45 Zienswijzen binnengkomen over Plan Koningsoord

Er zijn ongeveer 45 Zienswijzen binnen gekomen over het
ontwerpbestemmingsplan, Exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan voor Koninsgoord.

De zienswijzen worden nu bestudeerd en evt in het ontwerpplan toegevoegd

Wordt Vervolgd……

koningsoord14febr