Tijdelijke basisschool op voetbalcomplex Berkel-Enschot

Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, stijgt fors omdat er veel nieuwbouw in het dorp is en omdat veel jonge gezinnen vanuit de stad naar het dorp verhuizen.

Lange termijnplanning 

De tijdelijke school blijft minimaal 4 jaar in gebruik. De openbare basisschool van de Opmaat groep (een organisatie waarin scholen en kinderopvang zitten, red.) start in eerste instantie als extra locatie van een basisschool van de Opmaat groep. Dit in afwachting van de toestemming die het schoolbestuur moet krijgen van het Rijk, voor het starten van een nieuwe basisschool in Berkel-Enschot. De komst van een nieuwe bassischool naar Berkel-Enschot past in de lange termijnplannen voor onderwijshuisvesting die de schoolbesturen hebben ontwikkeld. Zeer waarschijnlijk komt een nieuwe school in de nieuwe wijk Akker-Heikant. Er is ook al geld beschikbaar voor de bouw van een nieuw blijvend schoolgebouw als onderdeel van een kindcentrum, met daarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang.  

Snelle stijging 

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): “We verwachten dat het aantal nieuwe leerlingen sneller stijgt dan voorzien. De goedkeuring voor een nieuwe school laat nog even op zich wachten, maar een situatie met overvolle klassen willen we voorkomen. Daarom investeren we nu in een tijdelijk gebouw voor de nieuwe school. Zodat er straks voor iedere vierjarige die gaat starten een fijne plek beschikbaar is in het dorp.” 

Informatieavond 

Op 6 juli organiseert de Opmaat groep een informatieavond voor alle belangstellenden. Opgeven hiervoor kan via info@opmaatgroep.com. De avond begint om 20:00 uur. Er komen praktische zaken aan bod. Bezoekers kunnen ook vragen stellen. De locatie voor deze avond wordt nog gezocht en zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Onderzoek

De gemeente onderzocht waar de tijdelijke school het beste kon komen. Van de weinige mogelijkheden bleek het voetbalcomplex aan Berkelseweg 14 het meest geschikt. De parkeerplekken van het complex zijn overdag beschikbaar voor het halen en brengen van de leerlingen en het parkeren van het personeel. De locatie is ook goed bereikbaar vanuit het dorp en de afstand tot de N65 voldoet ook aan de wettelijke veiligheidsnormen. Voor de tijdelijke school is zo’n 2.000 m2 nodig. Voor Jong Brabant is er daardoor minder plek. De gemeente legt daarom een extra kunstgrasveldaanop het complex.  

Vervolgstappen

De Opmaat groep vraagt een Omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aan. Die ligt daarna 6 weken ter inzage. De gemeente en het schoolbestuur organiseren een zogenoemde omgevingsdialoog. Daarin informeert het schoolbestuur de omwonenden en andere geïnteresseerden over het ontwerp, het parkeren en het verkeer.

Geef een reactie