Duocontainer voor plastic en papier

Als het aan het college ligt, krijgen alle Tilburgers die niet in een flat wonen dit jaar een nieuwe duocontainer voor plastic en papier.

Ook de duobak voor het inzamelen van GFT en restafval wordt vervangen. Op de nieuwe containers komt een chip. Daarmee is bij te houden wat er precies aan afval wordt ingezameld en wanneer dat gebeurt. Waar nodig kan het proces dan verbeterd worden. De duocontainer voor plastic en papier wordt om de 2 weken geleegd. Die voor GFT en restafval elke week. De oude containers worden gerecycled. De vervanging van de bakken kost 7,7 miljoen euro. Door de lagere verwerkingskosten van afval en de vergoeding die de gemeente krijgt voor het inzamelen van plastic afval dalen de kosten voor het inzamelen van afval voor de gemeente vanaf 2014. De gemeenteraad moet nog beslissen over het voorstel van het college.

In de Reeshof, Groenewoud, Berkel-Enschot en Jeruzalem is een proef gehouden met het inzamelen van plastic afval. De resultaten daarvan waren positief. Bewoners gaven onder meer aan dat ze bereid zijn plastic te sorteren als dat aan huis wordt opgehaald. Inzamelen van plastic afval is beter voor het milieu, verbetert de service aan inwoners en is goedkoper.
Nog duurzamer Wethouder Berend de Vries is blij met de resultaten van de proef: “Gelukkig sorteren veel inwoners hun afval thuis al goed, waardoor we het kunnen recyclen. Maar toch belandt helaas nog veel herbruikbaar afval bij het restafval. Dat moet en kan veel beter. Doordat we nu kiezen voor een systeem met twee duobakken hebben we minder vrachtwagens nodig. En door het optimaliseren van de routes rijden we bovendien minder kilometers. Zo werken we verder aan een nog duurzamere stad.”

Geef een reactie