Straatnamen vast gesteld voor plan Koningsoord tussen de Kraan en Winkelcentrum

de Commissie naamgeving heeft de namen van de wegen
in plan Koningsoord deel plan 4 vast gesteld

dit is globaal tussen de Kraan, Koningsoordlaan
en Proosdijstraat. ( de weg bij het grote parkeertrein winkelcentrum)

Ook tussen de Mettestraat en de kraan is aan naamgeving gedaan
hieronder de tekst
Met daaronder een situatie tekening
voor de duidelijkheid blijft de Mgr Poelstraat doodlopend
en krijgt geen aansluiting op Koningsoord.

A. Toe te kennen de volgende namen aan straten behorende tot het grondgebied van Berkel-Enschot:

1. Refterstraat

De straat lopende vanaf De Kraan noordoostwaarts, parallel aan de Koningsoordlaan, doodlopend tot de Proosdijstraat.

2. Paramentenstraat

De straat lopende vanaf de Brevierstraat noordwestwaarts, met een aftakking oostwaarts waarna zuidwaarts doodlopend en inclusief parkeerterrein achter de woningen aan de Refterstraat en de Proosdijstraat, tot de Refterstraat.

B. Te wijzigen de loop van straten verspreid over het grondgebied van de gemeente:

3. Boekbinderijstraat

De straat lopende vanaf de Mettenstraat zuidwestwaarts waarna zuidoostwaarts, met een aftakking zuidoostwaarts doodlopend, waarna zuidwestwaarts tot De Kraan.

in de 161e aanvulling wordt gesproken over het toekennen van de straatnaam aan het grondgebied van Tilburg, echter de volgende straatnaam behoort tot het grondgebied van Berkel-Enschot: