium 013. De parkeergarage Emmapassage is bereikbaar vanaf de Heuvelring, maar niet vanaf de Piusstraat (omdat daar de rijrichting is omgedraaid). Auto’s en motoren kunnen de garage wel uitrijden richting de Piusstraat. Parkeergarage Koningsplein is bereikbaar via de Piusstraat en Bisschop Zwijsenstraat. Uitrijden kan alleen via de Bisschop Zwijsenstraat. Parkeergarage Schouwburg is op donderdag 27 april niet bereikbaar vanaf de Korvelseweg vanwege een Koningsdagevenement op deze locatie

Bereikbaarheid fietsenstallingen

De fietsenstalling Heuvel blijft de hele Koningsnacht open. Fietsenstalling Katterug is van 24 t/m 28 april dicht. De stalling bij de Concertzaal is tijdens Koningsnacht extra lang open, tot 04:30 uur. Op 26 april is er een tijdelijke bovengrondse stalling op het Koningsplein.  Kijk voor meer informatie over de openingstijden van de fietsenstallingen op de pagina ‘fietsen in Tilburg’ op deze site. 

Duurzame bekers

Net als tijdens carnaval werken de buitenbarren in de binnenstad met statiegeldbekers. Dat betekent dat er een euro bovenop de prijs voor een biertje of fris komt als je dat de eerste keer gaat halen. Daarvan is 50 cent statiegeld en 50 cent milieubijdrage. Koop je daarna een tweede drankje, dan wissel je de beker gewoon om. Je betaalt dan alleen de prijs voor het drankje. Ga je naar huis? Gooi dan je beker in een inleverbak of ga naar het centrale inleverpunt op het Pieter Vreedeplein. Op dit plein kun je statiegeld terugkrijgen. Dat kan niet bij de inleverbakken of bij de horeca. 

Carnaval

We vieren het helaas niet opnieuw, maar heb je nog statiegeldbekers over van carnaval? Die kun je op 26 april van 16:00 uur tot 19:00 uur inleveren voor statiegeld bij het inleverpunt op het Pieter Vreedeplein.

Kernwinkelgebied Tilburg wint de Kern Jaarprijs 2023 

Kern is een centrum voor vastgoedprofessionals. ‘Kern verenigt de makers van het gebouwde hart. Een goede kern, variërend van een groot stadscentrum tot een wijkcentrum, heeft economische waarde, sociale waarde, is duurzaam en verbindt.’  Meer informatie op kern.nl.

Van saai tot bruisend 

De jury roemde de wijze waarop Wereldhave, in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg, maar ook met de ondernemersvereniging en BIZ vastgoed, tussen 2016 en 2022 het Tilburgse kernwinkelgebied transformeerde van een saai stuk binnenstad tot een bruisend en vitaal centrum met een brede mix aan functies. 

Levendig stuk stad 

Het project is een van de grootste recente binnenstedelijke herontwikkelingen in de zevende stad van Nederland, dat volgens de jury laat zien hoe van een verouderd winkelgebied uit de vorige eeuw de weg is gevonden naar een nieuw en levendig stuk stad. Wethouder Rik Grashoff is verheugd over de prijs: “Als wethouder binnenstad ben ik enorm trots op de inspanningen die alle betrokken partijen hebben geleverd in dit project. In een aantal jaar zijn we er samen in geslaagd de binnenstad van Tilburg te transformeren in bruisend stadshart waar winkelen, wonen, groen, horeca en leisure moeiteloos samenkomen. Mooi om te zien dat daar ook vanuit deze hoek waardering voor is.”

Verbeteren ventilatie van Tilburgse scholen 

Rijksoverheid, gemeente en schoolbesturen investeren samen ruim 7 miljoen euro in deze verbeteringen. Want een gezonde schoolomgeving is belangrijk voor kinderen om goed te kunnen presteren in de klas. Frisse lucht is daarbij van groot belang. 

“Bij onvoldoende frisse lucht ontstaan er bij leerlingen en docenten al snel klachten zoals hoofdpijn, vermoeid en/of suf zijn. Dit komt door een te veel aan CO2 in de lucht”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): ”Om dit te voorkomen, moet er voldoende frisse lucht binnenkomen. Hierdoor worden leerlingen en docenten minder vaak ziek en verbetert hun prestatie in de klas. We zijn dan ook erg blij dat we met deze subsidie op 13 van onze scholen het binnenklimaat en de ventilatie kunnen aanpakken” 

Overheidssubsidie 

Vanaf 2021 heeft de Rijksoverheid subsidieregelingen opgezet om schoolbesturen te helpen de ventilatie op school te verbeteren. Het gaat om zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen hebben samen met de gemeente een plan voor 13 schoolgebouwen ingediend.  

Het Rijk draagt 30% van de kosten bij. Omdat gemeente Tilburg het belangrijk vindt dat zowel leerlingen als docenten in een gezonde leeromgeving werken, dragen zij ook 30% van de kosten bij. De overige kosten worden door de schoolbesturen betaald. 

