SSH ondertekent Tilburgs Convenant Studenten- huisvesting

SSH en de gemeente ondertekenden daarvoor vorige week het zogenoemde Convenant Studentenhuisvesting. Met de Trouwhof en Talentsquare heeft SSH op dit moment alleen studio’s en appartementen. In de toekomst wil SSH meer betaalbare, onzelfstandige studentenkamers verhuren. Door de ondertekening verbindt SSH zich aan de afspraken die er in Tilburg zijn over studentenhuisvesting. Dat betekent kwalitatief goede en duurzame studentenwoningen in een leefbare omgeving.

Betaalbare studentenhuisvesting

Wethouder Yusuf Çelik (Wonen, Wijken en Integratie) is blij met de toetreding van SSH tot het Tilburgse convenant studentenhuisvesting: ”Studenten zijn belangrijk voor de toekomst van onze stad. Steeds meer studenten kiezen ervoor na hun studie in Tilburg te blijven wonen en werken. Dit kan alleen als er voldoende en kwalitatief goede woningen voor ze zijn. In ons bestuursakkoord ‘Meer voor Elkaar’ hebben we dan ook uitgesproken om met onze partners als woningcorporaties en onderwijsinstellingen nog steviger in te zetten op meer betaalbare studentenhuisvesting. Met het toetreden van SSH tot het convenant committeren we een partij met veel kennis op dit vlak, zodat we met nog meer vertrouwen de ingezette lijn van Tilburg als studentenstad verder kunnen uitbouwen.”

Rob Donninger, directeur bij SSH: “Bij de SSH zetten wij ons al jaren in voor betaalbare en passende huisvesting voor studenten. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan de het gebrek aan goede studentenhuisvesting in Tilburg. We zijn enthousiast deel te kunnen nemen aan het convenant en kijken uit naar een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.”

Samenwerking

Met de toetreding van de SSH tot het convenant wordt de samenwerking tussen alle betrokken partijen versterkt en wordt er weer een stap gezet naar betere huisvesting voor studenten in Tilburg.

Paulina Snijders vice voorzitter college van bestuur van Tilburg University: “We zijn erg blij dat de SSH toetreedt tot het Convenant Studentenhuisvesting. We zien uit naar de samenwerking en de inzet van de SSH om honderden extra studenteneenheden te realiseren. Hiermee hopen we eind 2024 het beoogde aantal wooneenheden te halen.”

Over SSH

De SSH is specialist in studenthuisvesting en verhuurt in Utrecht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle en Groningen ruim 19.000 studentenkamers en -woningen. Meer informatie over SSH staat op hun website.

Geef een reactie