Groen licht voor komst WaterProef

Het college stemde 14 februari in met de plannen voor WaterProef. De gemeente stelt via de exploitatievergunning wel een aantal beperkingen aan de bedrijfsactiviteiten. Datzelfde doet verhuurder Waterschap de Dommel via de huurdersovereenkomst. Zo wordt het terras kleiner, mag er buiten geen versterkte muziek zijn en mogen er geen Segways, bierfietsen of soortgelijke zaken verhuurd worden.

Oude waterzuivering

De waterzuivering Moerenburg is als oudste biologische waterzuivering van Nederland een bijzonder Rijksmonument dat het college graag wil behouden. Daarnaast draagt de combinatie van recreatie en natuur bij aan een groen en duurzaam Tilburg. Wethouder Rik Grashoff: “Onze stad groeit en daarmee ook het belang van goede natuurontwikkeling en passende recreatiemogelijkheden. Bijzondere plekken zoals Moerenburg worden steeds belangrijker als plekken waar onze inwoners kunnen ontspannen en elkaar ontmoeten. Het draagt bij aan onze kwaliteit van leven. Maar ook het behoud van ons cultureel erfgoed zoals het waterschapsterrein als rijksmonument vinden we belangrijk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat WaterProef daar een goede bijdrage aan gaat leveren.”

Gesprekken

Voor de komst van Waterproef is geen nieuw bestemmingsplan nodig. De omgevingsvergunning voor Waterproef lag eind 2021 ter inzage. De gemeente ontving daar 121 reacties op. Buurtbewoners hadden zorgen over geluidsoverlast, meer verkeer, mogelijke parkeeroverlast en de impact op flora en fauna. De gemeente voerde in 2022 gesprekken met een klankbordgroep van verschillende belanghebbenden. Die gesprekken hebben helaas niet geleid tot overeenstemming tussen de initiatiefnemers en de klankbordgroep.

Aanvullend onderzoek

Er is door de gemeente onderzoek gedaan naar de verwachte hoeveelheid verkeer. Op basis van dit verkeersonderzoek is vastgesteld dat de hoeveelheid autoverkeer die verwacht wordt, beperkt is. De impact ervan op de verkeersdoorstroming of verkeersveiligheid is zeer beperkt. Op het terrein van Waterproef komt een grote fietsenstalling en er komen veel parkeerplaatsen. Er is ook extra onderzoek gedaan naar de effecten op flora en fauna. Uit de nieuwe ecologische toets blijkt de impact op de ecologie beperkt. Er zijn kansen om de huidige situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het creëren van nestplaatsen voor vleermuizen en het aanpassen van de terreinverlichting. Gemeente, waterschap en initiatiefnemers gaan die verbeteringen gezamenlijk uitvoeren.

Aanvullende voorwaarden

De sluitingstijd voor het eetcafé en terras wordt 23:00 uur en er mag op het terras mag geen versterkte muziek te horen zijn. De gemeente legt daarnaast beperkingen op aan de grootte van het terras. Daar mogen maximaal 160 stoelen staan. Waterproef wordt geen locatie voor grote evenementen. Op het terrein zijn jaarlijks maximaal 10 kleine activiteiten toegestaan waarvoor een evenementenvergunning nodig is. Per activiteit mogen maximaal 300 bezoekers aanwezig zijn. Bij wijze van uitzondering mag 2 keer per jaar achtergrondmuziek worden gedraaid bij zo’n activiteit. Om 19:00 uur moet de muziek buiten uit zijn.

De ondernemers zijn verplicht minstens 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren met een klankbordgroep van omwonenden over eventuele zorgen of klachten. Overlast kan worden gemeld bij de gemeente via de ‘melding maken’ op deze site.

Vervolgstappen omgevingsvergunning

De gemeente kiest ervoor om de beschreven beperkingen op te leggen via zowel de omgevingsvergunning, de exploitatievergunning en de alcoholwetvergunning. Waterschap De Dommel zal als eigenaar van de locatie via de huurovereenkomst beperkingen opleggen. Ook hierdoor zijn er minder activiteiten mogelijk dan het bestemmingsplan toestaat. De ingediende zienswijzen worden binnenkort beantwoord. Daarna wordt de omgevingsvergunning verleend. 

Op dit moment is er nog geen datum bekend waarop Waterproef start met haar bouwwerkzaamheden of wanneer de locatie opent.

Geef een reactie