De luchtkwaliteit wordt bij de volgende 12 scholen verbeterd: Beatrixcollege, Koning Willem II College, De Bodde, De Wichelroede, De Cocon, Berkeloo, De Mortel, Christoffel, De Petteflet, De Sporckt, Meander en De Vijf Hoeven. Voor de grootschalige renovatie van het schoolgebouw van De Stappen aan de Pastoriestraat is eerder al budget beschikbaar gesteld door de gemeente. Voor dit gebouw hoeft nu dus geen cofinanciering meer verstrekt te worden. De schoolbesturen zijn inmiddels al volop bezig met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Eerste flexflitser aan Ringbaan-Zuid

Er is voor deze locatie gekozen met het oog op de vele snelheidsovertredingen en de ernstige, soms dodelijke ongevallen die er in het verleden zijn gebeurd. De flexflitser registreert overtredingen van de maximum snelheid. De boetes hiervoor worden automatisch verstuurd aan de overtreder.

Locaties

Na twee maanden verplaatst het Openbaar Ministerie de flexflitser naar de Burgemeester Letschertweg, en na een tijdje krijgt de flitser weer een andere plek in onze gemeente. Daarna gaat de flexflitser nog naar een andere locatie. Dat kan ook buiten Tilburg zijn. Deze locatie wordt bepaald in overleg met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Op de locatie moet er vanzelfsprekend voldoende plaats zijn, zodat er een goede meting gedaan kan worden.

Wethouder Rik Grashoff (Slimme, veilige en duurzame mobiliteit): “Op diverse wegen in onze gemeente is de verkeersveiligheid in gevaar, doordat er vaak te hard wordt gereden. We zijn dan ook blij met de komst van de flexflitser, maar we blijven bij het Openbaar Ministerie pleiten voor aanzienlijk meer (flex)flitsers om de veiligheid op met name onze 50 km/u wegen te verbeteren”.

Meer informatie 

In de gemeente Tilburg zijn er al eerder mobiele flitspalen gebruikt, bijvoorbeeld op de Paleisring, de Hart van Brabantlaan en de Bredaseweg. Dit was onderdeel van een landelijke proef van het Openbaar Ministerie. Deze proef was een succes: er werd op deze locaties aanzienlijk minder hard gereden.

Meer informatie over de flexflitser staat op de website van het Openbaar Ministerie, www.om.nl.  

Gemeente laat Japanse duizendknoop weghalen

Aannemer Natuur & Ruimte gaat de planten weghalen bij het Bels Lijntje. Soorten die van nature niet in Nederland voorkomen, noemen we ‘invasieve exoten’. Deze soorten hebben geen last van natuurlijke concurrentie. Doordat ze zo snel groeien zijn ze slecht voor de natuur. Dit is een (inter)nationaal probleem, waar ook de gemeente Tilburg mee te maken heeft. In de gemeente komen verschillende invasieve soorten planten en dieren voor, waaronder de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Deze soort is ook bij de provincie Noord-Brabant bekend als Brabantse probleemsoort. Japanse duizendknoop staat erom bekend dat hij moeilijk weg te halen is. De provincie geeft subsidie om de Japanse duizendknoop aan te pakken langs het Bels Lijntje, het stuk tussen de Gilzerbaan en de Bredaseweg. Daar werkt de gemeente samen met huiseigenaren in de buurt.

Uitsteken

De boven- en ondergrondse plantdelen van de duizendknoop, tot ongeveer 50 cm onder de grond, worden verwijderd. Daarna worden de nieuwe planten ieder jaar meerdere malen weggehaald door ze uit te steken. Dat gebeurt netjes, met oog voor de andere natuur langs het Bels Lijntje. En om ervoor te zorgen dat Japanse duizendknoop niet verder verspreidt.

Nestbeheer voor ganzen

Nestbeheer houdt in dat eieren in de nesten van ganzen op een diervriendelijke manier behandeld worden met maiskiemolie. Dat zorgt ervoor dat de eieren niet uitkomen. Dat zorgt voor minder ganzen en dus ook minder schade en overlast. De stichting Hofganzen behandelt de eieren in opdracht van de gemeente.

Broedperiode 

De volwassen ganzen beschermen hun kinderen. Loop daarom als het kan om de nestplek of de ganzen heen en houd honden aan de lijn. De ganzen doen niks, maar kunnen wel hun nek ‘strekken’ en ‘blazen’.  

Watervogels

Ook watervogels kunnen overlast geven. Als dat in uw eigen tuin is, kunt u zelf maatregelen nemen om de tuin af te schermen tegen deze vogels. Dat doet de gemeente niet op particulier terrein.

Tegel voor Kenny B in Walk of Fame

Met het toekennen van een tegel in de Walk of Fame laat het gemeentebestuur zien dat Tilburg trots is op Kenny B als inwoner van de stad. Daarnaast is het een blijk van waardering voor zijn verdiensten in de Nederlandse muziek, zijn ambassadeurschap voor de stad en betrokkenheid bij de Tilburgse samenleving.

Parijs

Kenny B, artiestennaam van Kenneth Bron, is een Surinaams-Nederlandse zanger. Hij woont sinds 1991 in Nederland en is zanger in de stijlen reggae en dancehall. Hij zong aanvankelijk in het Sranantongo en Engels en had met ‘A sama’ een nummer 1-hit in Suriname. Na zijn overstap naar Nederlandstalige reggae behaalde hij met zijn single ‘Parijs’ een nummer 1-hit in Nederland.