Paleisring-Stadhuisplein na de carnaval 2024 2 maanden afgesloten

Een aaneengesloten afsluiting van 2 maanden, in plaats van een reeks tijdelijke afsluitingen, heeft de voorkeur van het college. Tijdens die maanden wordt gewerkt aan de 2e fase Stadsforum. De afsluiting van 2 maanden maakt ook dat het werk voor de kermis van 2024 klaar is. 
    
Het werk in fase 1 van het Stadsforum op het Willemsplein is bijna klaar. De voorbereiding voor fase 2 loopt, Enexis en Brabant Water zijn al bezig met het verleggen van kabels en leidingen. De aannemer die de openbare ruimte gaat aanleggen start na de zomer.

Een rijbaan open houden helaas niet mogelijk 

Het uitgangspunt van het werk aan het Stadsforum was om op de Paleisring en het Stadhuisplein altijd één rijbaan open te houden voor doorgaand verkeer. Dat kan bij nader inzien niet. O.a. omdat de impact van de ondergrondse werkzaamheden groter is dan eerst werd gedacht. Daarnaast blijkt de aanleg van de waterberging complexer. De werkruimte die nodig is (graafwerkzaamheden en materiaaltransport) blijkt groter dan ingeschat. Met name op de 2 smalste punten van het Stadsforum (tussen het paleis-raadhuis en Frankenhof en tussen de Beljonfontein en het voormalige gerechtsgebouw) past dit niet. Dit zou betekenen dat er tijdens de uitvoeringsperiode (september 2023 – juli 2024) op diverse momenten wegafsluitingen nodig zijn. Ook leidt dit tot een langere uitvoeringstijd en dus een langere periode van overlast. Dat vindt het college niet wenselijk.  

Oplossing

In de afgelopen periode sprak de gemeente met de nutsbedrijven, Arrriva, het BMT (Binnenstadsmanagement Tilburg) en de hulpdiensten. Na een afweging van alle belangen besloot de gemeente om de Parkring tussen de Paleisring en het Stadhuisplein voor 2 maanden helemaal af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer met uitzondering van de lijnbus en nood- en hulpdiensten. Door het afsluiten van het werkterrein wordt het werkterrein veiliger, wordt de uitvoeringstermijn niet langer en kunnen grote evenementen doorgaan. Bovendien is één tijdelijke afsluiting van de parkring duidelijker voor het verkeer, van diverse afsluitingen na elkaar.

De beste tijd voor het afsluiten van de parkring ter hoogte van de Paleisring/Schouwburgring is tussen 15 februari 2024 en 15 april 2024. In deze periode is de belasting voor de binnenstad het minst en is de impact op evenementen minimaal. De parking is dan namelijk pas na carnaval gesloten en vóór de (opbouw) van Tilburg Zingt weer geopend. Voor de start van de kermis 2024 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van fase 2 Stadsforum gereed.

Verkeersmaatregelen 

Het fietspad wordt verlegd naar de noordkant van het werkterrein en voetgangers kunnen over het Willemsplein of via de Stadhuisstraat. Voor de hulpdiensten en het busverkeer komt er een poort zodat zij wel door het werkterrein kunnen rijden. In de komende periode worden de omleidingsroutes voor het verkeer nog verder uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat alle parkeergarages bereikbaar blijven. De parkeergarage Louis Bouwmeesterplein is bereikbaar van de Bredaseweg en de Korvelseweg. Parkeergarage Emmapassage blijft bereikbaar vanaf de Heuvelring. Het gedeelte van de Paleisring tot de parkeergarage wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer zodat de parkeergarage te bereiken is.

Geef een reactie