Cityring vanaf maart/april terug naar 1 rijstrook

Vanaf eind maart/begin april gaat de Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring terug naar 1 rijstrook. Dit is de eerste stap in de ombouw van Cityring naar Parkring waar vooral verkeer dat echt in de binnenstad moet zijn welkom is. Eind maart starten ook de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het eerste stuk Parkring ter hoogte van het Stadsforum. Rond de zomer van 2024 is het deel tussen de Paleisring en de Schouwburgring klaar. Aan de ontwerpen voor de overige delen wordt momenteel nog gewerkt.

Op de Parkring is alleen gemotoriseerd verkeer welkom dat echt in de binnenstad moet zijn, zoals bewoners, bezoekers van het centrum, werknemers, taxi’s en hulpdiensten. Doorgaand verkeer dat nu de binnenstad doorkruist om sneller van A naar B te rijden, moet gebruik gaan maken van de ringbanen.

Flinke klus

De Cityring veranderen naar Parkring gebeurt in de komende jaren in fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor de aanleg van het Stadsforum tussen de Katterug en de schouwburg, is het belangrijk dat er in dit gebied minder verkeer is. Om het verkeer te laten wennen aan de nieuwe situatie, gelden er vanaf eind maart/begin april 2023 al diverse maatregelen.

Maatregelen

De Bisschop Zwijsenstraat wordt ‘losgeknipt’ van de Paleisring. Vanaf de Paleisring – Stadhuisplein kan het autoverkeer straks niet meer linksaf slaan naar de Bisschop Zwijsenstraat, met uitzondering van nooddiensten, taxi’s en lijnbussen. De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden met tijdelijke verkeersmaatregelen ingericht als een 30 km/u weg met één rijstrook.

Het instellen van een rechtsaf verbod op de Koopvaardijstraat naar de Piusstraat wordt verder uitgewerkt en volgt op een later moment. Als laatste maatregel brengt de gemeente de cityring daarna ook terug naar 1 rijstrook. In de nieuwe situatie gaat het autoverkeer terug van 18.000 naar 8.000 voertuigen per dag. Zo blijft de binnenstad goed bereikbaar voor het verkeer dat er echt moet zijn. Ook de parkeergarages blijven bereikbaar.

Aanvullende maatregelen

In diverse planteams met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden werkt de gemeente aan het inrichten van de Parkring. Ook is samen onderzocht of er extra maatregelen nodig zijn om sluipverkeer door de wijk Oud Zuid te voorkomen. Dat blijkt het geval. Daarom komen er in de komende periode extra verkeersmaatregelen, waaronder een verkeersdrempel en voorrangsconstructie in de Primus van Gilsstraat en afsluiting van de Oude Dijk voor doorgaand verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers. Een overzicht van alle aanpassingen staat op tilburg.nl/cityring. U kunt zich hier ook aanmelden voor de mailservice binnenstad. U ontvangt dan mail als er ontwikkelingen zijn rond het Koningsplein, Stadsforum en de Parking.

Vervolg

De verschillende planteams werken met de gemeente aan de inrichting van de nieuwe Parkring. Zodra de voorlopige ontwerpen van de Heuvelring, Paleisring, Schouwburgring en Noordhoekring klaar zijn, organiseert de gemeente samen met de planteams een informatieavond. De inrichting van de Schouwburgring is onderdeel van de plannen voor het Louis Bouwmeesterplein. Hiervoor loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek.

Meer informatie op de pagina ‘Cityring: nieuwe fase’ op deze website.

Geef een reactie